İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Veli Ahmet Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, 356 ada 7 ve 26 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Veliahmet 1/5000 356/7, 356/26 11 2021-06-21 317 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Yaylacık Mahalleleri, G23.c.05.b. nazım imar planı paftası, 1136 ada 1 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan ve 1133 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Yaylacık 1/5000 1136/1, 1133/3 8 2021-07-12 327 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23.a.16.b nazım imar plan paftası, 2155 No’lu parsel ile 298 ada 19 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 0/2155 24 2021-07-12 343 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tatlıkuyu Mahallesi, G22.b.24.b nazım imar planı paftası, 797 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tatlıkuyu 1/5000 797/3, 797/4, 797/5, 797/6, 797/7, 797/8, 797/9, 797/10, 797/11 29 2021-07-12 348 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Adem Yavuz ve Mimar Sinan Mahalleleri, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 4017 ada 1 No’lu, 3814 ada 14 No’lu ve 3804 ada 4 ve 12 No’lu parseller ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ademyavuz, Mimar Sinan 1/5000 4017/1, 3814/14, 3804/4, 3804/12 30 2021-07-12 349 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 4994 ada 1 ve 4997 ada 1 ve 2 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 4994/1, 4997/1, 4997/2 31 2021-07-12 350 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 226 ada 46 ve 148 No’lu parseller ile 152 ve 153 No’lu parsellerin kuzeyinde yer alan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 226/46, 226/148, 226/152, 226/153 33 2021-07-12 352 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi G23.c.04.d nazım, G23.b.24.c.1.b-1.c uygulama imar planı paftası 447, 451, 452, 454, 457, 459,460, 461, 816, 817 ve 818 No’lu adalara ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 38 2021-07-12 357 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24d.08.a nazım, G24d.08.a.2.c uygulama imar planı paftası, 110 ada 1 No’lu parsel ile 250 ada 4, 5, 6 ve 7 No’lu parseller ve batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000-1/1000 110/1, 250/4, 250/5, 250/6, 250/7 42 2021-07-12 361 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G.22.25.a.4.b uygulama imar planı paftası, 790 ada 10 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000 790/10 27 2021-06-17 300 2021-08-11 2021-09-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.01.b-1.c.-02.d nazım imar planı paftası, 124 ada 9 No’lu parsel ile 127 ada 3 No’lu parselin güneyinde yer alan tescil harici alan ile 424 ada 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarımeşe 1/5000 124/9, 127/3, 424/14, 424/15, 424/16, 424/17, 424/18, 424/19, 424/20 32 2021-06-17 305 2021-08-09 2021-09-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, 4.518.700- 4.517.900 yatay, 461.360-462.280 düşey koordinatları arasında kalan alanın “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu. Mimar Sinan 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 25 2021-07-12 344 2021-08-06 2021-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, sınırları dâhilinde belirlenen “Afete Maruz Bölge“ sınırının 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına aktarılmasını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Fatih 1/25000-1/5000 15 2021-07-12 334 2021-07-30 2021-08-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl ve Çerkeşli Mahalleleri, Bakanlık Olur’u ile belirlenen 175,97 ha. Rezerv Yapı Alanına ait sınırın plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl, Çerkeşli 1/5000 17 2021-06-17 290 2021-07-08 2021-08-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, 4.522.200- 4.521.920 yatay, 449.400-450.460 düşey koordinatları arasında kalan alanın “Millet Bahçesi” olarak planlanmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 12 2021-06-17 285 2021-07-06 2021-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle, 1/25000 ölçekli G23b3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.23.c nazım G23.b.23.c.1.c uygulama imar plan paftaları, Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı içerisinde 490000-490400 yatay ve 4514200- 4514400 dikey koordinatları arasında yaklaşık 2.2 hektarlık alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/25000-1/5000-1/1000 22 2021-06-17 295 2021-07-06 2021-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, F24.d.10.c nazım imar planı paftası 225 ada 1, 2 ve 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kefken 1/5000 225/1, 225/2, 225/3 51 2021-05-24 244 2021-07-01 2021-08-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi, G23b.25.a nazım, G23b.25.a.2.d uygulama imar planı paftası, 752 ada 10 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/5000-1/1000 752/10 13 2021-05-28 268 2021-07-01 2021-08-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Havuzlubahçe Mahallesi, G23.c.08.c nazım imar planı paftası 259 ada 2 ve 3 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Havuzlubahçe 1/5000 259/2, 259/3 26 2021-05-24 219 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.3.a uygulama imar planı paftaları, 7312 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/1000 0/7312 30 2021-05-24 223 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c-25.d nazım imar planı paftaları, 2362 No’lu parsel ile 242 ada 1 No’lu parseller arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000 0/2362, 242/1 31 2021-05-24 224 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yeni Mahalle, G22.b.18.a-18.b nazım, G22.b.18.a.3.c-18.b.4.d uygulama imar planı paftaları, 5331, 5332 ve 5334 No’lu adalarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000-1/1000 33 2021-05-24 226 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet ve Adem Yavuz Mahalleleri, G22.b.18.c, G22.b.18.d nazım imar planı paftası, 6365 ada 1 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan, 6362/PARK, 6362 ada 1 No’lu parsel ile söz konusu parselin doğusu ve batısındaki tescil harici alanlar ile 6363 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Ademyavuz 1/5000 6365/1, 6362/1, 6363/1 39 2021-05-24 232 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi G23.c.02.c.03.d ve 04.c uygulama imar planı paftaları 607 parsel ve civarı ile 389 ada 1 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/1000 0/607, 389/1 42 2021-05-24 235 2021-06-30 2021-07-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım