İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi sınırları içinde yer alan Çorçorlar ve Kargalar derelerin kesit ve güzergâh plan çalışmalarının 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına aktarılması ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/1000 20 2022-10-11 553 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahallelerine ait Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesini içeren plan değişikliğinin 2. askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli Kangıllı, Tepemanayır 1/5000 22 2022-10-11 555 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c. nazım imar planı paftası, 4888 ada 4, 5, 7 ve 11 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000 4888/4, 4888/5, 4888/7, 4888/11 24 2022-10-11 557 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, G22.b.24.c nazım imar planı paftası, 1694 ada 1, 2, 3, 4, 5 numaralı parseller ve 1695 ada 1, 2, 3 numaralı parseller ile 1695/park olarak adlandırılan tescil harici alana ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eskihisar 1/25000-1/5000 1694/1, 1694/2, 1694/3, 1694/4, 1694/5, 1695/1, 1695/2, 1695/3 29 2022-10-11 562 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme, Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü Mahallesi ve Gaziler Mahallelerinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’ nin 10.03.2022 tarih ve 152 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi (26.07.2022-26.08.2022) içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İstasyon, Cumhuriyet, Beylikbağı, Mustafapaşa, Barış, Yenikent, Arapçeşme, Sultanorhan, Köşklüçeşme, İnönü, Gaziler 1/5000 30 2022-10-11 563 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a.16.d nazım imar planı paftası, 221 ada 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 102, 103 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/5000 221/71, 221/72, 221/73, 221/81, 221/82, 221/83, 221/84, 221/85, 221/86, 221/88, 221/89, 221/102, 221/103 33 2022-10-11 566 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 24.05.2022 tarih ve 278 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi (06.07.2022-06.08.2022) içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000 39 2022-10-11 572 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G23.c05.b ve G24.d.01.a nazım ile G23.c05.b.2.c ve G24.d.01.a.1.d uygulama imar planı paftaları, 480 ada 1 numaralı parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000-1/1000 480/1 43 2022-10-11 576 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla, İbrikdere ve Derbent Mahallesi, G24.d1-G24.d2 nazım, G24.d.03.d, G24.d.08.a, G24d04.a, G24.d.03.b nazım imar plan paftası, 222 ada 1 numaralı parsel, 232 ada 1 numaralı parsel, 183 ada 1 numaralı parsel ile 176 ada 1 numaralı parselin bulunduğu alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla, İbrikdere, Derbent 1/25000-1/5000 222/1, 232/1, 183/1, 176/1 44 2022-10-11 577 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Kavaklı Mahallesi, G23.c.2.c.1.b uygulama imar plan paftası, 432 ada, 4 ve 6 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kavaklı 1/1000 432/4, 432,6 4 2022-10-17 583 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Dumlupınar Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.02.d uygulama imar plan paftası, 480 ada 22 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/5000-1/1000 480/22 5 2022-10-17 584 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi, G23b.23c.2a uygulama imar planı paftası, 421 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arızlı 1/1000 421/1 6 2022-10-17 585 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d.4.a ve G24.d.03.d.4.a uygulama imar plan paftaları, 183 ada, 1 No’lu parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/1000 183/1 8 2022-10-17 587 2022-11-24 2022-12-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi sınırları dahilinde, muhtelif bölgelerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/5000 20 2022-09-15 503 2022-11-23 2022-12-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Cumhuriyet ve Değirmendere Yalı Mahalleleri, G23.c.1 ve G23.c.01.c – 01.d nazım, G23.c.01.c.1.a – 1.d – 4.a ve G23.c.01.d.3.b uygulama imar planı paftası, Aksu Deresi’nin 1078 ada 12 parselde başlayıp 4230 parselin batısında son bulan kesimine ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Değirmendere Yalı 1/25000-1/5000-1/1000 1078/12, 0/4230 33 2022-07-21 379 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c çevre düzeni, F24.c.01, F.24.c.06.a nazım imar planı paftaları 185 ada 1,2,3,4,5 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.12.2021 tarih ve 614 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cebeci 1/50000-1/25000-1/5000 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5 45 2022-07-21 391 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c - G23.c.05.b nazım imar planı paftaları, 245 ada 18 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 245/18 16 2022-08-18 437 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Zincirlikuyu Mahallesi, G22.b.23.c nazım, G22.b.23.c.4.b uygulama imar plan paftası 2596 ada 1 numaralı parsel, 2628 ada 1 ve 2 numaralı parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Zincirlikuyu 1/5000 2596/1, 2628/1, 2628/2 5 2022-09-20 522 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kerpe Mahallesi, F24.d.09.c nazım imar planı paftası, 128 ada 30 ve 31 numaralı parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kerpe 1/5000 128/30, 128/31 7 2022-09-20 524 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şehitler Mahallesi, G23.c.02.d nazım imar planı paftası, 96 ada 45 numaralı parselde hazırlanan1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitler 1/5000 96/45 36 2022-10-11 569 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24d.23b nazım imar planı paftası, 67 ada 43 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çarşı 1/5000 67/43 38 2022-10-11 571 2022-11-18 2022-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultan Orhan Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.20.d nazım, G22.b.20.d.3.a-3.d-4.a-4.b-4.c-4.d uygulama imar plan paftaları, 453900- 455100 yatay ve 4518600-4519500 dikey koordinatları arasında, Gebze Millet Bahçesi ve civarındaki alanda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/25000-1/5000-1/1000 27 2022-10-11 560 2022-11-11 2022-12-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Arslanbey, Rahmiye ve Ataşehir Mahalleleri sınırları içinden akan Değirmen, Çeşmeler ve Çağlayan dere sağ yan kolu olarak adlandırılan derelerin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey, Rahmiye, Ataşehir 1/25000-1/5000 38 2022-08-18 459 2022-11-09 2022-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İnönü(Güzeller) Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.2.d uygulama imar plan paftası, “Gebze Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kalan 6506 ada 4 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güzeller 1/5000-1/1000 6506/4 15 2022-09-15 499 2022-11-02 2022-12-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım