İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23.a.12.a nazım G23.a.12.a.2.d uygulama imar planı paftası, 253 ada 4 No’lu parsel ile 252 ada 8 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizli 1/5000 253/4, 252/8 27 2022-07-21 373 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.24.b - 25.a nazım imar planı paftaları, 6390 ada 4 No’lu parsel, 6394 ada 3 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alan, 842 ada 17 No’lu parsel ile 6400 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 6390/4, 6394/3, 842/17, 6400/2 28 2022-07-21 374 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım imar planı paftası, 233 ada 2 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000 233/2 51 2022-07-21 397 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Sarımeşe Mahallesi, G24.d.02.a - 1.b nazım imar planı paftaları, 379 ada 2 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sarımeşe 1/5000 379/2 52 2022-07-21 398 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03c ve G23c.08b nazım, G23c.03c.3d ve G23c.08b.2a uygulama imar planı paftalarında kalan güncel İsimsiz Dere ıslah projesinin imar planlarına işlenmesini içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000-1/1000 7 2022-04-19 222 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.07.a -07.b nazım, G23.c.07.a.2.c ve G23.c.07.b.1.a uygulama imar planı paftaları, 263 ada 1 ve 2 No’lu parseller, 1029 ada 1 No’lu parsel ile 264 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinköy 1/5000-1/1000 263/1, 263/2, 264/1, 1029/1 15 2022-04-19 230 2022-08-12 2022-09-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.1.c uygulama imar plan paftası, “Sepetçi-Sekbanlı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde yer alan 6530 No’lu imar adası ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, raporu Sepetçi 1/5000-1/1000 6530/0 2022-07-21 390 2022-08-08 2022-09-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23b.24b-25a nazım, G23b.24b.3c ve G23b.25a.4d uygulama imar planı paftaları, 799 ada 1 No’lu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/5000-1/1000 37 2022-04-14 207 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Mahallesi, F24.d çevre düzeni, F24.d.2 ve F24.d.10.c nazım, F24.d.10.c.1.d–3.a-4.a-4.b uygulama imar planı paftaları, Kurtyeri Deresi ve civarında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kurtyeri 1/25000-1/5000-1/1000 40 2022-04-14 210 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23.b.21.d nazım ve G23.b.21.d.1.a uygulama imar planı paftası, 316 ada 16 ve 17 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000-1/1000 316/16, 316/17 20 2022-04-19 235 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.13.d. nazım, G22.b.13.d.3.d uygulama imar planı paftası, Turgut Özal Bulvarında 407 ada 14 No’lu parsel civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 407/14 16 2022-06-09 308 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Yalı Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 2636 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 No’lu parseller, 2637 ada 1, 8, 9, 10, 13 No’lu parseller, 2638 ada 1, 2 No’lu parseller, 2640 ada 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yalı 1/5000 2636/7, 2636/8, 2636/9, 2636/10, 2636/11, 2636/12, 2636/13, 2637/1, 2637/8, 2637/9, 2637/10, 2637/13, 2638/1, 2638/2, 2640/23, 2640/26, 2640/27, 2640/28, 2640/30, 2640/32, 2640/33, 2640/34 19 2022-06-09 311 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a – 19.d nazım, G22.b.19.d.2.a – 2.d ve G22.b.19.a.3.c – 3.d uygulama imar planı paftaları, 72 ada 8, 12 ve 15 No’lu parseller ve 4809 ada 10 No’lu parsel ile çevrelerinde yer alan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 72/8, 72/12, 72/15, 4809/10 29 2022-06-09 321 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.07.b nazım imar planı paftası, 890 ada 31, 32, 33, 34 ve 35 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 890/31, 890/32, 890/33, 890/34, 890/35 31 2022-06-09 323 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi, G23c.02c nazım imar planı paftası, 1052 ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 parseller ile 1053 ada 1 ve 2 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizevler 1/5000 1052/1, 1052/2, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1053/1, 1053/2 32 2022-06-09 324 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yalı Mahallesi, G23.d.04.c nazım imar planı paftası, 784 ada 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yalı 1/5000 784/3 34 2022-06-09 326 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b3 ve G23.b.19.c nazım imar planı paftaları, 516 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parsellere yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7 35 2022-06-09 327 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 221 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 18.01.2022 tarih ve 62 sayılı kararı ile onaylanan uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Tepecik 1/1000 221/2 37 2022-06-09 329 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, F24.d.10.c nazım imar planı paftası, 266, 267, 268 ve 269 No’lu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kefken 1/5000 266/0, 267/0, 268/0, 269/0 41 2022-06-09 333 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Kızderbent Mahallesi, G22.c.3 ve G23.d.4 nazım imar planı paftaları, Enerji İletim Hattının planlara işlenmesini içeren 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Kızderbent 1/25000 44 2022-06-09 336 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24d.01b nazım imar planı paftası, 122 ada 2 No’lu parsel ve 6141 No’lu parsellere yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataevler 1/5000 122/2, 0/6141 46 2022-06-09 338 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım G24.d.01.b.2.d uygulama imar planı paftası, 505 ada, 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataevler 1/5000-1/1000 505/1 47 2022-06-09 339 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi, G23.a.24.a.3.c uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 No’lu parselin bir kısmı ve 2722 adada yer alan parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 10.02.2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Şirinyalı 3314/1, 2722/0 49 2022-06-09 341 2022-08-04 2022-09-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İ-1 Çayırköy Gelişme Konut Alanı ve batısında yer alan Karayolu Kamulaştırma sınırı dahilinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/50000-1/25000-1/5000 29 2022-05-24 275 2022-08-03 2022-09-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım