İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Belediyemiz sınırları içerisinde yer alan “Afete Maruz Bölge Sınırlarının” planlara aktarılmasını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 59 2019-12-12 489 2020-01-03 2020-02-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nce onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına açılan davalara ilişkin mahkeme kararları çerçevesinde yapılan düzenlemeler ile gelişme konut alanlarındaki tabloların kaldırılarak alt ölçekli planlar ile konum ve büyüklükleri plana aktarılan donatı alanlarının aktarılması ilgili 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 39 2019-09-12 351 2019-12-16 2020-01-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Çayırova Gebze ve Çayırova ilçeleri sınırları içerisinde "TEM Gebze Doğu kavşağı - Şekerpınar kavşağı arası yan yolların düzenlenmesi 2. etap projesinin" planlara aktarılması amacıyla hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 11.07.2019 tarih ve 259 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 14 2019-11-14 407 2019-12-16 2020-01-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, KÖ1, KÖ2, KÖ3, KÖ4, KÖ5 ve KÖ6 Planlama Bölgeleri 1/5000 ölçekli nazım imar planında “Gelişme Konut Alanı” kullanıma sahip bölgelere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 24 2019-06-20 223 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.3, G22.b.13.c ve G22.b.18.c nazım imar planı paftaları, G22.b3, G22.b.13.c ve G22.b.18.b nazım ile G22.b.13.c.2.c, 3.b, G22.b.18.b.1.a, 1.b, 1.c, 1.d uygulama imar planı paftaları, 530 ada 2 No’lu parsel, 531 ada 7 No’lu parsel, 822 ada 1, 2 No’lu parseller, 823 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu parseller, 848 ada 1, 2, 3, 4 No’lu parseller, 849 ada 1, 2, 3, 4 No’lu parseller, 880 ada 1 No’lu parsel, 897 ada 1 No’lu parsel, 898 ada 1 No’lu parsel ve 904 ada 1 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/25000-1/5000 530/2, 531/7, 822/1, 822/2, 823/1, 823/2, 823/3, 823/4, 823/5, 823/6, 823/7, 823/8, 848/1, 848/2, 848/3, 848/4, 849/1, 849/2, 849/3, 849/4, 880/1, 897/1, 898/1, 904/1 14 2019-10-10 368 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, İzmit Kocaeli 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel ve Merkez Planlama Bölgeleri 1/25000 ölçekli nazım imar planları plan notlarında yer alan, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliklerinin ön gördüğü şekilde hazırlanarak onaylanmış mevzi imar planlarında belirlenen yapılaşmaya ilişkin hükümlerin yeniden düzenlenmesi ile ilgili plan notlarının düzenlenmesine ilişkin değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 35 2019-10-10 389 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c uygulama imar planı paftası, 4796 ada 68 ve 69 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000-1/1000 4796/68, 4796/69 32 2019-11-14 425 2019-12-13 2020-01-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri, G23.b.24.c-25.d nazım imar planı paftaları, 495000-495900 yatay ve 4514100-4514600 dikey koordinatları arasında yer alan bölge ile 193 ada 2-3-8-11 ve 15 No’lu, 1856 ada 3 No’lu, 1860 ada 1 ve 2 No’lu, 1861 ada 1 No’lu, 1863 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 No’lu, 1858 ada 2-3-4-5-6 ve 21 (eski 13 No’lu parselin bir kısmı) No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifi ile ilgili raporu, Körfez, Sanayi 1/5000 193/2, 193/3, 193/8, 193/11, 193/15, 1856/3, 1860/1, 1860/2, 1861/1, 1863/1, 1863/2, 1863/3, 1863/4, 1863/5, 1863/6, 1863/7, 1863/8, 1863/9, 1858/2, 1858/3, 1858/4, 1858/5, 1858/6, 1858/21 31 2019-11-14 424 2019-12-09 2020-01-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.15.d, G22.b.14.c nazım imar planı paftaları 326 ada 4 No’lu parsel ve 321 ada 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Başçık 1/5000 326/4, 321/3 19 2019-11-14 412 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 4081 ada 14, 15 ve 16 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 4081/14, 4081/15, 4081/16 22 2019-11-14 415 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c, nazım imar planı paftası 4718 ada 20 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4718/20 25 2019-11-14 418 2019-12-02 2020-01-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Cumhuriyet ve Bayramoğlu Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d-22.b-23.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 1. Bölge sınırı içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.08.2019 tarih ve 297 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Bayramoğlu 1/5000, 1/25000 54 2019-11-14 419 2019-11-28 2019-12-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, Tatlıkuyu, İstasyon Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.19.c-20.c-20.d-24.a-24.b-25.a nazım imar plan paftaları, D-100 karayolu kenarı MİA 3. Bölge sınırı içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 22.08.2019 tarih ve 298 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Köşklü Çeşme, Osman Yılmaz, Hacıhalil, Sultan Orhan, Barış, 1/5000, 1/25000 55 2019-11-14 420 2019-11-28 2019-12-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, DSİ Genel Müdürlüğü tarafından revize edilen Kocaeli İhsaniye Barajı Havzası havza sınırının ve koruma alanlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 34 2019-10-10 388 2019-11-18 2019-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftalarının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 22 2019-08-22 301 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G.22b.18a. ve G.22b.19a. nazım, G.22b.18a.3a., G.22b.18a.3b., G.22b.18a.3c., G.22b.18a.3d. ile G.22b.19a.3a. uygulama imar planı paftaları, 1108, 1126, 1127, 5354, 5355, 5356, 5357, 2099 ve 2100 No’lu adalarda "Çayırova Tem E-5 Bağlantısına Paralel Yan Yol Revize Projesi" kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000-1/1000 13 2019-10-10 367 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Yeni Mahalle, G22.b.23.c. nazım, G22.b.23.c.4b. ve G22.b.23.c.4c. uygulama imar planı paftası, uygun olmayan alan formasyonunda kalan "Konut Alanı" kullanımına sahip alanlarda yapılan 1/1000 ölçekli uygulama imar planına esas jeolojik-jeoteknik etütlerin planlara aktarılmasına yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000 18 2019-10-10 372 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası, Gebze Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi sınırlarında İstanbul-Kocaeli (2*2) Bölünmüş yol projesi ve Gebze (Çayırova-Adapazarı) Hızlı Tren Hattı Projesinin imar planlarına işlenmesi ve ve Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, Dilovası-Gebze İlçe sınırlarında imar planı bütünlüğünün sağlanması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler, Denizli 1/5000 20 2019-10-10 374 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.07.b nazım imar paftası, 554 ada 8 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000 554/8 32 2019-10-10 386 2019-11-14 2019-12-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi, G23.c03.c nazım imar planı paftası 792 ada 7 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karşıyaka 1/5000 792/7 12 2019-10-10 366 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.14.c nazım imar planı paftası, 199 ada 2 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 199/2, 199/6 21 2019-10-10 375 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi sınırları dahilinde, G22.b.24.a nazım imar planı paftası 5004 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 5004/1, 5004/2, 5004/3, 5004/4, 5004/5, 5004/6, 5004/7 22 2019-10-10 376 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, GK19 No’lu gelişme bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 23 2019-10-10 377 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.20.a nazım, G22.b.20.a.2.c uygulama imar paftası, GK6 No’lu gelişme bölgesinde ve 134 ada 6 No’lu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/25000-1/5000-1/1000 134/6 24 2019-10-10 378 2019-11-01 2019-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı