BAŞİSKELE

Başiskele bölgesi ilimizin en eski yerleşim alanlarından biri olma özelliğini taşımaktadır. M.Ö. VIII. Yüzyılda Megaralılar (Yunanistan'ın Megara bölgesinden gelen göçmenler) tarafından ilçenin adını aldığı Başiskele mevkiinde Astakoz adı ile bağımsız bir kent devleti kurmuşlardır. Daha sonraları bu kent, Traklar tarafından yıkılmış ve harabe haline getirilmiştir. M.Ö. 263 yılında İskender'in komutanlarından Nicomedes, bugünkü İzmit yakınlarında Nicomedia kentini kurmuş ve Bitinya Krallığının merkezi yapmıştır. Bahçecik X. Yüzyılda Bizans'ın eyalet merkezi olmuştur. XI. Yüzyıla kadar Bizanslıların hakim olduğu bölge, Osmanlılar tarafından 1337 de ele geçirilmiş, XVI. Yüzyılda III. Murat döneminde bölgeye getirilen taş ve inşaat ustaları içindeki Ermeniler, Yuvacık, Bahçecik, Akmeşe ve Aslanbey'e yerleştirilmiştir.

Bahçecik havalisinde, Bizans dönemine ait mermer kitabeler, heykeller, sarnıçlar bulunmaktadır. Tarihi Bağdat yolunun Kilezdere üzerinde geçişini sağlayan tarihi Kemer Köprü Kullar beldesindedir.

Yuvacık'a ilk göçler Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Karadeniz ve Kafkasya'dan Türklerin göç etmesi ile başlamıştır. Yuvacık´a göçlerdeki amaç, bölgede bir savaş ve isyan çıkması halinde isyanları bastırmak ve denge oluşturmak olmuştur. Bu şekilde Yuvacık'a ilk yerleşimler başlamıştır.

Yeniköy eski bir Rum köyüdür. 1924 den sonra köy yeniden tesis edilmiştir. Lozan antlaşması sonrası Yunanistan'ın Drama havalisinden getirilen mübadiller Yeniköy'e ve Akmeşe'ye yerleştirilmiştir.

 

NÜFUS;

Yıl Erkek Sayısı Kadın Sayısı Toplam Nüfus

2008 32.973 32.148 65.121

2009 33.545 32.638 66.183

2010 34.502 33.535 68.037

2011 35.976 34.859 70.835

2012 37.241 36.086 73.327

2013 39.132 37.473 76.605

2014 40.539 39.086 79.625

2015 42.751 41.484 84.235

2016 44.904 44.006 88.910

2017 47.446 46.542 93.988

2018 49.329 48.488 97.817

2019 51.577 50.664 102.241

2020 54.527 53.658 108.185

2021 56.229 55.412 111.641

2022 59.187 57.463 116.650

2023 61.667 59.611 121.278

 

İLÇENİN KURULUŞU:

Başiskele ilçesi, 22 Mart 2008 Tarih ve 26824 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5747 sayılı kanun ile kurulmuştur. İlçenin sınırları, Karşıyaka beldesi merkez olmak üzere Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Kullar beldelerinin birleşmesi, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Camidüzü ve Doğantepe köylerinin bağlanması ile belirlenmiştir. İlçenin nüfusu 63.091'dir. Yüzölçümü 215 km2 olup, km2 ye yaklaşık 293 kişi düşmektedir. 17 Ağustos 1999 depremi sonrası, Yeniköy, Bahçecik, Yuvacık ve Karşıyaka da yapılan kalıcı konutlar ilçe nüfusunda etkili olmuştur.

COĞRAFİ YAPI:

İlimizin güney doğusunda deniz ve yeşil bitki örtüsünün kucaklaştığı eski yerleşim birimlerini, tarihi ve doğal zenginlikleri içinde barındıran şirin bir ilçedir. Kuzeyi İzmit Körfezi ve İzmit ilçesi, güneyi Bursa ve Sakarya ili, doğusu Kartepe ilçesi, batısı Gölcük ilçesi ve Bursa ili ile çevrilidir. Yuvacık bölgesinde genellikle ormancılık, arıcılık, sebze ve meyvecilik yapılmaktadır. Zengin su kaynaklarına sahip olduğu için 1997 yılında Yuvacık barajı bitirilmiştir. Barajın yıllık 166 milyon m3 su sağlayacağı planlanmıştır.

Yeniköy'de buğday, mısır, zerzevat, maydanoz ve soğan yetiştirilirse de, UM Denizcilik, Yeniköy Serbest Bölgesi, Ford fabrikası, Bingo gibi sanayi kuruluşlarının artması ile son yıllarda çiftçilik azalmıştır. İl Özel İdaresi'nin hazırladığı ‘Yuvacık Barajı Havzasında Organik Tarım' projesi ile ilgili sözleşme imzalanmıştır. Avrupa Birliği destekli bir projedir. Projeyi İl Özel İdaresi ile birlikte, Tarım İl Müdürlüğü, İzmit Ziraat Odası, Servetiye Cami, Aksığın, Serindere, Tepecik, Pazarçayır ve Örnekköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile Camidüzü, Kazandere, Servetiye karşı köyü muhtarlıkları ortak yürüteceklerdir.

KÜLTÜR VE TURİZM:

İlçede değişik bölgelerden gelen toplulukların geleneksel folklor oyunları oynanmaktadır. Karadeniz bölgesinden gelen insanlarımızın yoğun olarak yaşadığı Yuvacık, Karşıyaka, Kullar gibi bölgelerde kemençe veya Karadeniz davul-zurnası eşliğinde horon türü oyunlar görülür. Oyunlar asıl yöresindeki isim ve figürlerle aynıdır. İlçedeki muhacirler, geldikleri yıllardan sonraki süreçte, yöreden gelebilecek göçlerle takviye olmadıkları için oyunlardaki yöresel özgünlüklerini kaybetmişler ve modernize olan kent yaşamına uyum sağlamışlardır. Gürcüler ise Artvin yöresine özgü Artvin oyunları oynamaktadır. Baraj gölünün çevresi ile oluşturduğu güzellikler görülmeye değer hale gelmiştir. Körfez ve İzmit manzarası eşliğinde çıkmaya başlayacağınız tepelerden birkaç köyü geçtikten sonra Yuvacık'tan yürüyerek 1 saat mesafede Aytepe köyüne ulaşılmaktadır. Hafta sonu turizmine açılan bölgede trekking yapılmaktadır. Soğuk dere ile Sıcak derenin kesiştiği kanyondan yürüyerek Menekşe yaylası ve Beşkayalar tabiat parkına ulaşılmaktadır. Park alanı en önemli piknik ve trekking alanlarından biridir. Bölge, çadır kampı yapmaya uygun olduğu gibi zengin florası ile bitki inceleme olanağı sunan alanlardır.

EĞİTİM VE SPOR:

İlçede beş tanesi özel olmak üzere dokuz adet lise mevcuttur. Kocaeli Üniversitesi'nin Kullar'da bulunan Meslek Yüksek Okulu'nda, onbir bölümde teknik program ve dört bölümde idari program öğrenimi yapılmaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilimizde olduğu gibi Başiskele ilçesinde de meslek edindirme kursları; Karşıyaka beldesinde aerobik, bilgisayar, giyim ve mefruşat, İngilizce, okuma-yazma, Yeniköy beldesinde aerobik, bağlama, bilgisayar, giyim ve mefruşat, okuma-yazma, bilgisayarlı muhasebe, modelistli, Bahçecik beldesinde aerobik, ebru, iğne oyası, giyim ve mefruşat, okuma-yazma, Türk mutfağı, web sayfa tasarımı, Yuvacık beldesinde aerobik, bilgisayar, eğitici annelik, giyim, iğne oyası, mefruşat, makine nakışı, okuma-yazma, diksiyon, Arapça branşlarında yoğun olarak devam etmektedir. Amatör Futbol kulüplerinin dışında Yeniköy'de Judo kulübü mevcuttur.

 

Bizi;
sosyal medyada takip edin!