FAALİYET RAPORLARI

Faaliyet raporu, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlandığı bir yönetim aracı olarak her yıl düzenli olarak hazırlanan rapordur.

Faaliyet raporu, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarından oluşur.

Faaliyet raporu, kamu idarelerinin; stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, performans hedeflerine ulaşma düzeyini, performans göstergelerinin hedef ve gerçekleşme durumunu ve hedefe ulaşma düzeyini ve göstergelerin sağlanamaması halinde oluşan sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içerir.

Kocaeli Belediyesi Faaliyet Raporlarını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlamaktadır.

2023 FAALİYET RAPORU 
2022 FAALİYET RAPORU 
2021 FAALİYET RAPORU 
2020 FAALİYET RAPORU 
2019 FAALİYET RAPORU
2018 FAALİYET RAPORU 
2017 FAALİYET RAPORU 
2016 FAALİYET RAPORU 
2015 FAALİYET RAPORU
2014 FAALİYET RAPORU
2013 FAALİYET RAPORU 
2012 FAALİYET RAPORU 
2011 FAALİYET RAPORU
2010 FAALİYET RAPORU 
2009 FAALİYET RAPORU 
2008 FAALİYET RAPORU 
2007 FAALİYET RAPORU

Bizi;
sosyal medyada takip edin!