BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

TEBLİĞ NO TEBLİĞ TARİHİ TEBLİĞ KONUSU TEBLİĞ YAYIMLAYAN BİRİM

DEĞİŞTİREN VEYA İPTAL EDEN TEBLİĞ

2010/06 27.04.2010 Kurumsal Yapının Kamuoyuna Doğru Yansıtılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı  
2010/07 27.04.2010 Tören ve Organizasyonlar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı  
2010/09 29.04.2010 Sit Alanları ve Tarihsel Mirasımız İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı  
2010/11 18.05.2010 İş Göremezlik Bildirimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2010/16 24.05.2010 Satınalma Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
2010/19 8.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2010/20 9.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2010/22 9.11.2010 Yatırım Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2011/01 30.03.2011 Normal Çalışma Yapılmayan İşyerleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2011/02 4.04.2011 Kurum Arşivinden Evrak Talebi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2011/03 9.08.2011 Kimlik Paylaşım Sistemi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2011/04 9.08.2011 Kamu Hizmet Standardı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2011/06 11.08.2011 Toner Kullanımı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2011/07 1.12.2011 Bilişim Malzemesi Alımı Prosedürü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı  
2012/02 2.02.2012 Merkezi Kontrollü Dokümantasyon Yönetimi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2012/03 12.05.2012 Yönetim Bilgi Sistemleri Güncelleme ve Standartları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2012/04 22.05.2012 Personel İzin Yönergesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2014/01 5.09.2014 Soru Önergelerine Verilecek Cevaplar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2015/02 10.04.2015 Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Tebliğ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı  
2016/01 25.02.2016 Personel İzin İşlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2016/02 19.02.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Komisyonu Teşekkülü ve Çalışma Usul ve Esasları Birinci Hukuk Müşavirliği  
2016/03 28.03.2016 Etik İlkeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2016/06 30.06.2016 Herkes İçin Erişilebir Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı  
2016/07 7.09.2016 Kamu İştiraklerindeki İşçiler Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2016/08 9.11.2016 Encümen Toplantıları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2016/09 14.12.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2017/02 4.12.2017 KBB Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri Teftiş Kurulu Başkanlığı  
2018/04 1.02.2018 Kiralamalarda Yapım İşleri Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı  
2019/02 28.08.2019 Protokollerin İncelenmesi ve Arşivlenmesi Hakkında Tebliğ Birinci Hukuk Müşavirliği  
2019/03 30.09.2019 İhalelerin Elektronik Ortamda İnternet Aracılığı İle Canlı Olarak Yayınlanması Hakkında Genelge Birinci Hukuk Müşavirliği  
2020/01 6.07.2020 Meclis Gündemi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2020/02 27.07.2020 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı  
2021/02 24.09.2021

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı  
2022/01 11.02.2022 Doğrudan Temin Yoluyla Personel Çalıştırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Birinci Hukuk Müşavirliği  
2022/02 5.04.2022 Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı  
2022/03 4.11.2022 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı  
2023/01 10.04.2023 Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinin Yayınlanması İtfaiye Dairesi Başkanlığı  
2023/02 16.06.2023

Harcama Yetkilisi, İhale İş ve İşlemleri İle İlgili Genelge

EKLER

Özel Kalem Müdürlüğü  
2023/03 19.06.2023 Kartlı Geçiş Sistemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı  
2024/01 29.03.2024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Genel İşleyiş Yönergesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı  
2024/02 29.03.2024 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Yetenek Sınavı Yönergesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı   
2024/03 29.04.2024

2025-2029 Stratejik Plan Yönergesi

Düzeltme Yazısı - Kurul Yazısı - Personel Listesi Örnek Form

Düzeltme Dağıtım Yazısı

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı  
         
         
         
         

Not: Bu alanda sadece yürürlükteki Genelge ve Yönergeler yayımlanmaktadır. Yürüklükten kaldırılan Genelge ve Yönergeler için Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!