KARAMÜRSEL

PEHLİVANLAR KENTİ KARAMÜRSEL

GENEL TANITIM
“adını, kaptan-ı derya karamürsel'den alan ilçe”

Osmanlıların ilk kaptan-ı deryası, kahramanlığı ve gözüpekliği sebebiyle Orhan Gazi tarafından "kara" lakabını alan Mürsel Paşa'nın fethettiği topraklar. Onun 1327'den sonra donanmasıyla birlikte geldiği ve o tarihten bugüne kadar Karamürsel adı verilen bölge, bugün daha çok "Pehlivanlar Kenti" olarak bilinir. Gazanfer Bilge minder güreşinde, Aydın Demir ve Ahmet Taşçı ise yağlı güreşte, ilçenin yetiştirdiği ünlü sporculardır.

İzmit Körfezi'nin güney kıyısında yer alan ilçe, balık lokantaları ve Ereğli beldesindeki balıkçıları ile olduğu kadar iç bölgelerde yer alan doğal dinlenme ve trekking alanlarıyla da ünlüdür.

Bölgenin verimli topraklarında her türlü sebze ve meyve yetiştirmek mümkündür. Kiraz, şeftali ve kestane en çok bilinenleridir. Üreticiler sadece kente değil, diğer kentlere de önemli miktarlarda meyve ve sebze gönderir. Karamürsel sepetiyle tanınan bu yöremiz, sanayi tesislerinin kentte yer almaması dolayısıyla nüfus artışının düşük oranlarda yaşandığı bir ilçedir.

Başdeğirmen Mesire Alanı

Karamürsel'de Karapınar Köyü'ne yakın bir bölgede bulunan Başdeğirmen Mesire Alanı, özellikle yaz aylarında yöre halkının stres attığı, doğayla buluştuğu güzide bir piknik alanı olarak dikkat çeker. Bölgeye Karamürsel Jandarma Komutanlığı'nın karşısından çıkan Karapınar yolu takip edildiğinde 8 kilometre sonra ulaşılmaktadır. Her kilometre başında bulunan alabalık levhalarıyla Başdeğirmen Mesire Alanı, yeşillikler içerisinde anıtsal çınarların çevrelediği dereler boyunca devam eden sırtlarda, doyumsuz manzaralı trekking sahalarına sahiptir. Geniş otopark alanı ile çocuk oyun sahaları, alabalık ve mangal çeşitlerinin alternatif olarak sunulduğu açık ve kapalı tesislerin yanında su sesiyle dinlenmek için kurulmuş hamaklar da haftanın yorgunluğunu almaya bire birdir.

TARİHÇE:

Karamürsel Alp:

Osmanlıların ilk kaptan-ı deryası. İsmi Mürsel olup, kahramanlığı ve gözüpekliği sebebiyle Orhan Gazi tarafından kendisine “kara” lakabı takılarak Karamürsel denmiştir.

Doğum yeri ve tarihi belli değildir. Büyük mücahid Akçakoca'nın aşiretinden ve onun yetiştirdiği yiğitlerdendi. Gençliğinde güçlü bir donanmaya sahib olan Karasioğulları hizmetine girdi. Bu beyliğin Osmanlı hakimiyeti altına geçmesinden sonra, Karamürsel Bey de Osmanlı hizmetine girdi. Osmanlı Devleti donanmasının gelişmesi için büyük gayret sarf etti. Armutçuk limanında bir tersane kurup, donanma hazırladı. Hafif ve süratli giden gemiler yaptırdı. Bu gemi tipine onun adına izafeten Karamürsel denilmiştir. Donanması ile Kocaeli cephesinin gerisine çıkarma yapan Karamürsel Alp, Orhan Gazinin Bizans imparatoru Andronikos ile yaptığı Pelekanon Savaşını kazanmasında büyük rol oynadı.

Karamürsel Alp'in kurduğu donanma sebebiyle, Marmara Denizinde üstünlük Bizanslılardan Osmanlılara geçti. Hatta Bizanslılar denize gemi çıkaramaz bir hale geldiler. Ömrünü cihad ile geçiren Karamürsel Bey, vasiyetinde (rivayete göre); “Vefat edince beni öyle bir yere defnedin ki, sırtım dağlara dayansın, kucağıma deniz gelsin. Böylece daima donanmamı göreyim.” demiştir. 1329 tarihinden sonra vefat eden bu mücahid Türk komutanının kabri, adını verdiği ilçemizde bulunmaktadır.

Karamürsel Tarihi:

Karamürsel tarihi ve coğrafi yapısından ve Anadolu'da ki çeşitli uygarlıklara köprü olma konumundan dolayı değişik kültürlerinde merkezi halini almıştır. Bu nedenle ‘Uygarlıkların Bahçesi' olarak adlandırılır. Güzel Anadolu'nun tarihi süreç içindeki yaşam çeşitliliği, bizlere bugüne kadar kesintisiz intikal eden kültürel zenginlikler sağlamıştır. Sonra Anadolu da dışarıdan gelen göçlerinde onun kültür birikimlerine yeni lezzetler kattığını belirtmek gerekir. Karamürsel'in de bir Anadolu kenti olarak kültürel bağlamda kendisine özgü özellikleri mevcuttur.'Ufacık tefecik gördün de Karamürsel sepetimi sandın?' deyimi bile halk el sanatının edebi bir hicivle kültürel mesajlara dönüşmesine katkı sağlayabilecek güzel bir örnektir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür

Karamürsel'in kimlik dokusunun ilk oluşumunda halk dilinde ‘Manavlar' diye tabir edilen Oğuzların Kayı boyundan gelme Türkmen – Yürük Etnik yapısı mevcuttur. Osmanlıların ‘reaya' dedikleri Rum ve Ermeni varlığı da, bu bölgenin soysak ve kültürel yapısına tesir etmiştir. Önemli ölçüde göç alan Karamürsel, hiç şüphesiz Çerkez, Boşnak, Laz ve Gürcüler diye adlandırılan diğer etnik kimlikli ailelerin gelenek ve ananeleriyle daha da güçlü bir sosyal yapıya ulaşmıştır. Bu zengin kültür mozaiğinin giyim kuşamdan yiyeceklere, inanç ve günlük hayattan, toplumsal yaşam biçimine kadar her alanda ayırım ve kayırımdan uzak karma bir bütünlük sergilemiştir.

Karamürsel de giyim kuşamda en gözde kostüm bindallı olmuştur. Has kadife ya da saten üzerine özel simlerle hazırlanan bu tören kıyafeti, özel günler ve bayramlar için sandıklarda saklana gelmiştir. Bu tip kostümler artık bugün çok azalmıştır. Onun dışında bilhassa Çerkez ve Laz köylerinde bu tip kostüm ve kıyafetler kullanılsa da bugün bu tür giysilere pek rağbet edilmemektedir. Eski tarihlerde Karamürsel de önemli ölçüde yaş koza üretilmesine rağmen ipek halıcılık ancak 1975li yıllardan sonra ilçenin köylerinde gelişme göstermiştir. Komşu belde Hereke'nin bunda etkisi büyüktür. Ancak oya ve sarma gibi ince el ve oya işlerinin Karamürsel'in köylerinde yoğun bir şekilde gerçekleştiği yıllar yaşanmıştır. Öyle ki, ‘Sarma İşi İşlemeciliği' bu ilçede kendine özgü bir şekilde oluşmuş, gelişmiş el emeği göz nuru olarak, Karamürsel'in el sanatlarında, seçkin yerini almıştır.

COĞRAFİ YAPI:

Karamürsel ilçesi , idari bakımdan Kocaeli iline bağlı, Doğu Marmara Alt bölgesinde,İzmit körfezinin güneyinde yer alan bir ilçe merkezidir.7 derece 40 saniye kuzey enlem ve 5 derece 29 saniye boylam üzerinde bulunur.
Karamürsel,doğuda Gölcük,güneyde İznik ,batıda Yalova , kuzeyde Marmara Denizi ile sınırlıdır. Bursa- İzmit karayolu üzerinde İzmit'e 36 km ,Yalova'ya 32 kilometre uzaklıkta olan Karamürsel 258 kilometrekare alanı ile sanayi ve tarımsal yerleşmeleri yanında iç turizme açık özelliğini de korumaktadır.

a)- Fiziki yapısı :

Marmara Bölgesinin güneydoğu ve İzmit Körfezi'nin güneyinde bulunan Karamürsel,güneyindeki 130 kilometrelik bir sahada ,doğu batı doğrultusunda uzanan ve devamlı bir kütle teşkil eden Samanlı dağlarıyla çevrilidir.Ayrıca Karamürsel 400-500 metre irtifadaki plato satıhlarının önünde doğu-batı istikametinde alçak alüvyon sahasıyla uzanır.

b)-İklimi :

Marmara Bölgesinin güneydoğusunda yer alan, bir günde 4 mevsimin yaşanabileceği ender coğrafi yörelerden olan Karamürsel'de; Akdeniz iklimiyle Karadeniz iklimi arasında bir geçiş çizgisi hüküm sürmektedir.Karamürsel'de genel olarak yazları sıcak ve az yağışlı, kışları yağışlı ve serin geçer. İlçede yıllık ortalama sıcaklık 14.5 derecedir.En soğuk aylar Ocak ve Şubat , en sıcak aylar ise Temmuz ve Ağustos'tur.Sıcaklığın (0) derecenin altında olduğu günler sayısı 18,sıcaklığın 30 derecenin üstünde olduğu günler sayısı isi yılda ortalama 35 gündür.Karamürsel'de 2000 yılında ölçülen en yüksek sıcaklık 45 derecedir. En düşük sıcaklık ise –7, 9 derecedir.(22 Şubat 1985) Yağış maksimum kışa ,minimum yaz aylarına rastladığı ilçede , yıllık ortalama yağış 705 mm.dir. İlçeye en çok yağış Aralık ve Ocak aylarında , en az yağış Temmuz ve Ağustos aylarında düşmektedir. İlçede ortalama yağışlı olduğu günler sayısı 112'dir.

Ayrıca Karamürsel'de karlı kaplı günler sayısı 8,açık günler sayısı 69,bulutlu günler sayısı 202, kapalı günler sayısı 94 ‘dür. Bütün mevsimlerde rüzgar yönü genellikle “Güneydoğusu”olan Karamürsel'de Bağıl nem oranı 67'dir.

c)- Akarsuları

Bölgenin plato ve dik yamaçlarından alçak düzlüklere inen akarsularının boyu kısadır.Bunlar sırası ile Yalakdere, Karanlıkdere, Kocadere, Suludere ve Küçükdere' dir.Bu dereler en çok akış miktarına Şubat ve Mart aylarında erişirler.Yaz aylarında ise bu akarsuların debileri çok azalır, zaman zaman da yok olur.Hersek deltasının oluşmasını sağlayan Yalakdere ise, geniş bir akış alanına sahiptir.(Kış aylarına saniyede 450 litrelik su miktarına ulaşmaktadır.)Yalakdere' ye bağlı Derbent deresi ve kolları, kaynaklarını , Kızderbent' in güneyinde dağlara kadar uzatılırken, Yalakdere' yi besleyen diğer önemli kol olan Suludere ve Akçat dereleri, kaynaklarını Samanlı dağlarından sağlar.Yalakdere, taşıdığı bereketli millerle Hersek Deltasını meydana getirdiğinden bu delta Altınova ve Hersek köylerinin oluşumunu gerçekleştirir.
İzmit Körfezinden ise körfez sularının 10-15 metre derinliğe kadar az tuzludur.(Yüzde 0.22) Derinliklerde tuzluluk oranı ise 0.39'a kadar çıkar.Yüzeyde az olan tuzluluğun sebebini, Karadeniz'den gelen az tuzlu suların , bir kol halinde önce kuzey sahili sonra güney sahili izleyerek körfezi dolaşması teşkil eder.

d)- Tabii bitki örtüsü :

Samanlı dağlarının kuzeyde 200-250 metre, vadi içlerinde ise 500-600 metreye çıkan makiler topluluğu , bölgenin etekleri boyunca parçalı şeritler halinde bulunur.Köylerle birlikte bütün ilçe sınırları içinde 3980 hektarlık bir alanı kaplayan maki topluluğunu,kocayemiş,defne ve pırlan meşesi gibi ağaçlar meydana getirir.Maki topluluklarının meydana getirdiği alanların bir bölümü Orman İdaresince ağaçlandırılmaktadır.Baltalık ormanların yüzde 70'ini meşe,15'ini kayın ve gürgen , yüzde 5'ini maki türünden ağaççıklar, yüzde 10'nu da, yeni ekilen çam ve benzeri ağaçlar meydana getirir.

NÜFUS

 

Yıl Karamürsel Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu

2023 59.952 30.057 29.895

2022 59.676 29.873 29.803

2021 58.936 29.440 29.496

2020 58.412 29.064 29.348

2019 57.557 28.708 28.849

2018 56.604 28.135 28.469

2017 56.404 28.071 28.333

2016 55.895 27.879 28.016

2015 55.169 27.479 27.690

2014 54.225 26.961 27.264

2013 53.033 26.380 26.653

2012 52.621 26.116 26.505

2011 52.501 26.096 26.405

2010 51.987 25.859 26.128

2009 50.886 25.318 25.568

2008 49.719 24.708 25.011

2007 48.831 24.252 24.579

KÜLTÜR

Mahalden Yetşine Önemli Şahsiyetler:

KARAMÜRSEL ALP:Osmanlı Devletinin ilk kuruluş yıllarında büyük yararlılıkları olan ve bu devletin ilk deniz gücünü oluşturan,Karamürsel Alp'ın doğum, ölüm tarihleri belirlenememiştir.İlk tersaneyi ve deniz filosunu kurarak , denizcilik tarihimizde ilk amiral(Derya Beyi)olmak onurunu kazandı.

KARAMÜRSEL'DEN YETİŞEN ÜNLÜ YÜZÜCÜLER: İhsan KESKİN , Ali Haydar AKGÜN , İsmail AÇIKALIN , Yusuf ÖNAL , Bahriyeli Sıtkı ERYAR , Zehir Mehmet ve ilk bayan yüzücülerimizden Muzaffer DÖRTBUDAK.

KARAMÜRSEL'İN YETİŞTİRDİĞİ GÜRŞÇİLER:Çolak Hilmi(Çetintürk), Sucu İbrahim (Öztorun) , Bostancı Hüseyin Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu A.Gazanfer BİLGE , Altınkemer sahibi Başpehlivan Aydın DEMİR , İzzet AÇIKBAŞ , Kadir BİRLİK , Sabahattin ERDOĞAN , Sabahattin KANGAL , Mehmet YILMAZ , Vedat ÖZKAN , Ahmet TAŞÇI (1990 yılında Kırkpınar' da ilk defa Başpehlivan oldu.Bundan sonra 9 yıl Başpehlivan olup, 2 Altınkemer almış güreşçidir.)

VALİ NECDET CALP:İsmet İnönü'nün Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı olduğu dönemde , İsmet İnönü'nün Özel Kalem Müdürlüğü yapmış , 1980 sonrası Halkçı Parti genel başkanı olmuştur.

TURİZM:

Karamürsel'in Piknik ve Mesire Yerleri

Başdeğirmen

Karamürsel'e bağlı Karapınar köyünün güneyinde;Suludere'nin süzülerek yarıp geçtiği, toplam 180 dekarlık bir vadiyi oluşturan Başdeğirmen , ilçenin en gözde ve aranılan piknik ve mesire alanlarından biridir.

Samanlı Dağlarından beslenen Suludere'nin temiz, berrak ve buz gibi sularının değerlendirildiği Başdeğirmen'de, Yusuf Baş ailesince kurulan ve işletilen tesislerde, yılda 24 ton alabalık yetiştirilmektedir. Aynı ailenin işlettiği ve müşterilerere, burada yetiştirilen alabalıkların pişirilerek sunulduğu 250 kişilik kapalı,250 kişilik de açık olmak üzere toplam 500 kişilik nezih bir balık lokantası da yaz-kış hizmet vermektedir. Yeşilliklere bezenmiş ormanlarla iç içe; orada bulunanlara, kuş ve su seslerinin armonisini fısıldayan harika bir ortamı bahşeden Başdeğirmen; sadece ilçemizde değil, bölgemizde de tanınan enfes bir vadidir.40 dekarlık alanda ailelerin kendi başlarına dinlenebilecek imkânları sağlayan Başdeğirmen Tesisleri, ayrıca yüksek su kapasitesi sayesinde kendi elektriğini ve doğal sebzelerini üreten donanımlı bir altyapıya da sahiptir. Bu tesislere, ailelerin konaklayabilecekleri apart otel türü toplam 50 yataklı dağ evleri de dâhil edilmektedir.

225 yıllık tarihi bir çınar ağacının simgelediği ünlü mesire yeri,1912 yılı Balkan Mübadelesinde Rumeli'den buraya göç eden Baş ailesince satın alınmış, zengin su yataklarının yolu üzerinde olan bu vadiye iki adet su değirmeni inşa edilmiştir. Baş sülalesinden iki kardeşin uzun yılar çalıştırdığı bu iki değirmen, kısa sürede bölgede rençperlik yapan yüzlerce ailenin tahılını öğüttüğü bir un merkezi haline gelmiştir.

Başdeğirmen,ilçe merkezine asfalt karayoluyla9 kilometremesafededir.

Sünni Baba

Karamürsel'e8 kilometreuzaklıkta yer alan bu sahada mezarı olan bir evliyadan adını almış bulunan Sünni Baba mesire yeri,takribi 50 dekarlık bir alan içindedir.Asırlık karaağaç ve gürgen ağaçlarının gölgelediği bu yeşil alan,Kocaeli Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğünce yeniden düzenlenmiş ve halka açık bir park haline getirilmiştir.Bilhassa yaz aylarında ailelerin rağbet ettikleri Sünni Baba piknik ve mesire sahasında,insanların ihtiyaçları göz önünde tutularak masalar,oturma yerleri,gezi alanları,şadırvan,mescit ve kantin gibi sosyal üniteler de yapılmıştır.Mesire yeri Osmaniye köyü sınırları içinde olup bu köyün sınırları içinde olup bu köyün muhtarlığınca yönetilmektedir.

İzmit Körfezinin enfes bir şekilde seyredilmesine imkan sağlayan Sünni Baba piknik ve mesire yeri,diğer yandan da Samanlı Dağlarının tertemiz havasını,kendisini ziyaret edenlere sunmaktadır.

Gürgenlik

Karamürsel'in Tahtalıköyü sınırları içinde bulunan ve devasa gürgen ve kayın ağaçlarının süslediği Gürgenlik piknik ve mesire yeri, ilçenin en bakir vadilerinden biridir. Hoş manzarası, oksijen yüklü havası ve pırıl pırıl pınarları ile insanları cezbeden bu doğa harikası alan, yeterince bilinmediğinden ya da değerlendirilmediğinden, son yıllarda ancak meraklılarını ağırlayabilmektedir. Fakat Gürgenlik özgün bir ormanlık olması sebebiyle Türkiye'nin en büyük coğrafya dergisi olan Atlas'ta yer almıştır.

Mini mini gölcüklerin ayrı bir çeşni verdiği Gürgenlik,ilçe merkezince25 kilometremesafede olup 2000 yılı itibariyle tamamlanamamış bozuk bir şose ile buraya ulaşabilemektedir.Yaklaşık 60 dekarlık büyük bölümü ormanla kaplı bu vadi,milli park özelliği taşıması bakımından da önem taşıyan,az bulunur bir mesire yeridir.

Akpınar Suyu

Orman Bakanlığı Milli Parklar Genel Müdürlüğüne milli park olarak tesçil edilen ve düzenlenen Akpınar Suyu piknik ve mesire alanı,gerekli özen ve bakım gösterilmediğinden daha sonra bu vasfını kaybetmiştir.Ayı adla anılan ünlü memba suyu,bu saha içindedir.Orman ıslah çalışmalrı yapıldığından bu alanda,aranılan ölçüde yoğun ağaçlık2000 yılı itibar,yle oluşmamıştır.Ancak yüksek rakamlı olması sebebiyle havası ve memba suyu başta olmak üzere bu civardaki bütün sular mükemmeldir.İlçeye soşe yolla uzaklığa 15 kilometredir.Ve Akpınar köyü sınırları içinde yer almaktadır.

Oluklu Tepesi

İzmit Körfezi ile Marmara Denizi'nin bir bölümnün en güzel izlendiği noktalardan başlıcası olan Oluklu Tepesi,bölgeye hâkim en yüksek alanda olması yüzündenbüyük ilgi çeken bir piknik sahasıdır.Aynı adı aln köyün sınırları içinde bulunan Oluklu Tepsi,deniz,güneş ve temiz havanın bir arada oluşması sebebiyle halk arasında ‘Âşıklar Tepesi'olarak da anılmaktadır.Romantizmin en güzel yaşanabileceği köşe olarak masıflandırılan Oluklu Tepesi'nin,değerlendirilmesi halinde,çok aranılan bir dinlenme merkezi olacağı ortadadır.

Oluklu Tepesi,Karamürsel İznik devlet karayolu üzerinde olup , Karamürsel'e7 kmmesafededir.

Ayrıca Suludere,akpınar,Osmaniye ve Senaiye köylerinin sınırları içinde yer alan Samanlı Dağları'nda , dağ gezileri ve kampları için çok elverişlşi alanlar mevcut olup bu doğa harikası alanların, dağ turizmine son derece uygun olduğu bilinmektedir.Neticede bu bakir alanlarda,aynı şekilde değerlendirilmeyi beklemektedir.

Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Komutanlığı

Karamürsel Bey Eğitim Merkezi Komutanlığı, Karamürsel ilçesine7 kmmesafede, Yalova yolu üzerinde 2 bin 500 dekar büyüklüğünde arazi üzerinde konuşulu bulunan deniz askeri birliğidir. İlk olarak 2.Dünya savaşı sıralarında İngilizler tarfından uçak pisti olarak yapımı gerçekleştirilen bu tesisler,1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri İstihbarat Servisinin kullanımına bırakılmış, bilahare 1958 yılında ise Ortak Savunma Tesisleri şeklinde faaliyete sokulmuştur. Bu tesisler daha sonra 1979 yılında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine tahsis edilmiştir.

İLÇENİN KURULUŞU

Karamürsel, Osmanlılar döneminde, 1888'de “ Müstakil İzmit Mutasarrıflığı”kuruluna kadar, idari bakımdan yerel bir yapıya sahip olamadı. Kocaeli ,1888'de “Müstakil İzmit Mutasarrıflığı “ adıyla bağımsız sancak oldu. Müstakil İzmit Sancağının kazalarından biride Karamürsel idi. Sancakların kaldırılması ile 1924 yılında Kocaeli İli'ne bağlı İlçe olarak kurulmuştur.Belediye arşivlerine göre; 1888 ‘de Mutasarrıflıkların kurulmasından 14 yıl sonra 1902 yılında, Karamürsel' de ilk Belediye Teşkilatı Kuruldu.Ve yine İlk Belediye Başkanlığını İngiliz Halil Ağa yaptı.

1902 yılında Belediye kurulan Karamürsel'de ilk ciddi Belediye faaliyetlerine 1929 yılında başlandı.İlçede bugün 7 mahalle 3 Muhtarlık vardır.Bunlar Tabakhane,İsmailağa,Camiatik ,Hacıömerağa, Sarıkum, Hacımehmet ve Kayacık mahalleleridir.En geniş mahalle Kayacık,en eski mahalleler ise Camiatik, İsmailağa ve Hacımehmet' tir.Sahil boyu geniş bir yeşil alana ve dinlenme yerlerine sahip bu sakin ilçenin cadde ve sokakları parke taşlarıyla kaplanmış olup,hane ve işyerlerinin çöpleri hergün toplanmaktadır.

İlçenin suyu,Karamürsel Belediyesi'nin de en büyük ikinci hissesine sahip olduğu Gökçe Barajından yaz,kış günün 24 saatinde sağlanmakta olup ,su sıkıntısı çekilmemektedir.İş araç ve makinaları sayesinde pek çok altyapı çalışması ihalesiz belediyenin kendi imkanlarıyla gerçekleştirilebilmektedir.Marmara Bölgesinin en modern mezbahanelerinden biri ilçemizde bulunmaktadır.Yeni kanalizasyon,atık arıtma ve kolektör tesislerinin ilçeye kazandırılması çalışmaları tamamlanmak üzeredir.

 

Köyler

Avcı Köyü, Çamçukur Köyü, Çamdibi Köyü, Fulacık köyü Hayriye köyü, İhsaniye köyü, İnebeyli köyü, Karaahmetli köyü, Karapınar köyü, Kadriye köyü, Akpınar(Nusretiye) köyü,OSmaniye köyü, Oluklu köyü, Pazar köy,Safiye köyü, Semetler köyü, Senaiye köyü, Suludere köyü, Tahtalı köyü ve olmak üzere 19 köyü mevcuttur.

EKONOMİK DURUM :

1970'li yıllara kadar küçük tipik bir Anadolu kasabası olarak ekonomik ve sosyal kabuğunu pek kıramayan Karamürsel,1970-1995 yılları arasında bu kabuğu kırdı ve önemli bir büyümeye kavuştu Son yıllarda etkin belediye hizmetleri ile gelişmişliği yakalayan Karamürsel,sosyal ve kültürel alanlarda da önemli ilerlemeler kaydetti.

Karamürsel ekonomik alandaki gerçek gelişme sürecini 1975-1995 yıllarında yakaladı.Ağırlık sektör olan tarımın modernleşmesi gelişme de önemli bir rol oynadı.Yaş meyve üretimi arttı,seracılık , sebzecilik ve üründe kültür çalışmaları yoğunluk kazandı.Sınırlı da olsa sanayi gelişimi yaşandı,soğuk hava depoları kuruldu.Yazlık ev ve sitelerin yapılmasıyla ilçe merkezi gelişmesi geniş alanlara yayıldı. Bilhassa E-130 devlet yolu üzerinde iç turizme yönelik nitelikli sosyal tesisler,(otel,motel,restaurant vb)açıldı.Ulaşımın kolay ve rahatlığı ,ticari potansiyelin artması ilçenin genişlemesini sağladı.Buna paralel olarak bütün ilçede iç ve dış göç olma olayları yaşanmaktadır.Son yıllarda,kendi köylerinden ilçe merkezine olan göçten ziyade,ülkenin diğer bölgelerinden Karamürsel'e gelen göçün daha yüksek seviyeye ulaştığı anlaşılmaktadır.

Karamürsel'de Tarım ilçe ekonomisinin temelini oluşturtmaktadır.Tarımda yaklaşık , nadasla beraber 8922 hektar tarla ziraatı önemli bir yer tutar.Bunu meyvecilik 1834 hektarla takip etmektedir.İklimin elverişliliğine paralel olarak sebzecilik , hayvancılıkta gelişme halindedir.Seracılık , kivi tarımı , arıcılık ve çilek ziraatı gelişme halindedir.20 Köyü ve 5 Beldesi olmak üzere toplam 25 yerleşim bölgesinden ibarettir.

Tarım alanlarının kullanış amaçlarına göre dağılımı :

Sulanan Arazi

a) Tarla arazisi 8922 Hektar730 ha % 12
b) Meyvecilik 1834 “ 695 ha % 26
c) Sebzecilik 880 “ 695 ha % 79
d) Bağ 80 “ --------------
e) Zeytin 160 “ 50 ha % 32
f) Çayır Mera 56 “
g) Orman Arazisi 10094 “ ---------------
h) Meskun Yer 2116 “ ---------------
ı) Diğer(taşlık) 1009 “ ---------------
İ) 2b Alanı 649 “ ---------------
TOPLAM 25.800 Hektar Toplam: 2170 ha

Tarımsal işletme büyüklükleri :

Karamürsel'de 1500 çiftçi ailesi bulunmakta olup bunun % 90'dan fazlası 1 ile 100 Dekartoprağa sahip olup , küçük aile işletmesi tipindedir.Orta ve Büyük işletmeler yoktur.100 ailenin hiç toprağı olmayıp , kiralama ve ortakçılıkla tarımsal faaliyetlerini yürütmektedirler.

Tarım alanlarının toprak yapısı ve sulama durumu :

Devlet tarafından arazi sulaması için taşıyıcı kanaletler henüz yapılmamasına rağmen 2007 yılında su toplanan Kızderbent Baraj Göletinde zaman zaman taliye edilerek semetler deresine su salınarak dere boyunca akan sudan motopompalarla çekilerek etraftaki ekili alanlar sulanabilmektedir. ayrıca vatandaşın kendi imkanları ile arazilerinde açtıkları kuyuların suları ile ormandan buldukları kaynak sularını havuz yaparak arazilerinde depolayıp sebze ve meyve sulamasında kullanılmaktadır.
Bu imkanlarla arazi miktarı 2170 hektara ulaşmaktadır.

Bitkisel üretim :

a)Tarla bitkileri üretimi: Karamürsel'de , buğdaydan tütüne kadar 15 adet tarla bitkisi çeşidi üretilmektedir.Yağ fabrikasının ve pazarlama merkezlerinin yakınlığı, ayçiçeğinde ekim alanlarının artışını hızlandırmaktadır.
b)Sebze üretimi: Karamürsel'de 880 hektarlık alanda 18 cins sebze üretilmektedir.İlçede iklim koşulları her türlü sebze yetiştiriciliğine uygundur.En fazla ekilişle en büyük payı domates üretimi almaktadır.
c)Meyvecilik üretimi: Karamürsel'de doğal yapı ve iklim koşulları meyveciliğe oldukça elverişlidir.En önemlileri ;kiraz , şeftali ,elma, erik , armut , zeytin , üzüm ve kividir.
d)Seracılık: 2003 yılından itibaren İl Özel İdaresince yapılan desteklemelerin katkısıyla seracılık sektörü başta Tepeköy ve Karaahmetli olmak üzere Derköy,Çamdibi ve Yalakdere köylerinde önemli bir gelişme göstermiş olup 2008 yılı itibariyle Karamürsel'de Sera alanı plastik 81.240 M2. ye ulaşmıştır. Bu örtülü alanlarda mevsimine göre yazlık ve kışlık sebze üretimi yapılmaktadır.

Hayvan varlığı :

Karamürsel'de 2007 yılı itibarıyla 452 adet saf kültür ırkı, 2234 baş kültür ırkı melezi, 211 baş yerli sığır olmak üzere 2897 baş sığır ve 3 baş manda ile birlikte 2900 Büyükbaş hayvan vardır.
Küçük baş olarak 3922 adet koyun ,1750 kıl keçisi , 300 Sanen keçisi,olmak üzere toplam 5972 küçük baş hayvan mevcuttur.
2007 yılı ilçe mezbahasında 223Büyükbaş kesilerek 487.850 Kğ. 3413 Küçüakbaş hayvan kesilerek 50.531 Kğ. Et elde edilmiştir.

Su ürünleri üretimi :

Ereğli Beldesi haricinde , ilçe merkez ve sahil köylerinde balıkçılık ek gelir ve sportif düzeyde yapılmaktadır. Halen ilçede 9 ruhsatlı gemi ve değişik boylarda 200 adet ruhsatlı balıkçı teknesi bulunmaktadır.

 

Sanayi ve ticaret durumu :

İlçemiz sınırları içerisinde herhangi bir sanayi tesisi bulunmamaktadır.

İlçemizde Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 2007 yılı itibarı ile kayıtlı 94 meslek grubu mevcut olup,769 kayıtlı üyesi bulunmaktadır. Ayrıca Şoförler ve Kamyoncular Odasına bağlı 527 nakliyeci esnafı bulunmaktadır.(Kamyoncu , taksici , otobüs ve minibüsçü )Karamürsel'de kurulan ve Karamürsel Belediyesince denetlenen Cuma pazarı , ekonomik olarak Kocaeli'nin dev pazarlarından biridir.Ve ayrıca , Salı semt pazarı da kurulmaktadır.Bu pazarlar sayesinde ilçede ilçe halkı ucuz ve taze sebze meyve ihtiyacını karşılamaktadır.Cuma pazarına çevre ilçe ve köylerden de vatandaşlar katılmaktadır.

İlçemizde haftanın 2 gününde yaş meyve ,sebze , giyim ve diğer ihtiyaç pazarı kurulmakta olup , Pazarcılar derneğine kayıtlı 283 küçük esnaf bulunmaktadır.Bu esnafımız diğer il ve ilçe pazarlarına gitmektedirler.

İstihdam ve işsizlik durumu :

İlçemizde işsiz insanların sayısı günden güne artmakta olup işsiz insanları istihdam edecek iş yerleri yoktur.İş imkanları kısıtlıdır.

EĞİTİM:

Okur-yazarlık durumu:

Karamürsel'deki okur-yazarlık oranı ,%99 civarındadır.1997-1998 Öğretim yılında, ilçemiz genelinde yapılan bir araştırma sonucunda, okur-yazar olmayan 45 vatandaşımız tespit edilmiştir.Bunlardan 18'i için Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce; Okuma-yazma kursu açılmıştır.Okur –yazar olmayan vatandaşlarımızın yaş ortalaması 50'nin üzerindedir.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünce, okuma-yazma kursları düzenli olarak,1981 yılından itibaren sürdürülmektedir.Bölgemizin göç almasından dolayı,okuryazarlık oranı değişkenlik göstermektedir.

Karamürsel Belediyesinin katkılarıyla ,İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyelerinden Yüksek Mimar Engin ERKİN Başkanlığında , 1 Doçent,4 Araştırma Görevlisi ve 15 Öğrencinin yürüttüğü 1994 yılında yapılan anket neticesinde,Karamürsel'de 12 yaş nüfusunun %92 sinin okul bitirdikleri görülmüştür.Yine 12 yaş nüfusunun %48'nın ilkokul,%17'sinin ortaokul,%19 ‘un lise,%8 ‘nin yüksekokul mezunu oldukları ortaya çıkmaktadır.Bir öğrenim kurumundan mezun olamayanların oranı %8 iken bunların %50 okuma-yazma bilmektedir.İlçe genelinde okuma-yazma oranı %96'dır.Karamürsel Türkiye standartlarının üzerinde bir eğitim düzeyi sergilemektedir.Erkeklerin %96'sı okul bitirmiş iken,okuma- yazma bilmeyenlerin sayısı %1'dir.Kadınlarda ise mezuniyet durumu %87 iken, okuma- yazma bilmeyenlerin oranı %8 olarak tespit edilmiştir.

Bu veriler eğitime verilen önemde, cinsiyet ayırımı gözetilmediğini ortaya koymaktadır. Karamürsel'de ilkokul çağı nüfusundan ilkokula gidenlerin oranı %84,6 olarak tespit edilirken,aynı oran ortaokul için %81,8 ,Lise için %86,3 ,Yüksekokul için %30 olarak belirlenmiştir.

İlçemizde 1 normal, 1 Anadolu,1 Anadolu Kız Mes.ve Kız Mes.Lisesi,1 Çok Programlı, 1 İmam Hatip Lisesi, 1 Sağlık Meslek Lisesi olmak üzere toplam 6 lise mevcuttur. 14 İlköğretim okulu 1'i Özel okul, 1' İşitme Engelliler İlköğretim okulu,1 Halk Eğitimi Merkezi 14 adet Ana sınıfı ve bu okullarda okuyan toplam 9,685 öğrenci bulunmaktadır. bu okullarda 520 öğretmen görev yapmaktadır.379 derslikte eğitim ve öğretim verilmektedir.Derslik başına 26 öğrenci düşmektedir.

Yüksek öğretim olarak İlçemizde;

1-Kocaeli Üniversitesine bağlı Karamürsel Meslek Yüksek Okulu toplam öğrenci sayısı 1877 ve 31 öğretim görevlisi mevcuttur.
2-Gazanfer Bilgi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu99 öğrenci ve 9 öğretim görevlisi mevcuttur.
3-Dereköy Meslek Yüksek Okulu 644 öğrenci ve 10 öğretim görevlisi mevcuttur.

Ayrıca Dereköy Beldesinde Kredi Yurtlar kurumuna bağlı 304 erkek 228 kız öğrenci ve 35 personel bulunmaktadır.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Sağlık Hizmetleri Binaları ve kapasite tablosu:

Devlet Hastanesi ( 50 Yatak kapasiteli) 1
Merkez l noluSağlık Ocağı 1
Merkez 2 nolu Sağlık Ocağı 1
AÇSAP Merkezi -
Kızderbent Sağlık Ocağı 1
Ereğli Sağlık Ocağı(Prefabrik Bina) 1
Yalakdere Sağlık Ocağı 1

6.2- Sağlık Grup Başkanlığı Personel durumu :

Doktor 11
Hemşire 13
Laborant -
Çevre Sağlığı Teknisyeni 3
Sağlık Memuru 2
Ebe 29
Hizmetli 6
İdari Personel 3
Şoför 2

6.3- Devlet Hastanesi personel durumu :

Uzman Doktor 12
Pratisyen Doktor 14
Diş Hekimi 2
Eczacı 1
İdari Personel 50
Hemşire 43
Ebe 14
Laborant 9
Diğer(Anestezi.Röntgen,Diş,Sağ,Çst.Tek) 25

ULAŞIM

Karamürsel'in deniz ve kara ulaşımı mevcuttur.İstanbul ve İzmit'in metropolü olan Karamürsel'den, bağlı olduğu İzmit merkezi ile komşu ilçelerine günün her çeyrek dakikasında toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanmaktadır.Ayrıca Kocaeli Büyükşehir belediyesince Deniz Ulaşımı İle de Karamürsel İzmit , Gölcük ve Değirmendere'ye günün belirli saatlerinde Deniz Otobüsü ile ulaşım sağlanmaktadır.

 

Bizi;
sosyal medyada takip edin!