PERFORMANS PROGRAMLARI

Performans programı, bir mali yılda kamu idaresi tarafından hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren hedef kartlarını, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. Programda bulunan hedef kartlarının yapısı:

  • Stratejik Amaç ve hedefler
  • Performans hedefleri
  • Performans göstergeleri
  • Faaliyet ve Projeler
  • Maliyetlendirme

aşamalarından oluşmaktadır.

Performans programları hazırlanırken, stratejik planla uyumlu olmasına, geçmiş yıllar performans programları ile karşılaştırılabilmesine, sade ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Performans Programlarını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince hazırlamaktadır.

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI  
2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI  
2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI 
2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI


 

Bizi;
sosyal medyada takip edin!