İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Karamürsel Karamürsel İlçesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım, G23.d.08.a.3.b uygulama imar planı paftası, 104 ada 29 numaralı parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pazarköy 1/1000 104/29 40 2023-07-13 394 2023-08-24 2023-09-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, G24.a.21.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 289 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/1000 289/1 43 2023-07-13 397 2023-08-24 2023-09-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.d.3.b uygulama imar planı paftası, 6120 ada 1 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 6120/1 12 2023-07-18 416 2023-08-24 2023-09-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.02.c. nazım, G23.c.02.c.3.b ve G23.c.02.c.3.c uygulama imar planı paftaları, 201 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000-1/1000 201/2 13 2023-07-18 417 2023-08-24 2023-09-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit zmit İlçesi, Kuruçeşme Fatih Mahallesi, G23.b.23.d.2.c uygulama imar planı paftası 2114 ada 21 parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/1000 2114/21 14 2023-07-18 418 2023-08-24 2023-09-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23c.04.c nazım imar plan paftası, yaklaşık 0,44 hektarlık alanda ilan edilen rezerv yapı alan sınırının 1/5000 ölçekli nazım imar planına aktarılması ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/50000 49 2023-07-13 403 2023-08-02 2023-09-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar plan paftası, 589 ada 7 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 589/7 34 2023-03-16 157 2023-08-02 2023-09-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c.4.a - G22.b.18.d.3.b uygulama imar planı paftaları, 6361 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama İmar Plan değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 6361/3 5 2023-05-17 301 2023-08-02 2023-09-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Karadenizliler (Çayırköy) Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.2.b ve G23.b.25.b.3.a uygulama imar plan paftaları, 7174 ada 27 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 7174/27 9 2023-05-17 305 2023-08-02 2023-09-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 51 sayılı kararı ile onaylanan İzmit Ağaçlandırılacak Alanlara ilişkin 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine 2. yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 31 2023-06-15 343 2023-08-02 2023-09-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Sultan Orhan Mahallesi, G22.b.20.d nazım imar planı paftası, 5638 ada 5 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/5000 5638/5 24 2023-05-11 273 2023-07-28 2023-08-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi sınırları dahilinde "Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Sınırı"nda yapılan düzenlemeler sonucu güvenlik sınırı dışında kalan bölgeye ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 41 2023-07-13 395 2023-07-28 2023-08-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M nazım, G23.a.22.c.1.a-G23.a.22.d.2.b uygulama imar plan paftaları, Tavşancıl Kentsel Sit Alanı içerisinde belirlenen “Rezerv Yapı Alanı” sınırlarının planlara aktarılmasını içeren Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan notları değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/5000-1/1000 45 2023-05-11 294 2023-07-27 2023-08-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c / 25.d nazım ve G23.b.24.c.3.c, G23.b.25.d.4.d uygulama imar planı paftaları, 3415 ada 11 ve 12 No’lu parsellerin batısındaki tescil harici alan ile 7195 ada 1 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 3415/11, 3415/12, 7195/1 50 2023-07-13 404 2023-07-27 2023-08-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi, İbrahimağa Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ile Tem Otoyolu Altgeçidini kapsayan ve Tem Yanyollar ile bağlantısı bulunan projenin planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 17 2023-02-16 107 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, G24a4-G24d1 1/25000 ölçekli nazım, G24a.21c, G24d.01b 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftaları, 290 ada 1 No’lu parsel ile 643 ada 4 No’lu parsel arasında yer alan 20 metre genişliğindeki imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000 290/1, 643/4 34 2023-04-13 245 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Denizevler Mahallesi, G23.c.02c nazım, G23c.02c.2a/2b uygulama imar planı paftaları, 1451, 3503, 3504, 3132, 3131, 3130, 3129 parseller ile 1048 ada 11 ve 12 parsellere ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizevler 1/25000-1/5000-1/1000 1048/11, 1048/12, 0/1451, 0/3503, 0/3504, 0/3132, 0/3131, 0/3130, 0/3129 28 2023-05-11 277 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Hereke Mahallesi, G23.a.23.a nazım, G23.a.23.a.3.a uygulama imar planı paftası, 132 ada 1 No’lu parsel ve 3153 ada 3 No’lu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hereke 1/5000-1/1000 132/1, 3153/3 43 2023-05-11 292 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Tavşancıl Mahallesi, 50M nazım, G23.a.22.c.1.a-G23.a.22.d.2.b uygulama imar plan paftaları, Tavşancıl Kentsel Sit Alanı içerisinde belirlenen “Rezerv Yapı Alanı” sınırlarının planlara aktarılmasını içeren Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve Koruma Amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan notları değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/5000-1/1000 45 2023-05-11 294 2023-07-27 2023-08-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova İlçesi, Özgürlük Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 25 sayılı kararı ile tadilen onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi (17.02.2023-17.03.2023) içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Özgürlük 1/5000 18 2023-06-15 331 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Sırasöğütler Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, 1464 No’lu ada, 1474 ada 1 No’lu parsel, 1475 ada 1 parsel ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sırasöğütler 1/5000 1474/1, 1475/1 19 2023-06-15 332 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.20.b nazım imar planı paftası, 153 ada 177 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/1000 153/177 23 2023-06-15 336 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Çiftlik Mahallesi G23.c.02.c nazım imar planı paftası, 817 ada 5 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000 817/5 30 2023-06-15 342 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Bağlıca Mahallesi, G24a.09c nazım imar planı paftaları, 144 ada 209 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlıca 1/5000 144/209 33 2023-06-15 345 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım