İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, Aydınkent Mahallesi, G.23.c.04.c nazım imar planı paftası, 1056 ada 1 No’lu parsel ile 1057 ada 1 ve 2 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Aydınkent 1/5000 1056/1, 1057/1, 1057/2 26 2020-11-12 430 2020-12-24 2021-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mahallesi 701 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunbey 1/25000-1/5000 701/1 59 2020-11-12 463 2020-12-24 2021-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca, Çayırova Gebze, Darıca ve Çayırova Belediyeleri sınırları içerisinde Gebze - Darıca LRT hattı projesinde yapılan değişiklik nedeni ile meri planlarda yer alan LRT hattının değiştirilmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 23 2020-09-10 334 2020-12-23 2021-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışına çıkarılan, 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanı olarak düzenlenen alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 19 2020-11-12 423 2020-12-21 2021-01-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22.b.18.a-18.d nazım paftaları sınırları içeresinde yer alan Tepeören - Kroman Çelik Enerji İletim Hattının kaldırılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 34 2020-11-12 438 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası, 2066 ada 4 No’lu parsel ile batısındaki tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2066/4 35 2020-11-12 439 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım imar planı paftasında, 1791 No’lu parsel ve çevresi ile 259 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 0/1791, 259/2 46 2020-11-12 450 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a - G22.b.24.b nazım imar planı paftaları, 449 ada 15 No’lu parsel ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Osmanyılmaz 1/5000 449/15 47 2020-11-12 451 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, İstasyon Mahallesi, G24.d çevre düzeni, G24.d.1 ve G24.d.01.b nazım imar planı paftaları, 286 ada 1 No’lu parsel, 287 ada 1 No’lu parsel, 290 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/50000-1/25000-1/5000 286/1, 287/1, 290/1 61 2020-11-12 465 2020-12-18 2021-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova, Gebze Çayırova ve Gebze Belediyeleri, Kadıllı, Ovacık, Şekerpınar, Cumhuriyet mahalleleri dahilinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıllı, Ovacık, Şekerpınar, Cumhuriyet 1/50000-1/25000 20 2020-10-15 374 2020-12-10 2021-01-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, Körfez Derince ve Körfez Belediyeleri, Yenikent ve Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.4 ve 1/5000 ölçekli G23.b.22.a-21.b nazım, 1/1000 ölçekli G23.b.22.a.4.a-4.b-4.c- 4.d, G23.b.21.b.3.c-3.d uygulama imar planı paftaları ‘’Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 226 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenikent, Yavuz Sultan Selim 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 41 2020-11-12 446 2020-12-02 2020-12-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22.b.4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c nazım, 4 ada 44 No’lu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/25000-1/5000 4/44 50 2020-11-12 454 2020-11-26 2020-12-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, ‘’Sekbanlı- Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’’ sınırında kalan 470 ada, 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000-1/1000 470/1 57 2020-11-12 461 2020-11-26 2020-12-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli Kocaeli İli sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerin Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili raporu, 1/25000 49 2020-10-15 403 2020-11-25 2020-12-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Dilovası, Körfez, İzmit, Derince Gebze, Dilovası, Körfez, İzmit ve Derince Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İSKİ sorumluluğundaki derelerin 100 mt’lik koruma bandının, İski İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği’nin ilgili hükmü gereği kaldırılmasına yönelik 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, 1/50000-1/25000 32 2020-08-13 291 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kartepe İzmit ve Kartepe Belediyeleri sınırları içerisinde "Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Yolu Kesin Projesine" ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 47 2020-08-13 306 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Barbaros, Güney, Fatih, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Hacı Osman ve Yavuz Sultan Selim sınırları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Güney, Fatih, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe, Mimar Sinan, Atalar, Hacıosman, Yavuz Sultan Selim 1/5000 52 2020-08-13 311 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b. nazım imar planı paftası 214 ada 1 ve 9 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 214/1, 214/9 22 2020-10-15 376 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yağcılar Mahallesi, G23.a çevre düzeni, G23.a.2 nazım imar planı paftası, 148 ada 1 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yağcılar 1/50000-1/25000 148/1 23 2020-10-15 377 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde zemin etütlerinin planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 25 2020-10-15 379 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Şirinköy Mahallesi, G23.c.07.b. nazım ve G23.c.07.b.1.a uygulama imar planı paftası 277 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinköy 1/5000-1/1000 277/1 32 2020-10-15 386 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 89 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 9/3 33 2020-10-15 387 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İhsaniye Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası 96 ada 3 ve 12 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İhsaniye 1/5000 96/3, 96/12 35 2020-10-15 389 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a. 21.d nazım imar planı paftası, 124, 125 ve 126 No’lu adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000 36 2020-10-15 390 2020-11-18 2020-12-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı