İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23B3 1/25000 ölçekli ve G23B24C 1/5000 ölçekli nazım, ve G23B24C3A ile G23B24C4B 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/1000-1/5000-1/25000 69 2014-01-16 68 2014-02-13 2014-03-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c03c nazım, G23c03c3d uygulama imar planı paftaları, 342 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atakent 1/1000-1/5000 342/1 22 2014-01-16 21 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 429 ada, 14 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mahmutpaşa 1/5000 429/14 24 2014-01-16 23 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c10a nazım imar planı, G23c10a3a uygulama imar planı paftaları, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3244, 3245, 3246, 3247, 3670, 3671, 3726 ve 3727 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği raporu, Yuvacık Yakacık 1/1000-1/5000 0/3234, 0/3235, 0/3236, 0/3237, 0/3238, 0/3239, 0/3240, 0/3241, 0/3244, 0/3245, 0/3246, 0/3247, 0/3670, 0/3671, 0/3726, 0/3727 27 2014-01-16 26 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.08.2013 tarih ve 466 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yapılan itirazla ilgili raporu, 1/5000 31 2014-01-16 30 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 466 ada, 12 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 466/12 34 2014-01-16 33 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b18b nazım imar planı paftası, 6101 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/1000-1/5000 6101/1 36 2014-01-16 35 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b3, G22b14d nazım imar planı paftaları, 419 ada, 2 nolu parsele ait 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000-1/25000 419/2 38 2014-01-16 37 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, G23b22a nazım imar planı, G23b22a4b-4c uygulama imar planı paftaları, 4750 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/1000-1/5000 4750/1 43 2014-01-16 42 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, G23a12c-13d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler Merkez 1/1000-1/5000 46 2014-01-16 45 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 1302 ada, 8 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1302/8 47 2014-01-16 46 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b19a-d nazım imar planı paftaları, 4816 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 4816/1 48 2014-01-16 47 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b24a nazım imar planı paftası, 5726 ada, 2 ve 4 nolu parseller ile 1887 ada, 22 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osman Yılmaz 1/5000 5726/2, 5726/4, 1887/22 49 2014-01-16 48 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftası, 2015 ve 2016 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000 0/2015, 0/2016 51 2014-01-16 50 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı, G22b24b nazım, G22b24b1b uygulama imar planı paftası, 5945 ada 3 nolu parselde “Trafo Alanı” düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 19.11.2013 tarih ve 1271 sayılı kararı ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 5945/3 52 2014-01-16 51 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Köyü, 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kentsel Sit Alanında hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1244 sayılı kararı ile ilgili raporu, 1/5000 53 2014-01-16 52 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c3d4c uygulama imar planı paftası, 186 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/1000 186/1 54 2014-01-16 53 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 236 ada, 15 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karaköprü 1/5000 236/15 58 2014-01-16 57 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b25d1a uygulama imar planı paftası, 3230 ada, 23 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, M.Alipaşa 1/1000 3230/23 60 2014-01-16 59 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2013 tarih ve 556 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı revizyonuna yapılan itirazlarla ilgili raporu, 1/5000 61 2014-01-16 60 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24b3b-3c uygulama imar planı paftaları, 5039 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 28 Haziran 1/1000 5039/1 64 2014-01-16 63 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4278 ada, 9 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Turgut 1/5000 4278/9 65 2014-01-16 64 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Köyü, G23b19c ve G23b19d nazım imar planı paftaları, Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 12.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile belirlenen, tescilli su kemerinin çevresinin koruma alanı sınırının işlenmesi ile ilgili raporu, Kabaoğlu 66 2014-01-16 65 2014-02-12 2014-03-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b19b-c, G23b20a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan "Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı" olarak belirlenmiş alanda hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Sekbanlı, Sepetçi 1/5000-1/25000-1/50000 70 2014-01-16 69 2014-02-12 2014-03-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım