İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma ve Kabaoğlu Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G23b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.19.c-20.a.-20.b-20.c-20.d nazım imar plan paftaları, G23.b.19.c.2.a- 2.b- 2.c- 2.d-3.b, G23.b.20.a.4.c-4.d, G23.b.20.b.3.d-4.c-4.b-4.d, G23.b.20.c.1.a-1.b-1.c-1.d-2.a-2.d-4.a-4.b, G23.b.20.d.1.a-1.b-1.c-1.d -2.a-2.b-2.c-2.d- 3.a-3.b-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ve yakın çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı-plan notu değişikliğine 2.askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetçi, Sekbanlı, Ayazma, Kabaoğlu 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 14 2021-03-11 132 2021-04-26 2021-06-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Belediyemiz Meclisi’nin 12.12.2019 tarih ve 474 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 41 2020-11-12 445 2021-04-20 2021-05-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23.c.05.c nazım, G23.c.05.c.2.c uygulama imar planı paftası, 183 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/1000 183/12 4 2021-03-11 122 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23.a.21.b nazım imar plan paftası, 101 No’lu adaya ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 10 2021-03-11 128 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, tescilli antrepoların koruma alanı belirlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa 1/5000 13 2021-03-11 131 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24d.03c nazım, G24d.03c.1c uygulama imar planı paftası, Balıkhane Aygır Dere bağlantısının genişletilmesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile iligili raporu, Maşukiye 1/5000-1/1000 22 2021-03-11 139 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24.a.4 nazım imar planı paftası, 2761 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/50000-1/25000 0/2761 8 2021-03-16 148 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi, G23.a.24.a nazım, G23a.24.a.4.c-3.d uygulama imar planı paftaları 3297 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Şirinyalı 1/5000-1/1000 3297/2 11 2021-03-16 151 2021-04-13 2021-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Kılıçaslan Mahalleleri, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Yeniköy, Kılıçaslan 1/25000-1/5000 6 2021-03-11 124 2021-04-08 2021-05-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra ilçesinde yer alan, Kandıra Rüzgar Enerji Santraline ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayı ile tadil edilmesinin uygun bulunması üzerine, Kandıra Rüzgar Enerji Santrali Projesinin 2. etabına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından onaylanması ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 2021-03-23 2021-04-08 2021-05-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d.2 ve G24.d.03.c nazım imar planı paftaları, 217 ada 1, 3, 4 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000 217/1, 217/3, 217/4, 217/5 18 2021-03-11 135 2021-04-06 2021-05-06 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası 4888 ada 4 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000-1/1000 4888/4, 4888/5 5 2020-11-26 476 2021-04-02 2021-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Mahallesi, F24.d.10.c-10.d nazım imar planı paftaları, 268 ada 1 No’lu parsel, 270 ada 3 No’lu parsel, 134 ada 1 No’lu parsel ve parsellerin etrafında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kurtyeri 1/5000 268/1, 270/3, 134/1 39 2021-01-14 39 2021-04-02 2021-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a.1.b - 1.c – 2.a – 2.d uygulama imar planı paftaları, 9256, 9257, 9685, 9696, 9697 No’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 0/9256, 0/9257, 0/9685, 0/9696, 0/9697 35 2021-02-11 95 2021-04-02 2021-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.a uygulama imar planı paftası, 1838 ada 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 1838/6, 1838/7 14 2021-02-16 116 2021-04-02 2021-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d.08.b nazım imar planı paftası, 3966, 3967, 3970 ve 3493 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000 0/3966, 0/3967, 0/3970, 0/3493 41 2021-01-14 41 2021-04-02 2021-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23c ve G24d çevre düzeni planı paftası, G23c.2, G24d.1, G23c.05c, G23c.10a, G23c.10b, G24d.01d, G24d.06a nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 2 2021-03-11 120 2021-03-31 2021-04-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mahallesi, G23.d çevre düzeni, G23.d.2 ve G23.d.05.c nazım imar planı paftaları, Manastır Tepe mevkiinde bulunan alanda hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı 1/50000-1/25000-1/5000 34 2020-10-15 388 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman 1/1000 307/1 13 2020-11-26 484 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 40 ada 1 No’lu parsel ve 58 ada 5 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhangazi 1/5000-1/1000 40/1, 58/5 20 2020-12-17 518 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c nazım imar planı paftası,168 ve 169 No’lu adaların arasındaki tescil harici alan ve 187 ada 4 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000 187/4 20 2021-01-14 20 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c05.c- d, G23c.10.a-b nazım imar planı paftaları, 1051 No’lu parsel ve 1116 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/1051, 1116/1 13 2021-02-11 75 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.3.a-3.b uygulama imar plan paftaları, 304 ada 1 No’lu parsel ve parselin güneydoğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000 304/1 14 2021-02-11 76 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası, 96 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000 96/11 30 2021-02-11 90 2021-03-26 2021-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım