İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Arslanbey Mahallesi, G24.d.1.d nazım imar planı paftası, 2557 ve 2561 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/5000 0/2557, 0/2561 42 2019-05-16 187 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.08.b nazım imar planı paftası 529 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 529/1 27 2019-07-11 253 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım, G22.b.23.a.3.b-3.c uygulama imar planı paftaları, 1042 ada 1 nolu parsel, 1054 ada 1 nolu parsel ve 1944 ada 2 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piri Reis 1/5000-1/1000 1042/1, 1054/1, 1944/2 29 2019-07-11 255 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Zincirlikuyu, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 2640 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 nolu parseller, 2633 ada 19 ve 20 nolu parseller, 2593 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 16 nolu parseller, 2620 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 2621 ada 7 ve 8 nolu parsellere yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Zincirlikuyu, Bağlarbaşı, Yalı 1/5000 2640/7, 2640/8, 2640/9, 2640/10, 2640/11,2640/12, 2640/13, 2640/14, 2633/19, 2633/20, 2593/4, 2593/5, 2593/6, 2593/7, 2593/8, 2593/9, 2593/10, 2593/16, 2620/2, 2620/3, 2620/4, 2620/5, 2620/6, 2620/7, 2620/10, 2620/11, 2620/12, 2621/7, 2621/8 31 2019-07-11 257 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK22 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 34 2019-07-11 260 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK20 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 35 2019-07-11 261 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hatipler Mahallesi, G22.b.05.d nazım imar planı paftası, 191 ada 15 nolu parselin kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hatipler 1/1000 191/15 38 2019-07-11 264 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, GK23 gelişme bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 39 2019-07-11 265 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları dahilinde, Balçık Mahallesi, 220 ada 82 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 220/82 40 2019-07-11 266 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.b nazım, G23.b.24.b.4.d uygulama imar plan paftası, 3447 ada 15 nolu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 3447/15 44 2019-07-11 270 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ayazma Mahallesi, G23b.19c, G23b.24b nazım, G23b.19c.3c, G23b.24b.2b uygulama imar planı paftaları 362 ada 1 nolu parsel, 365 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ayazma 1/5000-1/1000 362/1, 365/1 46 2019-07-11 272 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yassıbağ Mahallesi, G24.a çevre düzeni ve G24.a.4 nazım imar planı paftaları 101 adanın batısı ve güneyindeki bir kısım tescil harici alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yassıbağ 1/50000-1/25000 101 47 2019-07-11 273 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 4 Temmuz Mahallesi, G23.d.08.b nazım, G23.d.08.b.1.d uygulama imar planı paftası, 140 ada 50 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 4 Temmuz 1/5000-1/1000 140/50 49 2019-07-11 275 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Esentepe Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.2.c uygulama imar planı paftası, 560 ada 1, 2, 3, 14 ve 15 nolu parsellere yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Esentepe 1/5000-1/1000 560/1, 560/2, 560/3, 560/14, 560/15 51 2019-07-11 277 2019-08-21 2019-09-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze ve Darıca Belediyeleri, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d-18.c-23.a-23.b-24.a nazım imar plan paftaları, 446700-449800 yatay ve 4517200-4520000 dikey koordinatları arasında kalan yaklaşık 335 ha.’lık alanda mahkeme kararları doğrultusunda ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde belirtilen gösterim tekniklerine uygun olarak hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı notu değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Emek, Osmangazi Mahalleleri 1/5000, 1/25000 51 2019-07-11 269 2019-07-24 2019-08-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G.24.d.01.d nazım, G.24.d.01.d.4.b uygulama imar planı paftaları 179 ada 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/5000 179/10 18 2019-06-20 218 2019-07-04 2019-08-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla Mahallesi, G.24.d.03.b nazım, G24.d.03.b.3.b – 04.a.4.a uygulama imar planı paftaları 147 ada 9 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/1000 147/9 21 2019-06-20 220 2019-07-04 2019-08-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Dilovası Gebze ve Dilovası İlçeleri sınırları dahilinde, Kuzey Marmara Otoyolu ve “İstanbul – Kocaeli (2*2) Bölünmüş Yol Projesi’nin nihai halinin meri imar planına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000 23 2019-05-16 171 2019-06-26 2019-07-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde hazırlanarak Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 338 sayılı kararı itirazları değerlendirilen ve ikinci kez askıya çıkartılan 1/25000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 31 2019-02-14 68 2019-06-19 2019-07-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde hazırlanarak Belediyemiz Meclisi’nin 13.06.2018 tarih ve 336 sayılı kararı ile itirazları değerlendirilen ve ikinci kez askıya çıkartılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 32 2019-02-14 69 2019-06-19 2019-07-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros ve Körfez Mahalleleri, G23.c.04.c ve G23.c.04.d nazım, G23.c.04.c.4.a ve G23.c.04.d.3.a uygulama imar planı paftaları 238 ada 2 nolu parsel ve 437 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Körfez 1/5000-1/1000 238/2, 437/1 5 2019-05-16 153 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Yeni Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 2654 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni 1/5000 2654/4 12 2019-05-16 160 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Adem Yavuz Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı paftası, 3935 ada 34 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Adem Yavuz 1/5000 3935/34 18 2019-05-16 166 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G.22.b.19.a nazım, G.22.b.19.a.3.d uygulama imar planı paftası, 4784 ada 8 nolu parselin güney batısında bulunan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 4784/8 21 2019-05-16 169 2019-06-13 2019-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı