İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Veliahmet Mahallesi, G23.b.24.c.1.d uygulama imar planı paftası, 361 ada 11 ve 66 No’lu parsellerde hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Veliahmet 1/1000 361/11, 361/66 29 2022-08-18 450 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kerpe Mahallesi, F24.d çevre düzeni, F24.d.2 ve F24.d.14.b - 15.a nazım, F24.d.14.b.2.b, F24.d.15.a.1.a - 1.b uygulama imar planı paftaları, Düzler Deresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kerpe 1/25000-1/5000-1/1000 32 2022-08-18 453 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı itirazları aşamasında tespit edilen ve üst ölçek plan değişikliği gerektiren alanlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 33 2022-08-18 454 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy ve Fatih Sultan Mehmet Mahalleleri, G23.c.2, G24.d.1 ve G23.c.05.b, G24.d.01.a, G24.d.01.b nazım ve G23.c.05.b.2.c - 3.b, G24.d.01.a.1.c - 4.a - 4.b - 4.c - 4.d, G24.d.01.a.2.c - 2.d - 3.a - 3.b, G24.d.01.b.1.d uygulama imar planı paftaları, Beycemal Deresinin işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy, Fatih Sultan 1/25000-1/5000-1/1000 35 2022-08-18 456 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23b.24d nazım imar planı paftası, 210 ada 5, 6 ve 7 No’lu parsellere yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kozluk 1/5000 210/5, 210/6, 210/7 5 2022-08-23 467 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi, G23.b.24.a - 24.d nazım ve G23.b.24.a.4.c - 4.d ve G23.b.24.d.1.a - 1.b uygulama imar planı paftaları, 997 ada 159, 160, 322, 324, 414, 415, 419, 420, 421 No’lu parseller, 4345 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 No’lu parseller, 4868 ada 5 No’lu parsel, 4869 ada 10, 15, 16 No’lu parseller, aralarında kalan tescil harici alan ve civarında hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gültepe 1/5000-1/1000 997/159, 997/160, 997/322, 997/324, 997/414, 997/415, 997/419, 997/420, 997/421, 4345/1, 4345/2, 4345/3, 4345/4, 4345/5, 4345/6, 4345/7, 4868/5, 4869/10, 4869/15, 4869/16 29 2022-09-15 512 2022-10-04 2022-11-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Karadenizliler Mahalleleri sınırları dahilinde "Yeşilova - Solaklar Kavşağı" projesinin planlara aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 10.02.2022 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeşilova, Karadenizliler 1/25000-1/5000-1/1000 27 2022-08-18 448 2022-09-23 2022-10-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Tepecik ve Yaylacık Mahalleleri, G23.c.05.b ve G23.c.05.c nazım imar planı paftaları, 378 ada 1 No’lu parsel, 377 ada 1 No’lu parsel, 376 ada 1 No’lu parsel, 392 ada 7 No’lu parsel, 949 ada 3 No’lu parsel ve 1133 ada 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik, Yaylacık 1/5000 378/1, 377/1, 376/1, 392/7, 949/3, 1133/3 9 2022-08-23 471 2022-09-23 2022-10-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu mahallesi, G23b.24b nazım imar planı paftası, 430 ada güneyinde kalan imar yolu ile ilgili hazırlanan plan değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 28 2022-08-18 449 2022-09-23 2022-10-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde yer alan güncel Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırlarının İmar Planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 22 2022-05-24 269 2022-09-21 2022-10-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akıncı Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.4.a – 4.b uygulama imar planı paftaları, 7172 ada 2 ve 3 No’lu parseller ile 8580 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akıncı 1/5000-1/1000 39 2022-04-14 209 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Karatepe Mahallesi, G24.d.06.a nazım imar planı paftası, 124 ada 12 No’lu ve 134 ada 15 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karatepe 1/5000 44 2022-04-14 214 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi, G23.b.25.b nazım, G23.b.25.b.3.d - 4.c uygulama imar planı paftaları, 766 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Alikahya Cumhuriyet 1/5000-1/1000 766/3 17 2022-04-19 232 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.04.c ve 05.d nazım imar planı paftalarında kalan 952 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 No’lu parseller ile 8 ada 1 parsel ve kuzeyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi’nin 13.01.2022 tarih ve 16 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planına yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 952/6, 8/1 1/5000 952, 8 2 2022-05-24 249 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Tavşanlı Mahallesi sınırları dahilinde, G23a çevre düzeni, G23.a4 ve G23a.16.d nazım imar planı paftaları, meskun alanda imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/50000-1/25000-1/5000 12 2022-05-24 259 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Muallimköy Mahallesi sınırları dahilinde, G22b çevre düzeni, G22b3 ve G22b.25b nazım imar planı paftaları, meskun alanda imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/50000-1/25000-1/5000 13 2022-05-24 260 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, meri 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alan yerleşime uygunluk verilerinin güncellenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 24 2022-05-24 270 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22b.19a nazım, G22b.19a.2d-3a uygulama imar planı paftaları, 2090 ada 3 No’lu parsel ve civarına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000-1/1000 2090/3 17 2022-06-09 309 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran Mahallesi, meskun alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 13.01.2022 tarih ve 33 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Akviran 1/5000 26 2022-06-09 318 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23c.04d nazım imar planı paftası, Cevher Dudayev Caddesi üzerinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 18 2022-07-21 365 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan ve Demirciler Mahalleleri, 1/50.000 ölçekli G23.a çevre düzeni, 1/25.000 ölçekli G23.a.4 ve 1/5000 ölçekli G23.a.16.c – 17.d nazım imar planı paftaları, 315, 317 ve 318 No’lu adalar ve çevresine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 26 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Mimar Sinan, Demirciler 1/50000-1/25000-1/5000 25 2022-07-21 371 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Mahallesi, F24.d.10.d nazım imar planı paftası, 115 ada 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parseller ile 108 ada 18 ve 19 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kurtyeri 1/5000 115/2, 115/3, 115/4, 115/5, 115/6, 115/7, 108/18, 108/19 46 2022-07-21 392 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kılıçaslan Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 1758 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kılıçaslan 1/5000 1758/1 15 2022-08-18 436 2022-09-20 2022-10-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.1.c uygulama imar plan paftası, “Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kalan 1824 ada 22 ve 23 No’lu ve 1825 ada 1 No’lu parseller ile dönüşüm alanı sınırında 3194 sayılı Kanunun 18.madde uygulaması sırasında karşılaşılan teknik sorunların giderilmesi amacıyla muhtelif alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000-1/1000 1824/22, 1824/23, 1825/1 31 2022-08-18 452 2022-09-14 2022-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım