İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 4/40 31 2018-11-15 588 2018-12-03 2019-01-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 25.10.2018 Tarihinde Onaylanmış Olan 1/25000 Ölçekli Kocaeli - Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1/25000 2018-11-23 1 2018-11-23 2018-12-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçeli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000-1/1000 3327/1 35 2018-08-16 446 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem ve Damlar Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.d - 3.a uygulama imar planı paftaları, 300 ada 1 nolu parsel ile 598 ve 599 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem, Damlar 1/5000 300/1, 0/598, 0/599 6 2018-10-11 529 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000-1/1000 649/1 7 2018-10-11 530 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yeni, Özgürlük, Akse Mahalleleri, G22b.18.b, G22b.18.a ve G22b.18.d nazım imar planı paftaları, 1424 ada 35 nolu parsel, 5395 ada 1-2-3-4-5 nolu parseller, 5391 ada 8-9 nolu parseller, 5411 ada 8-9 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeni, Özgürlük, Akse 1/5000 1424/35, 5395/1, 5395/2, 5395/3, 5395/4, 5395/5, 5391/8, 5391/9, 5411/8, 5411/9 10 2018-10-11 533 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Kadıköy Mahalleleri, G23b.24c nazım imar planı paftaları, 1045 ada 122 nolu parsel, 2547 ada 3 ve 4 nolu parseller, 786 ada 113 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Kadıköy 1/5000 1045/122, 2547/3, 2547/4, 786/113 20 2018-10-11 543 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, İzmit Fatih Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.b uygulama imar planı paftası, 4370 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000-1/1000 4370/15 21 2018-10-11 544 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d1 ve G24d01c, G24d02d Nazım İmar Planı paftaları, dahilinde 188, 189, 243, 254, 2759 nolu parsellerdeki sosyal altyapı alanlarına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/25000-1/5000 0/188, 0/189, 0/243, 0/254, 0/2759 23 2018-10-11 546 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22.b4, 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.d-22.b-23.a nazım imar plan paftaları dahilinde Daire Başkanlığımızca hazırlanan 1/25000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği raporu, 1/25000-1/5000 21 2018-09-13 494 2018-11-01 2018-12-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Kandıra İzmit ve Kandıra Belediyeleri sınırları içerisinde yer alan İzmit - Kandıra ve Ağva - Kandıra Devlet Yollarının imar planlarına aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemizi Meclisinin 12.01.2017 tarih ve 43 nolu kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 45 2017-07-13 431 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince, İzmit Derince ve İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Kaşıkçı Mahalleri, G23.b Çevre Düzeni, G23.b.3, G23.b.14.c, G23.b.19.b nazım, G23.b.14.c.4.c, 4.d ve G23.b.19.b.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 494167-494671 yatay, 4524349-4523702 dikey koordinatları arasında kalan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu, Kaşıkçı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 26 2018-08-16 437 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Balaban ve Nusretiye Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan ve Kocaeli Valiliği tarafından onaylı mevzi imar planlarının planlara aktarılmayan kısımları ile çevresinin düzenlenmesi amacıyla hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişiklik raporu, Balaban, Nusretiye 1/50000-1/25000-1/5000 51 2018-08-16 462 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 10 2018-09-13 483 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi, G22.b.19.a nazım, G22.b.19.a.4.d uygulama imar planı paftası, 528 ada 2 ve 10 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 528/2, 528/10 16 2018-09-13 489 2018-10-26 2018-11-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı ve Yalı Mahalleleri, 1/50000 ölçekli G.22.b çevre düzeni, 1/25000 ölçekli G.22.b.3, 1/5000 ölçekli G.22.b.24.d-23.c nazım ve G.22.b.23.c.2.c-3.a-3.b-3.c-3.d, G.22.b.24.d.1.d-2.d-4.a-4.b-4.c uygulama imar plan paftaları, Belediyemiz Meclisinin 12.04.2018 tarih ve 208 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Yalı 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 22 2018-09-13 495 2018-10-19 2018-11-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahallelerini kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 16.11.2017 tarih ve 655 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Hacı Akif, Agah Ateş, Yukarı Hereke, 17 Ağustos, Kışladüzü, Şirinyalı, Kirazlıyalı 1/5000 53 2018-08-16 464 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.2.b uygulama imar planı paftası, 59 ada 4 nolu parsel ve 54 ada 5 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000-1/1000 59/4, 54/5 13 2018-09-13 486 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe İlçeleri sınırları dahilinde, Belediyemiz Meclisi'nin 15.03.2018 tarih ve 137 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 14 2018-09-13 487 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23.b çevre düzeni, G23.b4 ve G23.b.22.a nazım, G23.b.22.a.4.b uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselin tahsise ilişkin kısmında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.05.2018 tarih 271 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenikent 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/483 25 2018-09-13 498 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c. nazım imar planı paftası, 4756 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4756/4 32 2018-09-13 504 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir ve Alikahya Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b.25.b-25.c nazım, G23.b.25.b.2.a-G23.b.25.c.1.b uygulama imar planı paftaları, 5044 ada 2 nolu parsel ve 1729 adanın Park Alanı kullanımında kalan tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir, Alikahya Cumhuriyet 1/5000-1/1000 5044/2 41 2018-09-13 512 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım, G23.b.25.c.1.c uygulama imar planı paftası, 3079 ada 6 nolu parsel ile güneyindeki tescil harici alan ve 1468 ada 3 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakapyan 1/5000 3079/6, 1468/3 42 2018-09-13 513 2018-10-12 2018-11-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G.24.d.01.b.4.c uygulama imar planı paftası, 622 ada 2 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/1000 622/2 51 2018-09-13 522 2018-10-04 2018-11-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı