İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Dilovası İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Dilovası İlçesi, Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G23a.17c nazım ve G23a.17c.1a-1b-1c-1d uygulama imar planı paftaları, 695 ada 62, 69 ve 92 parseller ile civarda yer alan muhtelif parsellere yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/1000 695/62, 695/69, 695/92 39 2023-03-16 162 2023-05-12 2023-06-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.b nazım, G22.b.19.c.1.b uygulama imar planı paftası, "Güzeller Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı" sınırları dahilinde, 43 ada, 20 No’lu parselin bir kısmı ile 6501 ada, 6 No’lu parselin tamamında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güzeller 1/1000 43/20 73 2023-03-16 194 2023-04-24 2023-05-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kaynarca Mahallesi, G23.b.14.c-15.a-15.d nazım, imar planı paftaları dahilinde, İ-12 Gelişme Konut Alanında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Kaynarca 1/25000, 1/5000 2023-04-13 243 2023-04-20 2023-05-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, "Çayırova Küçük Sanayi Sitesi - Devlet Hastanesi Düzenleme Projesi"nin imar planlarına aktarılmasını içeren 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 18 2022-11-11 615 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova İlçesi, Şekerpınar ve Cumhuriyet Mahalleleri, G22.b.3 ve G22.b.13.c, G22.b.14.d, G22.b.19.a nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar, Cumhuriyet 1/25000-1/5000 35 2023-03-16 158 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Nenehatun Mahallesi, G22b.23b.4d uygulama imar plan paftası, 1639 No’lu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 No’lu ve 1561 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı ile ilgili raporu, Nenehatun 1/1000 1639/1, 1639/2, 1639/3, 1639/4, 1639/5, 1639/6, 1639/7, 1639/8, 1639/9, 1639/10, 1639/11, 1639/12, 1639/15, 1639/16, 1639/17, 1639/18, 1639/19, 1639/20, 1639/21, 1639/22 37 2023-03-16 160 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 1836 ada 1,2 ve 3 No’lu parsellere ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1836/1, 1836/2, 1836/3 38 2023-03-16 161 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Dilovası Belediyesi, Diliskelesi Mahallesi G23.a.21.d nazım, G23.a.21.d.2.b uygulama imar plan paftası 2372 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Diliskelesi 1/1000 0/2372 41 2023-03-16 164 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Barış Mahallesi, G22.b.24.b. nazım, G22.b.24.b.04.b- 04.c- 03.a uygulama imar planı paftaları, 1133, 1134, 1137 No’lu adalar ile 234 ada 247 ve 249 No’lu parseller arasında kalan imar yolu ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barış 1/5000-1/1000 234/247, 234/249 42 2023-03-16 165 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Akviran ve Cumaköy Mahallesi sınırları dahilinde, Gk-13 gelişme bölgesinde orman alanlarının tespiti ile arsa ve arazi çalışmalarına kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.11.2022 tarih ve 618 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan ikinci itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Akviran, Cumaköy 1/50000-1/25000-1/5000 46 2023-03-16 169 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi Muallimköy Mahallesi, G22.b.20.c ve G22.b25.b nazım, G22.b.20.c.4c-4d, G22b.25.b1a uygulama imar planı paftalarında kalan 433, 434 No’lu adalar ve çevresine yönelik hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/5000-1/1000 49 2023-03-16 171 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Güzeller Mahallesi, G22b.19c. nazım imar plan paftası, 4620 ada 7 No’lu parsel ile 437 ada 8 No’lu parselin bulunduğu caddelerde yapılan düzenlemeye ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Güzeller 1/5000 4620/7, 437/8 50 2023-03-16 172 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Kargalı Mahallesi, G23.a.09.a nazım imar planı paftası, 147 ada 2 No’lu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 29.11.2022 tarih ve 670 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı teklifine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kargalı 1/5000 147/2 51 2023-03-16 173 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi, Yazlık Mahallesi, G23c.08a nazım ve G23c.08a.2d uygulama imar planı paftaları, 323 No’lu adada hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık 1/5000-1/1000 55 2023-03-16 177 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Cumhuriyet ve Fatih Mahalleleri, G23.b.25.b ve G23.b.25.c nazım, G23.b.25.b.3.c, G23.b.25.b.4.c ve G23.b.25.c.1.b uygulama imar planı paftaları 4838 ada 3 No’lu parsel ve 706 ada 11 No’lu parselin batısındaki tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Fatih 1/5000-1/1000 4838/3, 706/11 61 2023-03-16 182 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra İlçesi, Kandıra Belediyesi, Babalı Mahallesi, F24.c.08.a nazım imar planı paftası 160 ada 29 No’lu parsel ve 208 ada 2 No’lu parselin bir kısmında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanın planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Babalı 1/5000 160/29, 208/2 63 2023-03-16 184 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi, Uzunbey Mahallesi, G24.a.4 ve G24a.22.d nazım imar planı paftası 253 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunbey 1/25000-1/5000 253/1 69 2023-03-16 190 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Körfez Belediyesi, 17 Ağustos Mahallesi, G23.a.23.b nazım, G23.a.23.b.2.b uygulama imar planı paftası, 205 ada 2 No’lu parsel, 206 ada 1 No’lu parsel ve doğusunda yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 17 Ağustos 1/5000-1/1000 205/2, 206/1 71 2023-03-16 192 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli İlçesi, Belediyemizin 05.05.2022 tarih ve E-6E- 64940297-622.01-00002105037 sayılı idari işleminin Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 29.12.2022 tarih ve 2022/859 esas 2022/2086 sayılı kararı ile iptal edilmesi doğrultusunda, Belediyemize yapılan 14.02.2022 tarih ve 2076237 sayılı başvurunun değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 72 2023-03-16 193 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu Fatih 6 2023-03-21 202 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.c / 20.b nazım, G22.b.15.c.3.d, G22.b.20.b.2.a uygulama imar planı paftaları, 150 ada 19 No’lu parsel ile 453 ada 6 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifi Pelitli 1/1000 150/19, 453/6 10 2023-03-21 206 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.b.21.c nazım, G23.b.21.c.3.c uygulama imar planı paftası, 818 ada 13 ve 14 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama planı değişikliği ile ilgili raporu Fatih 1/1000 818/13, 818/14 15 2023-03-21 211 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.c.1.b nazım imar planı paftası, 1216 ada 7 No’lu parsel, 1217 ada 1, 2 ve 12 No’lu parsel ile 910 parselin bir kısmına ilişkin nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu Güney 1/1000 1216/7, 1217/1, 1217/2, 1217/12, 910 16 2023-03-21 212 2023-04-19 2023-05-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel İlçesi, Karamürsel Belediyesi, Kayacık Mahallesi, 639 ada, 1 No’lu parselin bir kısmı ile 639 ada, 2 ve 3 No’lu parsellerin arasından kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık 1/5000 639/2, 639/3 64 2023-03-16 185 2023-04-17 2023-05-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım