İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke ve Cumhuriyet Mahalleleri dahilinde, muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 140 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yukarı Hereke, Cumhuriyet 1/5000 36 2021-09-16 450 2021-10-27 2021-11-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24a4 ile G24a16d, G24a16c, G24a21a ve G24a21b nazım imar planı paftaları dahilinde Küçük Sanayi ve Depolama Alanı olarak planlı alanda 22a uygulaması doğrultusunda ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/1000 48 2021-05-24 241 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Barış ve Tatlıkuyu Mahalleleri, G22.b.20.c-20.d-24.b-25.a-25.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.01.2021 tarih ve 30 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliği raporu yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Barış, Tatlıkuyu 1/5000 19 2021-06-17 292 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Gölcük Başiskele ve Gölcük Belediyeleri, Sepetlipınar ve Denizevler Mahalleleri sınırları içersinde, 02.06.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın 4052 sayılı kararı ile 487822-486749 yatay ve 4510547-4509614 düşey koordinatlar arasında Endüsrti Bölgesi olarak ilan edilen alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar, Denizevler 1/50000-1/25000-1/5000 21 2021-08-12 387 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G24.a.16.d.4.a uygulama imar planı paftası, 133 ada 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 133/1 32 2021-08-12 397 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Çarşı Mahallesi, F24.d.18.c nazım imar planı paftası, 400 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çarşı 1/5000 400/4 35 2021-08-12 399 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.02.a nazım ve G24.d.02.a.01.a uygulama imar planı paftalarında K-1 Sapanca Kavşağı Kol Revizyonu Projesi’ nin imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000-1/1000 37 2021-08-12 401 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.4.c uygulama imar planı paftası, 725 ada 9 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 725/9 7 2021-08-17 409 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım ve G22.b.19.c.4.d uygulama imar planı paftası, 2935 ada 17, 28 No’lu parseller ve civarında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 2935/17, 2935/28 9 2021-08-17 411 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler Mahallesi G23.c.05.a nazım imar planı paftası 1100 ada 4 No’lu parsel ve doğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler 1/5000 1100/4 18 2021-09-16 432 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi G22.b.23.d. nazım ve G22.b.23.d.01.a uygulama imar planı paftaları, 1137 No’lu adanın batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pirireis 1/5000-1/1000 20 2021-09-16 434 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisi'nin 15.04.2021 tarih ve 183 sayılı kararı ile onaylanan Karamürsel İlçesi 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişiklikleri ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 30 2021-09-16 444 2021-10-14 2021-11-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Mahallesi, F24.d.10.c-10.d nazım imar planı paftaları, 268 ada 1 No’lu parsel, 270 ada 3 No’lu parsel, 134 ada 1 No’lu parsel ve parsellerin civarında kalan tescil harici alanlar ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.01.2021 tarih ve 39 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Kurtyeri 1/5000 268/1, 270/3, 134/1 28 2021-06-17 301 2021-09-29 2021-10-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.05.d nazım imar planı paftası, 775 ada 1 No’lu parsel, 786 ada 9 No’lu parsel, 267 ada 5 ve 6 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 775/1, 786/9, 267/5, 267/6 6 2021-07-12 325 2021-09-29 2021-10-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi, Pelitli Mahallesi, Gk5 Gelişme Konut Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.02.2021 tarih, 84 sayılı kararıyla onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 26 2021-07-12 345 2021-09-29 2021-10-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışına çıkarılan, 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanı olarak düzenlenen alanlarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 15.04.2021 tarih ve 162 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazların değerlendirmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 17 2021-08-12 383 2021-09-29 2021-10-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.23.b. nazım imar planı paftası 4956 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000 4956/9 27 2021-08-12 392 2021-09-29 2021-10-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Kandıra, Gölcük, İzmit Merkez Planlama Bölgesi, Gebze Planlama Bölgesi, Kandıra Planlama Bölgesi ve Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı hükümleri ile İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 33 2021-06-17 306 2021-09-23 2021-10-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar plan paftası, 5433 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataevler 1/5000 0/5433 36 2021-08-12 400 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftası, 2720 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/1000 2720/2 38 2021-08-12 402 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b.23.d nazım imar planı paftası, 5111, 5112, 5113, 5118, 5119, 5120, 5121 ve 5122 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Deniz 1/25000-1/5000 22 2021-08-12 388 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.14b nazım imar planı paftası, Gk2 etaplama bölgesi 179 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller ile 226 ada 152 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 226/152 25 2021-08-12 390 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk, Emek, Özgürlük Mahalleleri, G22b.18.a-18.b-18.c nazım imar planı paftaları, 1728 ada 13 No’lu parsel, 1265 ada 9 No’lu parsel ve 1987 adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Atatürk, Emek, Özgürlük 1/5000 1728/13, 1265/9 20 2021-07-12 339 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23a çevre düzeni planı paftası, G23a.1 ve G23a.4 1/25000 nazım imar planı paftası, G23a.11c, G23a.12a, G23a.12b, G23a.12c ve G23a.12d 1/5000 nazım imar planı paftalarında kalan KOBİ OSB'ye ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Köseler 1/50000-1/25000-1/5000 23 2021-07-12 342 2021-09-14 2021-10-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım