İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi sınırları içerisinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.01.2014 tarih ve 84 sayı ile onaylanan "İlimtepe-Belen ve Dereköy Planlama Bölgeleri" ne yapılan itirazlarla ilgili raporu, 88 2014-06-12 394 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c çevre düzeni planı, G23c2, G23c09a nazım imar planı paftaları, 739 ve 740 nolu paresellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000-1/50000 0/739, 0/740 29 2014-06-12 336 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c ÇDP paftaları, G23c2, G23c09a ve G23c09b nazım imar planı paftalarında hazırlanan 1/50000 ÇDP, 1/2500 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000-1/50000 30 2014-06-12 337 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık, G23c04c nazım imar planı paftası, 112 ada, 19 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 112/19 32 2014-06-12 339 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c03d nazım imar planı paftası, 3421 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/3421 33 2014-06-12 340 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b19a-19d nazım imar planı paftaları, 620 ada, 23 nolu parsel ve güneyinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 620/23 39 2014-06-12 346 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 416 ada, 13 ve 21 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 416/13, 416/21 40 2014-06-12 347 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar, G22b14a-13b nazım imar planı paftaları, 20 mt.lık yol güzergahında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 42 2014-06-12 349 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, G22b23b nazım imar planı paftası, 1518 ada, 1, 2, 3 ve 9 nolu parseller ile 607 ada, 13 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 1518/1, 1518/2, 1518/3, 1518/9 44 2014-06-12 351 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, G22b23a nazım imar planı paftası, 1393 ada, 10 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 1393/10 45 2014-06-12 352 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, G23a21b nazım imar planı paftası, 62 ada, 9 nolu parsel ve güneyindeki adalarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 62/9 49 2014-06-12 355 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b24b nazım imar planı paftası, 765 ada, 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 765/5 50 2014-06-12 356 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b3 ile G22b14c-15d nazım imar planı paftaları, 1573 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/1573 52 2014-06-12 358 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b18c nazım imar planı paftasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 53 2014-06-12 359 2014-07-14 2014-08-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23c09d nazım imar planı paftasında, Afete Maruz Bölge ilan edilen alana ait sınırın 1/5000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kılıçarslan 1/5000 38 2014-06-12 345 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b18d nazım, G22b18d3d uygulama imar planı paftası, 5730 ada 3 nolu parselde hazırlanan 1/25000 - 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/1000-1/5000-1/25000 5730/3 58 2014-06-12 364 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22b24a-b nazım ve 1/1000 ölçekli G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar planında yer alan Tatlıkuyu Kentsel Park Projesi kapsamında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlarla ilgili raporu, Tatlıkuyu 1/1000-1/5000-1/25000 59 2014-06-12 365 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Erenler Cedit Mahallesi, G23b-24b nazım, G23b-24b-4b ve 4c uygulama imar planı paftaları, 5102 ada 1 parsel, 5103 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Erenler, Cedit 1/1000-1/5000 5102/1, 5103/1, 5103/2, 5103/3, 5103/4, 5103/5, 5103/6, 5103/7 79 2014-06-12 385 2014-07-07 2014-08-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez ve Sanayi Mahalleleri sınırları dahilinde yer alan ve nazım imar planında “I. Derece Merkezi İş Alanı (MİA)” ve “Yoğunluğu Ve Yapı Düzeni ve/ya Fonksiyonu Yenilenecek  (Düzeltilecek) Alan (Y)” olarak belirlenen  alanda hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 16.01.2014 tarih ve 71 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile birlikte plan hükümlerine yapılan itirazlar ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 56 2014-05-15 283 2014-06-12 2014-07-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23.b çevre düzeni, G23.b.19.b-c, G23.b.20.a-b-c-d nazım imar plan paftalarında yer alan Sekbanlı-Sepetçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifine yapılan itirazlar ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 57 2014-05-15 284 2014-06-11 2014-07-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23b05a2b uygulama imar planı paftalarında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Ovacık 1/1000 28 2014-05-15 256 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, G23b22c02c uygulama imar planı paftası, 2251 ada, 1 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 2251/1 32 2014-05-15 260 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Köyü, Katı atık Bertaraf Tesisi ile ilgili 1/50000 ÇDP,1/25000 ve 1/5000 nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 uygulama imar planı ile ilgili raporu Köseler 1/1000-1/5000-1/25000-1/50000 34 2014-05-15 262 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, G22b20d nazım, G22b20d4c uygulama imar planı paftaları, 82 ada, 235 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000-1/5000 82/235 35 2014-05-15 263 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım