İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzunbey, Ertuğrul Gazi ve Uzunçiftlik Mahalleleri, G24.a.21.c ve G24.a.22.d nazım imar planı paftaları, 322 ada 6, 7 No’lu parsel, 281 ada 1 No’lu parsel, 471 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23 No’lu parsel, 472 ada 1, 2, 3 No’lu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzunbey, Ertuğrul Gazi, Uzunçiftlik 1/25000-1/5000 322/6, 322/7, 281/1, 471/3, 471/4, 471/5, 471/6, 471/7, 471/8, 471/23, 472/1, 472/2, 472/3 61 2023-01-12 61 2023-02-10 2023-03-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23c.05c ve G24d.01d nazım imar planı paftaları, 179 ada 10 ve 12 No’lu parseller ile 171 ada 6 ve 8 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/5000 179/10, 179/12, 171/6 17 2023-01-12 17 2023-02-01 2023-03-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b.22.c nazım imar plan paftası, 3426-3427-3433-3435-3436-3437 No’lu imar adalarını kapsayan yaklaşık 2,88 hektarlık alandaki “Riskli Alan” sınırının planlara aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Deniz 1/5000 3426/0, 3427/0, 3433/0, 3435/0, 3536/0, 3437/0 67 2023-01-12 67 2023-01-31 2023-03-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, İbrikdere ve Uzuntarla Mahalleleri, G24.d çevre düzeni, G24.d2, G24.d.03.b-4a nazım imar paftaları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 24.05.2022 tarih ve 282 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi (03.08.2022-03.09.2022) içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İbrikdere, Uzuntarla 1/5000 42 2022-10-11 575 2023-01-26 2023-02-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde Ağaçlandırılacak Alanlar kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı 1/25000- 1/5000-1/1000 2023-01-12 52 2023-01-23 2023-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları dahilinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.01.2022 tarih ve43 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazımimar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi 1/5000 2023-01-12 51 2023-01-23 2023-02-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi sınırları dahilinde yer alan Küçük Sanayi ve Depolama Alanlarında yürütülen imar uygulaması çalışmaları doğrultusunda teknik gerekliliklerden dolayı imar planı ada sınırlarının yeniden düzenlenmesi amacı ile hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/5000-1/1000 28 2022-11-11 625 2023-01-17 2023-02-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi,G22b.25c.4c uygulama imar planı paftası, 245 ada, 12 ve 18 No’lu parseller içerisinden geçen yağmursuyu hattının işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/1000 25 2022-11-29 659 2023-01-17 2023-02-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G22b.23c nazım imar plan paftası, 192, 254, 291 ve 292 No’lu imar adaları civarını kapsayan alanlara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000 13 2022-12-15 702 2023-01-17 2023-02-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24d.01b-02a nazım imar planı paftası, 488 ada 1 No’lu parsele yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000 26 2022-12-15 715 2023-01-17 2023-02-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’ nin 09.06.2022 tarih ve 339 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Ataevler 1/5000-1/1000 33 2022-11-11 630 2023-01-13 2023-02-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 448600-449400 yatay ve 4517600-4518000 dikey koordinatları arasında “D100 Karayolu İstanbul Caddesi Bağlantısı Projesi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000-1/1000 29 2022-12-15 718 2023-01-12 2023-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi, G23.b.23.c.1.c uygulama imar plan paftası, “Yenimahalle Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanında” kalan tescilli 1824 ada, 21 No’lu parselin koruma alanı sınırının kendi parseli olarak plana işlenmesine ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/1000 1824/21 30 2022-12-15 719 2023-01-12 2023-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Akviran ve Cumaköy Mahallesi sınırları dahilinde, Gk-13 gelişme bölgesinde orman alanlarının tespiti ile arsa ve arazi çalışmalarına kapsamında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 24.05.2022 tarih ve 268 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Akviran, Cumaköy 1/50000-1/25000-1/5000 21 2022-11-11 618 2023-01-11 2023-02-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Belediyemiz, Gebze İlçesi, Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, 1/5000 ölçekli G22.b.18.d nazım, G22.b.18.d.3.d, G22.b.18.d.4.c, G22.b.18.d.4.d uygulama imar planı paftaları, “Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)” nde kalan 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi ile Uygulama Yönetmeliğinin 20'nci maddesine istinaden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca onaylanmıştır. Cumhuriyet 1/5000, 1/1000 2023-01-09 2023-01-09 2023-02-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde "Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Sınırı"nda yapılan düzenlemeler sonucu güvenlik sınırı dışında kalan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 41 2022-10-11 574 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 103 ada 66 parsel ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/5000 103/66 15 2022-11-11 612 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Çayırova Mahallesi, G22b.18d nazım, G22b.18d.2b-2c uygulama imar planı paftaları, 5540 ada 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14 No’lu parseller ile 6107 ada 1 ve 2 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırova 1/5000-1/1000 5540/1, 5540/2, 5540/3, 5540/4, 5540/5, 5540/6, 5540/11, 5540/12, 5540/13, 5540/14 16 2022-11-11 613 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.c nazım imar planı paftası, 190 ada 1 No’lu parsel, 191 ada 1 No’lu parsel, 192 ada 1 No’lu parsel, 189 ada 1 No’lu parselin bir kısmı ve 251 ada 1 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 190/1, 191/1, 192/1, 189/1, 251/1 22 2022-11-11 619 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14.a nazım imar plan paftası, 377 ada, 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 377/2 24 2022-11-11 621 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, G24a çevre düzeni, G24.a1, G24.a.08.a nazım imar planı paftası, 147 ada 1 No’lu parsel, 146 ada 4 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kocakaymaz 1/50000-1/25000 147/1, 146/4 30 2022-11-11 627 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih ve Rahmiye Mahalleleri, G24d.01b-01d nazım imar plan paftaları, 322 parsel civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Fatih, Rahmiye 1/5000-1/1000 0/322 35 2022-11-11 632 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Suadiye Mahallesi, G24.d.07.a nazım, G24.d.07.a.2.c uygulama imar planı paftası, 249, 266, 257, 108 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Suadiye 1/5000-1/1000 36 2022-11-11 633 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a nazım imar plan paftası, 1160 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 1160/2 23 2022-11-29 657 2023-01-05 2023-02-05 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım