İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, 3108 nolu parsel ve yakın çevresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000 24 2018-10-11 547 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, 4968 ada 1 nolu parselde Kocaeli Su Kanalizasyon İdaresi tarafından iletilen mevcut içme suyu hattının deplase projesinin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/5000-1/1000 24 2018-11-15 581 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a4 ve G23.a.22.a, 22.b nazım imar planı paftaları, Dİ11-D12 gelişme konut alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/50000-1/25000-1/5000 25 2018-11-15 582 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerisinde "Gebze D100 Karayolu Geçişi Projesi" nin imar planlarına aktarılması ile ilgili 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 33 2018-04-12 219 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 634 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği raporu, Damlar 1/5000 634/1, 634/2 15 2018-11-15 572 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.c2 ve 1/5000 ölçekli G23.c.05.c nazım imar plan paftaları, 1659, 1660 ve 6191 nolu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/50000-1/25000-1/5000 0/1659, 0/1660, 0/6191 14 2018-11-15 571 2018-12-20 2019-01-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c çevre düzeni planı, G23.c.1 ve G23.c.08.a nazım imar planı paftası, 460 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/50000-1/25000-1/5000 0/460 32 2018-11-15 589 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.1.a uygulama imar planı paftası, 4418 ada 1, 2 ve 3 nolu parseller, 4417 ada 13 ve 20 nolu parseller, 4446 ada 12 nolu parsel, 4445 ada 20 nolu parsel ile 4432 ada 4 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenidoğan 1/5000-1/1000 4418/1, 4418/2, 4418/3, 4417/13, 4417/20, 4446/12, 4445/20, 4432/4 34 2018-11-15 591 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu, Malta ve Orhan Mahalleleri, G23.b.24.b nazım imar planı paftası, 1234, 1233, 1340, 1337, 1334, 1358, 1759, 1714, 1713, 1711 nolu parseller ile 106 ada 1 nolu parsel ve 433 nolu parsellerde koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu, Malta, Orhan 1/5000 1234, 1233, 1340, 1337, 1334, 1358, 1759, 1714, 1713, 1711, 1, 433 37 2018-11-15 594 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Hatipköy Mahallesi, Belediyemiz Meclisinin 12.07.2018 tarih ve 396 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Hatipköy 1/5000 39 2018-11-15 596 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak Mahallesi, F24.d.19.d. Nazım, F24.d.19.d.1.a uygulama imar planı paftası, 121 ada 1 nolu parsel, 135 ada 1, 4, 5, 6 nolu parseller, 294 ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nolu parseller ve yakın çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak 1/5000-1/1000 121/1, 135/1, 135/4, 135/5, 135/6, 294/13, 294/14, 294/15, 294/16, 294/17, 294/18, 294/19, 294/20, 294/21 43 2018-11-15 600 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Dereköy Mahallesi, G23.d.07.a nazım, G23.d.07.a.4.b uygulama imar plan paftası, 123 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 16 nolu parseller ile 130 ada 1, 2, 3, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 nolu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Dereköy 1/5000-1/1000 123/2, 123/3, 123/4, 123/5, 123/6, 123/7, 123/8, 123/9, 123/16, 130/1, 130/2, 130/3, 130/47, 130/48, 130/49, 130/50, 130/51, 130/52, 130/53, 130/54, 130/55, 130/56, 130/57, 130/58 45 2018-11-15 602 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye ve Pazarçayırı Mahallelerinde Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.03.2018 tarih ve 145 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı 1/25000 5 2018-10-11 528 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 20 2018-06-13 333 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22.b.23.c.nazım, G22.b.23.c.1.b uygulama imar planı paftası, 246 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/5000-1/1000 246/20 19 2018-11-15 576 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi sınırları dâhilinde, G22.b.23.c nazım imar planı paftası, 1850 ada 1, 2, 3, 4 ve 7 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1850/1, 1850/2, 1850/3, 1850/4, 1850/7 20 2018-11-15 577 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 4665 ada 5 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus 1/5000 4665/5 27 2018-11-15 584 2018-12-18 2019-01-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 1040 ada 1 nolu parsel (0/Park) ile 68, 71, 73, 74, 77, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 4948, 5338, 7007, 7008, 7253, 795/Spor nolu parseller ile 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116(0/Park) 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 137 ve 152 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Mahmutpaşa 1/5000 1040/1 108 1970-01-01 33 2018-12-13 1970-01-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G.22.b.24.d nazım, G.22.b.24.d.4.a uygulama imar plan paftası, 449390-449650 yatay, 4513930-4514130 düşey koordinatları arasında yaklaşık 30.500 m² büyüklüğündeki, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 21 2018-11-15 578 2018-12-03 2019-01-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.17.c nazım, G22.b.17.c.2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları, 4 ada 40 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 4/40 31 2018-11-15 588 2018-12-03 2019-01-03 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce 25.10.2018 Tarihinde Onaylanmış Olan 1/25000 Ölçekli Kocaeli - Sakarya Kıyı Bandı Kültür ve Koruma Gelişim Bölgesi Kocaeli Kesimi Çevre Düzeni Planı Değişikliği 1/25000 2018-11-23 1 2018-11-23 2018-12-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23b.23c nazım, G23b.23c.2c uygulama imar planı paftası, 3327 ada 1 nolu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçeli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000-1/1000 3327/1 35 2018-08-16 446 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Şehit Ekrem ve Damlar Mahalleleri, G23.c.09.a nazım, G23.c.09.a.2.d - 3.a uygulama imar planı paftaları, 300 ada 1 nolu parsel ile 598 ve 599 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şehitekrem, Damlar 1/5000 300/1, 0/598, 0/599 6 2018-10-11 529 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.3.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000-1/1000 649/1 7 2018-10-11 530 2018-11-09 2018-12-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı