İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.d nazım G23.b.25.d.2.b uygulama imar planı paftası, 3060 ada, 1 No’lu parsel ve batısındaki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 3060/1 48 2022-01-13 47 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Balaban Mahallesi, G24.d.07.b nazım imar planı paftası, 116 ada 5 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balaban 1/5000 116/5 37 2021-11-11 541 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi G23.a.21.b.3.a-4.b uygulama imar planı paftaları, 115 ada 2 ve 3 No’lu parseller ve arasında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/1000 115/2, 115/3 5 2021-12-21 623 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hereke Mahallesi, G23.a.23.a nazım, G23.a.23.a.3.a uygulama imar planı paftası, 132 ada 1 No’lu parsel ve 3153 ada 3 No’lu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hereke 1/5000-1/1000 132/1, 3153/3 12 2022-01-18 64 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze, Darıca Gebze Belediyesi, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Osman Yılmaz, Tatlıkuyu, Hacıhalil, Sultanorhan, Barış Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Bayramoğlu, Emek, Osmangazi Mahalleleri, 1/25000 ölçekli G22.b.4, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.17.c-18.c-18.d-19.c-20.c-20.d-22.b-23.a-23.b-24.a-24.b-25.a nazım imar plan paftaları, 456100-444400 yatay ve 4517000-4521300 düşey koordinatlar arasında kalan bölgede hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan notları değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Mimar Sinan, Beylikbağı, Köşklüçeşme, İstasyon, Osmanyılmaz, Tatlıkuyu, Hacıhalil, Sultanorhan, Barış, Bayra 1/25000-1/5000 32 2022-01-13 32 2022-02-18 2022-03-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışına çıkarılan, 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanı olarak düzenlenen alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 44 2022-01-13 43 2022-02-16 2022-03-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ademyavuz (Akse) Mahallesi, G22b.18.c nazım imar plan paftası, Bakanlık Olur’u ile belirlenen 11,05 hektarlık alanda ilan edilen Rezerv Yapı Alanına ait sınırın plana aktarılmasını içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ademyavuz, Akse 1/5000 40 2022-01-13 39 2022-02-15 2022-03-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03d nazım, G23c.03d.2d uygulama imar planı paftalarında kalan Batakdere ıslah projesinin dere güzergâhında yapılan düzenlemeyi içeren 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili raporu, Yeniköy 1/5000-1/1000 18 2022-01-13 18 2022-02-10 2022-03-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a uygulama imar planı paftası, 159, 160, 161 ve 168 No’lu adaların bulunduğu bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piyalepaşa 1/5000-1/1000 30 2021-11-11 534 2022-01-19 2022-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c çevre düzeni, F24.c.01, F.24.c.06.a nazım imar planı paftaları 185 ada 1,2,3,4,5 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Cebeci 1/50000-1/25000-1/5000 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5 33 2021-12-16 614 2022-01-19 2022-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b. nazım, G22.b.23.b.4.a uygulama imar plan paftası, 1628 ada 7 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/1000 1628/7 3 2021-12-21 621 2022-01-19 2022-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi G22.b.19.c nazım imar planı paftası 3673 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/5000 3673/1 28 2021-12-16 609 2022-01-19 2022-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.c.04.b-04.c nazım imar planı paftaları, 1157 ada, 7 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/5000 1157/7 32 2021-12-16 613 2022-01-11 2022-02-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım imar planı paftası, 371 ada 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000 371/6, 371/7 30 2021-12-16 611 2022-01-07 2022-02-07 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde güncel zemin etütlerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 16 2021-09-16 430 2021-12-31 2022-01-31 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Balaban, Ağaçağıl, Nasuhlar ve Mancarlar mahalleleri, G23.b, F.24.d çevre düzeni ve G23.b.2, F24.d.3-4 nazım imar planı paftaları, 113 ada 28 No’lu parsel, 174 ada 1 No’lu parsel ve 133 ada 34, 35 ve 71 No’lu parsellerin sınırları dahilinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balaban, Ağaçağıl, Nasuhlar, Mancarlar 1/50000-1/25000 113/28, 174/1, 133/34, 133/35, 133/71 11 2021-08-17 413 2021-12-29 2022-01-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı, Kılıçaslan Mahalleleri G23.c.08.c.- 09.d nazım imar planı paftaları, 132 ada 1, 2, 3, 4,12 No’lu, 1820 ada 1 No’lu, 1808 ada 25, 26, 37, 38 No’lu, 1821 ada 12, 13, 20 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Kılıçaslan 1/5000 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/12, 1820/1, 1808/25, 1808/26, 1808/37, 1808/38, 1821/12, 1821/13, 1821/20 18 2021-11-11 522 2021-12-29 2022-01-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa ve Körfez Mahalleleri, G23.b.24.c, 25.d nazım, G23.b.24.c.02.c- 02.d ve G23.b.25.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 5017 ada 4 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 695, 696 ve 697 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa, Körfez 1/5000-1/1000 5017/4 35 2021-11-11 539 2021-12-29 2022-01-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, 306 ada 8 No’lu parsel ile 1540 ve 1541 No’lu adaların kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nenehatun 1/5000 306/8 4 2021-11-25 554 2021-12-29 2022-01-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli Kocaeli İli sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerin Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.10.2020 tarih ve 403 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 35 2021-10-14 494 2021-12-29 2022-01-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 11 2021-11-11 515 2021-12-24 2022-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.d nazım, G22.b.23.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1905 ada 1 No’lu parselin batısında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000-1/1000 1905/1 19 2021-10-14 478 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a uygulama imar planı paftası, 4794 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 4794/1 24 2021-10-14 483 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23c nazım ve G22b.23c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 192 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/1000 192/1 25 2021-11-11 529 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım