İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk Mahallesi, G24.a4, G24.a.21a, 21d nazım, G24.a.21.d.2.a uygulama imar planı paftaları, 3421, 4710, 4711, 8485, 9527 ve 9529 nolu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/25000-1/5000-1/1000 0/3421, 0/4710, 0/4711, 0/8485, 0/9527, 0/9529 29 2018-06-13 342 2018-07-17 2018-08-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Pazarköy Mahallesi, G23.d.08.a nazım imar planı paftası, 104 ada 9 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pazarköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 104/9 62 2018-03-15 178 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney ve Barbaros Mahalleleri, Kabakoz Mevkii, G23.b.4, G23.c.1 ile G23.b.21.c, 21.d, G23.c.01.b nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney, Barbaros 1/25000-1/5000 70 2018-03-15 186 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24d.03.d nazım imar plan paftası, 1219 parselde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu 1/5000-1/1000 0/1219 54 2018-04-12 240 2018-07-11 2018-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İpekyolu Mahallesi, G23c.07b nazım imar plan paftası, 296 ada 1 nolu parsel ve 297 ada 1 nolu parseller ile 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İpekyolu 1/5000 296/1, 297/1, 897/1 46 2018-02-15 100 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d.1a nazım, G24d.1a.1c uygulama imar planı paftası, 416 ada 1 nolu parsel civarında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000-1/1000 416/1 58 2018-02-15 110 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Körfez ve Sahil Mahalleleri, G23c04c-04d nazım imar planı paftaları, 264 ada 1 nolu parsel, 229 ada 5, 6 ve 7 nolu parseller ve 106 ve 107 adaların kuzeyinde yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Sahil 1/5000 264/1, 229/5, 229/6, 229/7 18 2018-04-12 204 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.b4, G23b.23d nazım ve G23b.23d.1d uygulama imar planı paftalarında kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/25000-1/5000-1/1000 26 2018-04-12 212 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tepecik Mahallesi, Dİ-5 Gelişme Bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.10.2017 tarih ve 559 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 29 2018-04-12 215 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil ve Barış Mahalleleri, G22b.24a- 24b nazım imar planı paftası, 159 ada 56 nolu parsel,1054 ada 1,2,3,4,16, 17 nolu parseller ve 475 nolu parsel ve kuzeydoğusunda kalan tescil harici alan ile 267 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil, Barış 1/25000-1/5000 159/56, 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/16, 1054/17, 0/475, 0/267 35 2018-04-12 221 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi,G22b.19a nazım imar planı paftası, 5710 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 5710/1 36 2018-04-12 222 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus ve Beylikbağı Mahalleleri, G22b.18c nazım imar planı paftaları, 4680 ada 1 nolu parsel, 4682 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nolu parseller ile 4888 ada 2 nolu parselin doğu kesiminde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulus, Beylikbağı 1/5000 4680/1, 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4682/4, 4682/, 4682/6, 4682/7, 4682/8, 4888/2 41 2018-04-12 227 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi,G22b.18d nazım imar planı paftası, 5497 ada ile 5587 ve 5588 adalar arasında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/5000 5497/0, 5587/0, 5588/0 18 2018-05-11 265 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G23b çevre düzeni, G23b4 ve G23b.22a nazım, G23b.22a.4.b uygulama imar planı paftası, 483 nolu parselde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/483 24 2018-05-11 271 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Güney Mahallesi, G23.b.21.c nazım G23.b.21.c.4.b uygulama imar planı paftası, 752 ada 13 nolu parselde hazırlanan 1/5000 nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 752/13 45 2018-05-11 292 2018-06-29 2018-07-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi, G23.a.22.a ve G.23.a.22.b nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/5000 27 2018-04-12 213 2018-06-25 2018-07-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca Mahallesi, G23b24d nazım, G23b24d2c uygulama imar planı paftaları, 1181 ada 15 nolu parsele ilişkin hazırlanan Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca 1/1000 1181/15 58 2018-05-17 309 2018-06-25 2018-07-25 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan ve proje çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen "Çayırova TEM-E5 Bağlantı Yoluna Paralel Yan Yol Ön Projesi"nin imar planlarına işlenmesi ve bahse konu proje doğrultusunda planların revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 30 2018-03-15 146 2018-06-18 2018-07-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c09b nazım imar planı paftası, 403 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Altınkent 1/5000 403/1 19 2018-03-15 135 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediyeleri, Yuvacık Yakacık ve Karatepe Mahalleleri, G23c.10a nazım, G24d.6a.4b, G23c.10a.3a uygulama imar plan paftalarında, su depolarının planlara aktarılması adına hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Yakacık, Karatepe 1/5000-1/1000 21 2018-03-15 137 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G.23.a.17.a, G.23.a.16.b ve G23.a.12.d nazım imar planı paftalarını kapsayan alana ilişkin hazırlanan revizyon nazım imar planı raporu, Demirciler 1/5000 28 2018-04-12 214 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa ve Kullar Yakacık Mahallesi sınırlarında Belediyemiz Meclisinin 14.12.2017 tarih ve 702 sayılı nazım imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Vezirçiftliği, Karadenizliler, Ovacık, Tepecik, Yaylacık, Mehmetağa, Kullar Yakacık 1/5000 14 2018-05-11 261 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25.c - G23b.25.d ve G23c.05.a nazım, G23.b.25.c.4.a – 4.d, G23.b.25.d.3.a - 3.b – 3.c – 3.d, G23c.05.a.2.b – 2.a uygulama imar planı paftaları, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kavak ve Hızlı Gelişen Orman Ağaçları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arazisi içerisinde ve güneyinde yer alan yol tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 16 2018-05-11 263 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b.13.c nazım imar planı paftası, 667 ada 11 ve 12 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/5000 667/11, 667/12 17 2018-05-11 264 2018-06-13 2018-07-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı