İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, Değirmendere Yalı Mahallesi, G23.c.01.d nazım, G23.c.01.d.2.d uygulama imar planı paftası, 1345 No’lu parsel ve çevresindeki tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Değirmendere Yalı 1/5000-1/1000 0/1345 38 2020-09-10 349 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım G23.b.25.c.1.c - 1.d uygulama imar planı paftaları, 5088 ada 1 parsel ve 1532 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 5088/1, 1532/1 39 2020-09-10 350 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2534 ada 13 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan kavşak projesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000-1/1000 2534/13 40 2020-09-10 351 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.b.01.d uygulama imar planı paftaları, 3254 ada 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/5000-1/1000 3254/1 41 2020-09-10 352 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, F24.d.10.c nazım, F24.d.10.c.04.b.- 01.a.- 01.d - 03.a uygulama imar planı paftaları, 168 ada 1 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alan, 136 ada 4 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan ile birlikte, 149 ada 32 No’lu, 166 ada 10 No’lu, 167 ada 1 No’lu, 205 ada 5 No’lu, parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kefken 1/5000-1/1000 168/1, 136/4, 149/32, 166/10, 167/1, 205/5 42 2020-09-10 353 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000 43 2020-09-10 354 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 25 2020-09-10 336 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi 1/25000 ölçekli G23.b.3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.20.d nazım, G23.b.20.d.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 82 ada 235, 240, 245, 262, 266 No’lu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/25000-1/5000-1/1000 85/235, 85/240, 85/245, 85/262, 85/266 24 2020-09-10 335 2020-10-01 2020-11-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediyeleri, Ovacık ve Rahmiye Mahalleleri, G23c.05c, G24d.01.d nazım imar planı paftası, 4794, 4834, 4839, 4840, 4841 nolu parseller ile 6841 nolu parsel ve 159 ada 4 nolu parsel civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık, Rahmiye 1/5000 159/4, 0/4794, 0/4834, 0/4839, 0/4840, 0/4841, 0/6841 19 2020-08-13 278 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık ve Karadenizliler Mahalleleri, G23.c.02 ve G23.c.05.a - 05.b nazım imar planı paftalarında kalan 818 ada 1 nolu, 1038 ada 850 ada, 863, 866, 867, 868, 869, 864 ada 1 nolu parsel ve kuzeyinde kalan tescil harici alan, 865 ada 1 nolu parsel ve kuzeyinde kalan tescil harici alan ve 862 ada ile 517, 648, 783 nolu parsellerin kaldığı bölgede hazırlanan 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık, Karadenizliler 1/25000-1/5000 818/1, 1038/1, 850/1, 863/1, 866/1, 867/1, 868/1, 869/1, 864/1, 865/1, 862/0, 0/517, 0/648, 0/783 20 2020-08-13 279 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yuvacık Yakacık Mahallesi, G.23.c.10.a nazım ve G.23.c.10.a.3.a uygulama imar planı paftaları, 3244, 3245, 3246, 3247, 3670, 3671, 3726 ve 3727 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yuvacık Yakacık 1/5000-1/1000 22 2020-08-13 281 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sepetlipınar Mahallesi, B-9 nolu Depolama-KDKÇA bölgesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.03.2020 tarih ve 106 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sepetlipınar 1/25000-1/5000 23 2020-08-13 282 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.4.c nazım, G23.c.4.c.01.c uygulama imar planı paftası, 89 ada 1 nolu parselin bir kısmına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/1000 89/1 24 2020-08-13 283 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23.a.11.b nazım imar plan paftası, 193 ada 2 nolu parselin koruma alan sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizli 1/5000 193/2 30 2020-08-13 289 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 2436 ada 1, 2 ve 3 nolu parsel ile 2435 ada 4 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2436/1, 2436/2, 2436/3, 2435/4 31 2020-08-13 290 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, İpekyolu ve Donanma Mahalleleri, G23c.07b ve G23.c.02.d. nazım imar planı paftaları, 897 ada 1 nolu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alan ve 548 nolu adanın kuzeybatısında kalan alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İpekyolu, Donanma 1/5000 897/1 36 2020-08-13 295 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.1.c uygulama imar planı paftası, 4796 ada 67 nolu parselde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 14.11.2019 tarih ve 425 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içersinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000-1/1000 4796/67 37 2020-08-13 296 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Erenler, Alikahya Atatürk, Tepeköy, Kuruçeşme Fatih Mahalleleri, G23.b.23.d, G23.b.24.b, G23.b.25.a, G23.b.25.b, G23.b.25.c, G24.a.21.d, nazım imar planı paftası, 5154 ada 1, 2, 3,4 nolu parseller, 821 ada 1 parsel ve tescil harici alan, 443 adanın kuzeyinde yer alan tescil harici alan, 7896 nolu parsel,186 ada 4 nolu parsel, 113 ada 12 ve 13 nolu parseller, 125 ada 29 nolu parsel, 2132 ada 4 nolu parselin doğusunda kalan tescil harici alan ve 27 ada 461 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Erenler, Alikahya Atatürk, Tepeköy, Kuruçeşme Fatih 1/5000 5154/1, 5154/2, 5154/3, 5154/4, 821/1, 443/0, 0/7896, 186/4, 113/12, 113/13, 125/29, 2132/4, 27/461 39 2020-08-13 298 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, Salim Dervişoğlu Caddesi ile Kahya Kadın Caddeleri arasında kalan, yaklaşık 3 ha alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000 40 2020-08-13 299 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akçakoca ve Hacıhasan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası, 400 ada 3 nolu parsel, 186 ada 22 nolu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akçakoca, Hacıhasan 1/1000 400/3, 186/22 45 2020-08-13 304 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Emekevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar planı paftası, 2585 ve 5864 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Emekevler 1/5000 0/2585, 0/5864 51 2020-08-13 310 2020-09-24 2020-10-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu ve Yeşilova Mahalleleri, G23.b.25.a nazım G23.b.25.a.2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 752 ada 9 ve 10 nolu parseller, 110 adanın doğusundaki tescil harici alan, 101 ada 4 nolu parselin güneyinde kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu, Yeşilova 1/5000-1/1000 752/9, 752/10, 101/4 46 2020-08-13 305 2020-09-18 2020-10-18 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Piri Reis ve Yalı Mahallesi sınırları dahilinde muhtelif parsellerde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.02.2020 tarih ve 59 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Bağlarbaşı, Cami, Emek, Fevzi Çakmak, Kazım Karabekir, Nene Hatun, Piri Reis, Yalı 1/5000 34 2020-07-16 222 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi sınırları dahilinde, Melen İsale Hattı kapsamında hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağırganlı 1/50000-1/25000-1/5000 65 2020-07-16 253 2020-09-17 2020-10-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım