İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a ve G23.c.09.b nazım, G23.c.09.a.2.c ve G23.c.09.b.1.d uygulama imar planı paftalarında 1511, 1514, 1516 ve 1579 No’lu imar adalarının bulunduğu bölgede hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 1511/0, 1514/0, 1516/0, 1579/0 23 2023-01-12 23 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Altınkent Mahallesi, G23c.04c.03a ve G23c.04c.03d uygulama imar planı paftaları, 319 ada 18 parsel No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Altınkent 1/5000-1/1000 319/18 24 2023-01-12 24 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Özgürlük Mahallesi, G22.b.18.b nazım imar planı paftası, 1168 ada 16 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Özgürlük 1/5000 1168/16 25 2023-01-12 25 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22.b.24.a.3.d uygulama imar planı paftası, 1015 ada 8 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Abdi İpekçi 1/1000 1015/8 27 2023-01-12 27 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi Yenikent Mahallesi, G23.b.22.a nazım, G23.b.22.a .3.d - 4.c uygulama imar planı paftaları, 4752 ada 4 No’lu parsel ve batısındaki tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 4752/4 28 2023-01-12 28 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.a nazım imar planı paftası, 297 ada 1 No’lu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/25000-1/5000 297/1 37 2023-01-12 37 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22b.14b nazım imar planı paftası, 309 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 309/1, 309/2, 309/3, 309/4, 309/5, 309/6 38 2023-01-12 38 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, G22.b.20.d nazım, G22.b.20.d.04.b uygulama imar planı paftaları, 4147 ada 2, 3, 4 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/5000-1/1000 4147/2, 4147/3, 4147/4 39 2023-01-12 39 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ulus Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.b uygulama imar planı paftalarında 4680 ada 1 No’lu parsel ve 4682 ada 1, 2, 3 ile 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikli ile ilgili raporu, Ulus 1/5000-1/1000 4680/1, 4682/1, 4682/2, 4682/3, 4682/4 40 2023-01-12 40 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 313 ada 19 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ve 325 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 313/19, 325/11 44 2023-01-12 44 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Denizevler Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.02.c uygulama imar plan paftası, 192 ada 2 No’lu parsel, 321 ada 1 No’lu parsel ve 323 ada 5 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizevler 1/5000-1/1000 192/2, 321/1, 323/5 49 2023-01-12 49 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.a-25.d nazım imar plan paftası, 3573 ada 3 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000 3573/3 50 2023-01-12 50 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Alikahya Atatürk mahallesi, G24.a çevre düzeni ve G24.a.4 nazım imar planı paftaları, 7124 ada 19 No’lu parsel ve 855 ada 13 No’lu parsellerin bir kısmına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Alikahya Atatürk 1/50000-1/25000 7124/19, 855/13 54 2023-01-12 54 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.c.02, G23.b.03, G23.c.24.c ve 04.b nazım, G23.b.24.c.03.c- 03.d, G23.c.04.b.02.a- 02.b uygulama imar planı paftaları, 3414 ada 2 No’lu parsel ve kuzeyindeki tescil harici alan ile 482 ada 7 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/25000-1/5000-1/1000 3414/2, 482/7 57 2023-01-12 57 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Balcı Mahallesi, F24.d.20.d nazım imar plan paftası, 125 ada, 205 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balcı 1/5000 125/205 58 2023-01-12 58 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Bağırganlı Mahallesi, F24.d.11a nazım, F24.d.11a.03.b- 03.c uygulama imar planı paftası, 108 ada 63 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağırganlı 1/5000-1/1000 108/63 59 2023-01-12 59 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Atalar ve Çamlıtepe Mahallesi, G23.a.25.b.ve G23.b.21.a nazım ve G23.a.25.b.4.d ve G23.b.21.a.3.d uygulama imar planı paftalarında kalan 108 ada 1 No’lu parsel, 722 ada 20 No’lu parsel ile civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atalar, Çamlıtepe 1/5000-1/1000 108/1, 722/20 66 2023-01-12 66 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22b.13d.3b, G22b.13c.4a uygulama imar planı paftaları, 777 ada 5 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/1000 777/5 11 2023-01-17 80 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.a-2.d uygulama imar planı paftası, 437 ada 53 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/1000 437/53 16 2023-01-17 85 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Antaplı Mahallesi, F24D çevre düzeni, F24.d.4 nazım ve F24.d.16a nazım imar plan paftası, 113 ada, 13 ve 27(eski 1 No’lu parsel) No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Antaplı 1/50000-1/25000-1/5000 113/13, 113/27 17 2023-01-17 86 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, G24.a çevre düzeni, G24a.1 nazım imar planı paftaları, 148 ada 8, 9 ve 10 No’lu parseller ve civarına yönelik hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kocakaymaz 1/50000-1/25000 148/9, 148/9, 148/10 18 2023-01-17 87 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.02.d.01b uygulama imar planı paftalarında kalan 111 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/1000 111/12 19 2023-01-17 88 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, 1/50000 ölçekli G22.b Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G22.b.2, G22.b.3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.14.b-14.c nazım imar plan paftaları ile 1/1000 ölçekli G22.b.14.b.3.c-3.d-4.c, G22.b.14.c.1.b-1.c-2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar plan paftaları yaklaşık 95 hektarlık alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 68 2023-01-12 68 2023-02-14 2023-03-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar plan paftası, 1147 ada 5 ve 6 No’lu, 1145 ada 2, 3 No’lu, 1149 ada 1, 2, 3, 4 No’lu, 1153 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No’lu, 1154 ada 1, 2, 3 No’lu, 1142 ada 7-Park adlı parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 1147/5, 1147/6, 1145/2, 1145/3, 1149/1, 1149/2, 1149/3, 1149/4, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/6, 1153/7, 1153/8, 1154/1, 1154/2, 1154/3, 1142/7 19 2023-01-12 19 2023-02-10 2023-03-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım