İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Körfez Körfez Belediyesi, Yukarı Hereke Mahallesi, G23.a.18.c nazım imar planı paftası, 3282 ada 3 No’lu parsel ve 3283 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yukarı Hereke 1/5000 3282/3, 3283/1 12 2021-12-21 630 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.03.d ve 04.c uygulama imar planı paftaları, 748, 1030, 1029 No’lu adalar civarında, mahallen Cengiz Topel Caddesi olarak anılan imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/5000-1/1000 22 2022-01-13 22 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Mimar Sinan ve Demirciler Mahalleleri, G23.a çevre düzeni, G23.a.4, G23.a.16.c - G23.a.17.d nazım imar planı paftaları, 315, 317 ve 318 No’lu adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili raporu, Mimar Sinan, Demirciler 1/50000-1/25000-1/5000 26 2022-01-13 26 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, İstasyon Mahallesi G22.b.24.a nazım imar planı paftası 1249 ada 26 No’lu, 1201 ada 20 No’lu, 1260 ada 11 No’lu parseller ile 1247 ada 23 No’lu parseli kapsayan alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/5000 1249/26, 1201/20, 1260/11 39 2022-01-13 38 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Akdurak ve Orhan Mahalleleri, F24.d.19.a ve F24.d18.c nazım imar planı paftaları, 57 ada 57, 58, 82, 30 No’lu parseller ile 203 ada 46, 53, 40 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akdurak, Orhan 1/5000 57/57, 57/58, 57/82, 57/30, 203/46, 203/53, 203/40 49 2022-01-13 48 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.c uygulama imar planı paftası 221 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/1000 221/2 10 2022-01-18 62 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23b.22b-22c nazım, G23b.22b.3d, G23b22c.2a uygulama imar planı paftaları dahilinde yer alan Karaahmet Deresi ile ilgili güzergah değişikliğine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/5000-1/1000 13 2022-02-11 91 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli ve Balçık Mahalleleri, G22.b çevre düzeni, G22.b.3 ve G22.b.15.d nazım imar planı paftaları, 140 ada 1 No’lu parsel, 319 ada 3 No’lu parsel, 317 ada 15 No’lu parsel, 318 ada 4 No’lu parsel, 320 ada 1, 8 ve 14 No’lu parsellerde hazırlanan 1/50000 çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000 140/1, 319/3, 317/15, 318/4 320/1, 320/8, 320/14 15 2022-02-11 93 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 3689 ada 6 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/5000 3689/6 17 2022-02-11 95 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeşilova ve Karadenizliler Mahalleleri, G23.b.25.a - b nazım imar plan paftaları içerisinde "Yeşilova Solaklar Kavşağı Karayolu Projesinin" meri planlara aktarılması amacıyla hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilova, Karadenizliler 1/25000-1/5000-1/1000 23 2022-02-11 101 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı Mahallesi, G23.a.24.a nazım, G23.a.24.a.3.c uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinyalı 1/5000-1/1000 3314/1 33 2022-02-11 111 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.2.c uygulama imar planı paftası, 2608 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000-1/1000 2608/1 34 2022-02-11 112 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22b.24.d nazım, G22b.24.d.1.a, 1.b uygulama imar planı paftaları, 867 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 867/9 4 2022-02-15 116 2022-03-17 2022-04-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Sultanorhan Mahallesi, 1/25000 ölçekli G22b3 ve 1/5000 ölçekli G22.b.19.c-20.d nazım, 1/1000 ölçekli G22.b.19.c.3.c, G22.b.20.d.4.b-4.d uygulama imar plan paftaları, 82 ada 252 No’lu parselin batısında kalan alan ile 82 ada 233 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alanın bir kısmında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 14.10.2021 tarih ve 485 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sultanorhan 1/25000-1/5000-1/1000 82/252, 82/233 41 2022-01-13 40 2022-03-16 2022-04-15 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi G22.b.23.c nazım imar planı paftası 254 ada 20, 21 No’lu, 291 ada 1 No’lu, 292 ada 5 No’lu parsellerin bir kısmı ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000 254/20, 254/21, 291/1, 292/5 12 2022-02-11 90 2022-03-04 2022-04-04 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kerpe-Kıncıllı Mahallesi, III. Derece Arkeolojik Sit Alanı koruma amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili raporu, Kerpe, Kıncıllı 1/5000-1/1000 29 2022-02-11 107 2022-03-01 2022-04-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahalleleri Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı, Tepemanayır 1/25000 29 2022-01-13 29 2022-03-01 2022-04-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, G23.b.20.c nazım, G23.b.20.c.1.d uygulama imar planı paftası, 498100-498400 yatay ve 4519900- 4520300 dikey koordinatları arasında yer alan 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ve civarında hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notu teklifi ile ilgili raporu, Sepetçi 1/5000-1/1000 28 2022-02-11 106 2022-02-25 2022-03-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, G23.c.04.c ve 05.d nazım imar planı paftaları, 952 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 No’lu parseller ile 8 ada 1 parsel ve kuzeyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 952/1, 952/2, 952/3, 952/4, 952/5, 952/6, 8/1 16 2022-01-13 16 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 510 ada 3 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 510/3 17 2022-01-13 17 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy Mahallesi, G23c.03d nazım imar planı paftasında kalan alanda, imar uygulamasına altlık oluşturacak düzenlemenin nazım imar planlarına aktarılmasını içeren nazım imar planı değişikliği ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 19 2022-01-13 19 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilyurt Mahallesi, kırılan fay hattının her iki yanında meydana gelen koordinat kaymaları giderilmesi maksadıyla yapılacak imar uygulamasına altlık oluşturacak nazım imar planı değişikliği ilgili raporu, Yeşilyurt 1/5000 20 2022-01-13 20 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.03.b uygulama imar planı paftaları, 531 ada 1 No’lu parsel ve kuzeyinde kalan tescil harici alanın bir miktarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhangazi 1/5000-1/1000 531/1 28 2022-01-13 28 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mevlana Mahallesi, G22.b.19.d nazım, G22.b.19.d.3.a uygulama imar plan paftası, 321 No’lu imar adasında hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mevlana 1/1000 36 2022-01-13 36 2022-02-24 2022-03-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım