İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz köyü, G24a07d nazım, G24a07d3c-3d uygulama imar planı paftalarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu Kocakaymaz 1/1000-1/5000 66 2014-05-15 292 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, "Maşukiye-Sapanca İl yolu D-100 Ayrımı Acısu Yaya Üst Geçit Köprüsü Projesi" nin planlara işlenmesine ait uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/1000 67 2014-05-15 293 2014-06-09 2014-07-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerinde, Belediyemiz Meclisi'nin 16.05.2013 tarih ve 264 sayılı kararı ile onaylanan Otoyol Kuzeyi Nazım İmar Planı Revizyonuna yapılan itirazlar 1/5000 46 2013-11-14 692 2014-05-23 2014-06-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, F24d21a-21b-21d-21c-22d nazım imar planı paftalarında hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu 1/5000 57 2014-02-13 143 2014-04-02 2014-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c05d nazım imar planı paftası, 3811, 3812, 4997, 4998, 4999, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 0/3811, 0/3812, 0/4997, 0/4998, 0/4999, 0/5000, 0/5001, 0/5002, 0/5003, 0/5004 14 2014-03-13 174 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b18d nazım imar planı, G22b18d2c uygulama imar planı paftası, 1817 ada, 4 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 1817/4 16 2014-03-13 176 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, G23b22c4b uygulama imar planı paftası, 2667 ada, 59 ve 93 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 2667/59, 2667/93 21 2014-03-13 181 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, G23a21b3a uygulama imar planı paftası, 59 ada, 1 nolu parselin doğusunda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 59/1 24 2014-03-13 184 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, A.Ulaşlı, G23d2, G23d05d nazım imar planı paftaları, 984 nolu parselde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000-1/25000 0/984 35 2014-03-13 195 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G23b24d nazım imar planı paftası, 4411 ada, 7 nolu parsel ile 1049 nolu adada hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 4411/7, 1049/0 36 2014-03-13 196 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gündoğdu, G23b19c-20d nazım, G23b19c3c-20d4b uygulama imar planı paftaları, 431 ada, 1 nolu parsel, 432 ada, 1 nolu parsel 444 ada, 1 nolu parsel ve 442 ada, 1 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gündoğdu 1/1000-1/5000 431/1, 432/1, 444/1, 442/1 37 2014-03-13 197 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, G24a06d4a uygulama imar planı paftası, Hakkaniye atıksu arıtma tesisi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 38 2014-03-13 198 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan Mahallesi, G23.b.23.c.3.b uygulama imar planı paftası, 3314 ada, 1 ve 5078 ada, 2 nolu parsellerde hazırlanan Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000-1/5000 3314/1, 5078/2 41 2014-03-13 201 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ketenciler Köyü, 154 ada 1 nolu parselin batısında yer alan tescil harici alan ile 153 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Ketenciler 1/1000-1/5000 153/1, 153/2 48 2014-03-13 207 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 1/25000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili raporu, 1/25000 49 2014-03-13 208 2014-03-31 2014-05-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22b2 ve G22b24a-b nazım ve G22b24a3b, G22b24b4a-b, G22b24b3a, G22b24b1c-d, G22b24b2d uygulama imar plan paftalarında kalan rekreasyon alanında hazırlanan 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/1000-1/5000-1/25000 32 2014-03-13 192 2014-03-26 2014-04-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Belen-Ballıköy ve Dereköy Planlama Bölgelerinde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Merkez 1/5000-1/25000-1/50000 85 2014-01-16 84 2014-03-20 2014-04-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, G22b13c nazım imar planı paftası, 453 ada, 7 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 453/7 19 2014-02-13 107 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi sınırları içerisinde, 10.10.2013 tarih ve 637 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Çavuşlu Köyü 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu Çavuşlu 1/1000 30 2014-02-13 117 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi sınırları içerinde, 10.10.2013 tarih ve 638 sayılı Belediyemiz Meclis Kararı ile onaylanan Kargalı Köyü 1/1000 ölçekli uygulama imar planına yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu Kargalı 1/1000 36 2014-02-13 123 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Gebze Kent Merkezi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırlarında kalan Sultanorhan Mahallesi, 88 ada 20 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu Sultanorhan 1/1000 88/20 37 2014-02-13 124 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c 1/50000, G23c1 1/25000 ölçekli ve G23c01c 1/5000 ölçekli nazım imar planı paftası, 359 ada, 45 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 359/45 38 2014-02-13 125 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c01c nazım imar planı paftası, 359 ada, 13 nolu parselde hazırlanan 1/50000 ölçekli ÇDP ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu 1/5000-1/25000-1/50000 359/13 39 2014-02-13 126 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, G23c02d-07a nazım imar planı paftaları, 198 ada, 1 nolu parsel, 196 ada, 1 nolu parsel, 185 ada, 2 nolu parsel, 242 ada, 1 nolu parsel ile 559 ada, 3 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu 1/5000 198/1, 196/1, 185/2, 242/1, 559/3 40 2014-02-13 127 2014-03-10 2014-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım