İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediye sınırlarında yer alan Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye ve Pazarçayırı Mahallelerinde halihazır haritalar üzerinde belirlenen Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı 1/25000 60 2019-03-14 117 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftasında kalan 529, 530, 536 ve 5788 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/529, 0/530, 0/536, 0/5788 92 2019-03-14 118 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.d - 4.c uygulama imar planı paftaları, 224 ada 116 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 224/116 55 2019-03-14 120 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Muallimköy Mevkii, 845 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/845 56 2019-03-14 121 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi,1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni, 1/25000 ölçekli G23a4, G23.a.22.a ve G23.a.22.b nazım, imar planı paftaları dahilinde, Dİ-11, Dİ-12 bölgesi ile bu bölgenin doğusundaki Sanayi Alanında yapılması planlanan kadastro sınırlarına göre revize edilmesi kapsamında hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 15.11.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde (20.12.2018-20.01.2019) yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 62 2019-03-14 122 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G.23.c.03.d nazım, G.23.c.03.d.3.d uygulama imar planı paftası 216 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık Yeni 1/1000 216/10 67 2019-03-14 127 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 760 ada 2 nolu ve 212 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 760/2, 212/1 46 2018-11-15 603 2019-04-02 2019-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.d-1.c uygulama imar planı paftaları, 4591 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 4591/8 91 2019-03-14 131 2019-03-28 2019-04-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar ve Yeşilkent Mahalleleri, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 6377, 1086, 1098, 6551 nolu parseller ve 346 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar, Yeşilkent 1/5000 346/1, 0/6377, 0/1086, 0/1098, 0/6551 46 2019-02-14 60 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım G22.b.24.a.4.c uygulama imar plan paftası, 734 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 734/12 52 2019-02-14 65 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23.a.12.c nazım, imar planı paftası, 274 ada 60 nolu parsel ile 276 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 2315 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 274/60, 276/5, 276/6 53 2019-02-14 66 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4280/2, 4280/3, 4280/4, 4280/5, 4280/6 83 2019-02-14 70 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "D605 Karayolu Solaklar Kavşağı - Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu" projesinin imar planlarına işlemesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 70 2019-02-14 77 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, 465 ada 1, 2, 3, 4 ve 10 nolu parseller ile 484 ada 52 ve 58 nolu parsellerde KTVKK'nun 08.05.2018 tarih ve 3513 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/5000 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/10, 484/52, 484/58 63 2019-02-14 80 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3-G23.b.19.c nazım imar planı paftaları, 2178 nolu parselde KTVKK'nun 29.05.2018 tarih ve 3529 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/25000-1/5000 0/2178 64 2019-02-14 81 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23.b.25.a, 24.b nazım, G23.b.25.a.4.d ve G23.b.24.b.3.c uygulama imar planı paftaları 312 ada 6, 9, 10 nolu parseller ile 3609 ada 4 nolu parselin bir kısmı ve 3611 ada bir kısmı ile kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/1000 312/6, 312/9, 312/10, 3609/4, 3611 66 2019-02-14 83 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24d1 ve G24d01c, G24d02d Nazım İmar Planı paftaları, dahilinde 188, 189, 243, 254, 2759 nolu parsellerdeki sosyal altyapı alanlarına ilişkin hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 546 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Çepni 1/25000-1/5000 0/188, 0/189, 0/243, 0/254, 0/2759 69 2019-02-14 86 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G23.c.05.b nazım imar planı paftası, 547 ada 7 nolu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000 547/7 73 2019-02-14 90 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23.b.21.d nazım imar planı paftası, 317 ada 11 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000 317/11 78 2019-02-14 91 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Şirinyalı ve Kirazlıyalı Mahalleleri, G23a.24.b nazım, G23a.24.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftası, 166, 167, 1303, 1304, 1306, 1308 nolu adalar ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinyalı, Kirazlıyalı 1/5000 76 2019-02-14 92 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23.b.25.c ve 25.d nazım, G23.b.25.c.4.a ve G23.b.25d.3b uygulama imar planı paftaları, 253 ada 1 nolu parselin kuzey ve doğusunda kalan imar yollarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 19 2019-01-17 19 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Karadenizliler ve Mahmutpaşa Mahalleleri, G23.c.05.a nazım imar planı paftası, 1040 ada 1 nolu parsel (0/Park) ile 68, 71, 73, 74, 77, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 4948, 5338, 7007, 7008, 7253, 795/Spor nolu parseller ile 108,109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116(0/Park) 117, 118, 119, 120, 127, 128, 129, 130, 131, 137 ve 152 nolu imar adalarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karadenizliler, Mahmutpaşa 1/5000 1040/1 33 2018-12-13 640 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenidoğan ve Fatih Mahallesi sınırları içerisinde III. derece arkeolojik sit alanında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 17.05.2018 tarih ve 311 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planı değişikliğine yapılan itirazlar ile ilgili raporu, Yenidoğan, Fatih 1/5000-1/1000 997/159, 997/162, 997/317, 997/322, 997/324 30 2019-01-17 30 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi sınırlarında İSKİ uzun ve orta mesafeli koruma alanında kalan alanlarda yoğunluk değerinin revize edilmesine ilişkin plan notlarının yeniden düzenlenmesi ile ilgili 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000 31 2019-01-17 31 2019-02-13 2019-03-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı