İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze, Dilovası Gebze ve Dilovası Belediyeleri, Mollafenari, Denizli, Köseler, Demirciler, Tavşanlı ve Mimar Sinan Mahalleleri, G22.b.2, G22.b.3, G23.a.1 ve G23.a.4 nazım imar planı paftaları dahilinde Ballıkayalar Sit Alanının imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mollafenari, Denizli, Köseler, Demirciler, Tavşanlı, Mimar Sinan 1/25000-1/5000 32 2022-10-11 565 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, sınırları dahilinde güncel zemin etütlerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 46 2022-10-11 579 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Eskihisar Mahallesi, Eskihisar Etap-3 Doğal Sit Alanlarının planlara aktarılmasını içeren 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eskihisar 1/50000-1/25000-1/5000 23 2022-11-11 620 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a. nazım ve G22.b.24.a.04.c uygulama imar planı paftası, 725 ada 9 No’lu parsel ve kuzeybatısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/5000-1/1000 725/9 12 2023-01-17 81 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, Öğretmenler Vadisi Rekreasyon Projesi kapsamında dere ıslah çalışmasının planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Sırrıpaşa 1/5000-1/1000 16 2023-02-16 106 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, İnönü Mahallesi, İbrahimağa Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ile Tem Otoyolu Altgeçidini kapsayan ve Tem Yanyollar ile bağlantısı bulunan projenin planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 17 2023-02-16 107 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Balçık Mahallesi, G22b.14a-14b nazım imar plan paftası, 344 ada ile 343 ada civarında yer alan imar yolları ve park alanlarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 18 2023-02-16 108 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23c.02c nazım ve G23c.02c.1c uygulama imar planı paftaları 1460 ada 16 ve 17 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piyalepaşa 1/5000-1/1000 21 2023-02-16 111 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23b.25d.1c ve G23b.25d.1d uygulama imar planı paftaları, 3242 ada 3 ve 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/5000-1/1000 22 2023-02-16 112 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Ömerağa, Kemalpaşa ve Tepecik Mahalleleri, G23b.24d, G23b.24c ve G23b.24d nazım imar planı paftaları 265 ada 5 No’lu ve parsel 269 ada 8 No’lu parsellerin civarı, 1089 ada 15 No’lu parsel ile civarı ve 233 ada 1 No’lu parsel ile civarına ilişkin hazırlanan nazım planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa, Kemalpaşa, Tepecik 1/5000 23 2023-02-16 113 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.d, G23.b.16.d, G23.b.21.a nazım, G23.b.16.d.4.c, G23.b.21.a.1.d ve G23.b.21.a.4.a uygulama imar plan paftası, 1768 ada 1 No’lu parselin güneyinde yer alan ‘‘Park Alanı’’ kullanımındaki tescil harici alan ve 2598 ada 7 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000-1/1000 28 2023-02-16 118 2023-03-16 2023-04-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri, G24.d çevre düzeni planı, G24.d1 ve G24.d.08.a nazım imar planı paftası, Teleferik Projesi etrafında hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 24.05.2022 tarih ve 281 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 60 2023-01-12 60 2023-03-14 2023-04-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Nusretiye Mahallesi, G24.d çevre düzeni, G24.d.1 ve G24.d.02.c - G24.d.07.b nazım imar planı paftaları, 103 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nusretiye 1/50000-1/25000-1/5000 103/2 26 2023-02-16 116 2023-03-14 2023-04-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Nusretiye Mahallesi, G24.d.02.c - G24.d.07.b nazım, G24.d.02.c.3.d – G24.d.07.b.2.a uygulama imar planı paftaları, 103 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nusretiye 1/1000 103/2 27 2023-02-16 117 2023-03-14 2023-04-14 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Yenikent Mahallesi, G23.b.21.b-22.a nazım, G23.b.21.b.3.b-3.c, G23.b.22.a.4.a uygulama imar planı, “Derince-Körfez Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000-1/1000 29 2023-02-16 119 2023-03-10 2023-04-09 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a-01.b nazım, G24.d.01.a.2.c-3.b, G24.d.01.b.1.c-1.d-4.a-4.b uygulama imar plan paftaları, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dahilinde 501784-503092 yatay, 4510728- 4512171 dikey koordinatları arasında kalan bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 31 2023-02-16 121 2023-03-10 2023-04-10 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Kadıllı Mahallesi, G22.b.09.b, G22.b.09.c, G22.b.10.a, G22.b.10.d nazım imar planı paftaları, GK3 bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kadıllı 1/5000 31 2023-01-12 31 2023-03-02 2023-04-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.3.a uygulama imar planı paftası, “İzmit Fuar Alanı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırı dahilinde kalan 558 ada 31, 32, 33 No’lu parsellerde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 558/31, 558/32, 558/33 30 2023-02-16 120 2023-03-01 2023-03-30 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kocakaymaz Mahallesi, K-6 gelişme konut alanında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve İzmit-Kandıra Devlet yolu 17. kilometresinde yapılacak köprülü kavşağa ilişkin projenin imar planlarına işlenmesi ile ilgili raporu, Kocakaymaz 1/50000-1/25000-1/5000 40 2022-10-11 573 2023-03-01 2023-04-01 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Kutluca Mahallesi, tarım dışına çıkartılan 1921 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kutluca 1/5000-1/1000 0/1921 41 2022-08-18 461 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Atalar Mahallesi sınırları dahilinde, D-100 Karayolu kenarında ada kenarlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atalar 1/5000-1/1000 42 2022-08-18 462 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Belen Mahallesi, G23b.16d nazım imar planı paftası, 1909 numaralı parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Belen 1/5000-1/1000 0/1909 45 2022-10-11 578 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a nazım imar planı paftası, 1116 ada 2 ve 4 No’lu parsele ilişkin zemin etüt raporunun planlara işlenmesi ile ilgili raporu, Fatih 1116/2, 1116/4 21 2023-01-12 21 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.10a nazım imar planı paftası, 813 ada 2, 3 ve 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 813/2, 813/3, 813/4 22 2023-01-12 22 2023-02-17 2023-03-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım