İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Yenidoğan Mahalleleri, G23.b.19.c.4.c ve G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 2 adet üst geçidin işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu, Yenidoğan 1/1000 44 2020-08-13 303 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G.23a.21.b nazım, G.23a.21.b.3.a uygulama imar planı paftası, 97 No’lu adada bulunan otopark alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/5000-1/1000 22 2020-09-10 333 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 2461 ada 2 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 2461/2 26 2020-09-10 337 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme ve Osmanyılmaz Mahalleleri, G22.b.23.b-24.a nazım imar planı paftaları 141 ada 1 ve 17 No’lu parseller arasındaki tescil harici alan ile 2431 ada 4 ve 9 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme, Osmanyılmaz 1/5000 141/1, 141/17, 2431/4, 2431/9 27 2020-09-10 338 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.c-20.b nazım imar planı paftaları, 2120, 2052, 2126 No’lu parseller ile 150 ada 16, 17, 18, 19 No’lu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 0/2120, 0/2052, 0/2126, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19 28 2020-09-10 339 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı paftası, 4003 ada 7 parsele yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 4003/7 30 2020-09-10 341 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Piyale Paşa Mahallesi G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a uygulama imar planı paftası, 159, 160, 161 ve 168 No’lu adaları kapsayan alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.03.2020 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Piyalepaşa 1/5000-1/1000 33 2020-09-10 344 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Değirmendere Yalı Mahallesi, G23.c.01.d nazım, G23.c.01.d.2.d uygulama imar planı paftası, 1345 No’lu parsel ve çevresindeki tescil harici alanlarda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Değirmendere Yalı 1/5000-1/1000 0/1345 38 2020-09-10 349 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahya Kaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım G23.b.25.c.1.c - 1.d uygulama imar planı paftaları, 5088 ada 1 parsel ve 1532 ada 1 parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000-1/1000 5088/1, 1532/1 39 2020-09-10 350 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenişehir Mahallesi, G23.b.25.d nazım, G23.b.25.d.2.d uygulama imar planı paftası, 2534 ada 13 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan kavşak projesi ile ilgili 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenişehir 1/5000-1/1000 2534/13 40 2020-09-10 351 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, G23.b.25.d. nazım, G23.b.25.b.01.d uygulama imar planı paftaları, 3254 ada 1 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa 1/5000-1/1000 3254/1 41 2020-09-10 352 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kefken Mahallesi, F24.d.10.c nazım, F24.d.10.c.04.b.- 01.a.- 01.d - 03.a uygulama imar planı paftaları, 168 ada 1 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alan, 136 ada 4 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan ile birlikte, 149 ada 32 No’lu, 166 ada 10 No’lu, 167 ada 1 No’lu, 205 ada 5 No’lu, parsellerde hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kefken 1/5000-1/1000 168/1, 136/4, 149/32, 166/10, 167/1, 205/5 42 2020-09-10 353 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000 43 2020-09-10 354 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırlarında, 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı arasındaki farklılıkların giderilmesi amacıyla hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 12.09.2019 tarih 351 sayılı kararı ile kabul edilen imar planlarına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 41 2020-06-18 179 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Sahil Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.1.d uygulama imar plan paftası, 107 ada 3,4,5,6,7 ve 8 nolu parsellerin III.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak ilan edildiği alanın plan onama sınırından çıkarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sahil 1/5000 107/3, 107/4, 107/5, 107/6, 107/7, 107/8 21 2020-08-13 280 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.c-05.d nazım, G23.c.05.c.4.d ve G23.c.05.d.3.c uygulama imar planı paftaları, 358 ada ve 1276 nolu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/5000-1/1000 358/1276 26 2020-08-13 285 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.b-1.c uygulama imar planı paftası, 447, 451, 452, 454, 457, 460, 461, 816, 817 ve 818 nolu adalarda kalan alanda KTVKK'nun 19.12.2017 tarih ve 3292 sayılı kararına istinaden plan onama sınırından çıkarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 447/0, 451/0, 452/0, 454/0, 457/0, 460/0, 461/0, 816/0, 817/0, 818/0 42 2020-08-13 301 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Serdar, Yenimahalle, Doğan ve Cumhuriyet Mahalleleri, G23.b3-b4, G23b.23.c-23.d nazım ve G23.b.23.c.1.c-1.d-2.d, G23.b.23.d.2.c-3.a uygulama imar planı paftaları, 489334-490947 yatay, 4514462- 4514195 düşey koordinatları arasında yer alan “Kuruçeşme Tramvay Hattı Yapım Projesi” ile "Kuruçeşme D-100 geçişi Projesi"nin planlara işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar, Yenimahalle, Doğan, Cumhuriyet 1/25000-1/5000-1/1000 43 2020-08-13 302 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu ve Yenidoğan Mahalleleri, G23.b.19.c.4.c ve G23.b.24.d.1.d uygulama imar planı paftalarında yer alan 2 adet üst geçidin işlenmesine yönelik hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu, Yenidoğan 1/1000 44 2020-08-13 303 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Çerkeşli Mahallesi, G.23a.21.b nazım, G.23a.21.b.3.a uygulama imar planı paftası, 97 No’lu adada bulunan otopark alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çerkeşli 1/5000-1/1000 22 2020-09-10 333 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a nazım imar planı paftası, 2461 ada 2 parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 2461/2 26 2020-09-10 337 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme ve Osmanyılmaz Mahalleleri, G22.b.23.b-24.a nazım imar planı paftaları 141 ada 1 ve 17 No’lu parseller arasındaki tescil harici alan ile 2431 ada 4 ve 9 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme, Osmanyılmaz 1/5000 141/1, 141/17, 2431/4, 2431/9 27 2020-09-10 338 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.c-20.b nazım imar planı paftaları, 2120, 2052, 2126 No’lu parseller ile 150 ada 16, 17, 18, 19 No’lu parseller ve tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 0/2120, 0/2052, 0/2126, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19 28 2020-09-10 339 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.1.d uygulama imar planı paftası, 4003 ada 7 parsele yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000 4003/7 30 2020-09-10 341 2020-10-08 2020-11-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım