İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele İlçesi, Sepetlipınar ve Karaköprü Mahalleleri, G23.c.01 ve G23.c.03.d nazım, G23.c.03.d.01.a- b-c-d, G23.c.03.d.02.a- 02.d, G23.c.03.d.04.a.04.b uygulama imar planı paftalarında mahallen Derya, Arpalık ve Zeynel Ağa Caddesi olarak anılan imar yolları, bağlantı yolları ve civarına ilişkin 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetlipınar, Karaköprü 1/25000/1/5000-1/1000 14 2023-02-16 104 2023-07-27 2023-08-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın, Kartepe Belediyesi, Acısu, Suadiye, Çepni Mahalleleri, G24.d.1, G24.d.2 ve G24.d.02.d, G24.d.03.a, G24.d.03.c, G24.d.03.d, G24.d.06.b, G24.d.07.a, G24.d.07.b nazım G24.d.02.d.4.d, G24.d.03.a.3.d, G24.d.03.c.1.a, G24.d.03.d.1.b, G24.d.03.d.2.a, G24.d.03.d.2.b, G24.d.03.d.2.c, G24.d.03.d.2.d, G24.d.06.b.2.a, G24.d.06.b.2.b, G24.d.06.b.2.c, G24.d.07.a.1.a, G24.d.07.a.1.c, G24.d.07.a.1.d, G24.d.07.a.2.a, G24.d.07.a.2.b, G24.d.07.a.2.c, G24.d.07.a.2.d, G24.d.07.a.3.a, G24.d.07.a.3.b, G24.d.07.a.4.a, G24.d.07.a.4.b, G24.d.07.b.1.d, G24.d.07.b.4.a uygulama imar planı paftaları, dere güzergahlarında hazırlanan 1/25.000 ölçekli ve 1/5.000 ölçekli nazım ile 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu, Suadiye, Çepni 1/25000-1/5000-1/1000 35 2023-05-11 284 2023-07-26 2023-08-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük İlçesi, Gölcük Belediyesi sınırları dahilinde Belediyemiz Meclisi'nin 14.01.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan onama sınırı dışına çıkarılan, 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ve 1/25000 ölçekli nazım imar planında Diğer Tarım Alanı olarak düzenlenen alanlarda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 29 2023-06-15 341 2023-07-24 2023-08-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sepetçi Mahallesi, 1/25000 ölçekli G23.b3 ve 1/5000 ölçekli G23.b.20.c nazım ile G23.b.20.c.1.a, G23.b.19.b.3.c uygulama imar plan paftaları 6533 ada 19-20-21 ve 43 No’lu parsellerin bir kısmında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sepetçi 1/25000-1/5000-1/1000 6533/19, 6533/20, 6533/21, 6533/43 40 2023-06-15 352 2023-07-13 2023-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c.3.d, G23.b.25.b.2.a uygulama imar plan paftaları, 148 ada 10 No’lu, 149 ada 6 No’lu parseller ile bu parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 148/10, 149/6 41 2023-06-15 353 2023-07-13 2023-08-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi, Eşme Mahallesi, G24.d.05.b nazım imar planı paftaları, 137 ada 7 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eşme 1/5000 137/7 37 2023-05-11 286 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, G23.c.21.c- 21.d nazım G23.b.21.d.03.b ve G23.b.21.c.04.a uygulama imar planı paftaları, 2654 ada ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 41 2023-05-11 290 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.03.c, G23.c.08.b nazım imar planı paftalarında kalan 405 ada 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 parseller ile 453 ada 3 ve 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.02.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/9, 405/10, 453/3, 453/4 1 2023-05-17 297 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 728 ada 6 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 728/6 4 2023-05-17 300 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a.1.c uygulama imar planı paftası, 7180 ada 100 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 7180/100 7 2023-05-17 303 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kulfallı Mahallesi, G23.b.23.b nazım G23.b.23.b.2.b imar planı paftası, 6036 ada 58 ve 59 No’lu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kulfallı 1/1000 6036/58, 6036/59 10 2023-05-17 306 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G23.c.10.a nazım imar planı paftası, 813 ada 2,3 ve 4 No’lu parsellere hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan ve 17.02.2023-17.03.2023 tarihleri arasında askıya çıkarılan nazım imar planına yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 813/2, 813/3, 813/4 16 2023-05-11 267 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Yenikent Mahallesinde hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 28 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yenikent 1/1000 20 2023-05-11 270 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, G23.a.16.d nazım G23.a.16.d.1.d uygulama imar planı paftaları, 304 ada 2 ve 4 No’lu parsellere cephe açılmış imar yolunun düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanlı 1/5000-1/1000 304/2, 304/4 26 2023-05-11 275 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.3a-2d uygulama imar planı paftaları, 212 ada, 5 No’lu (eski 42 ada, 2 parsel) parsel için Kocaeli KVKBK'nun 23.11.2022 tarih ve 6171 sayılı kararı ve eki paftada gösterildiği şekliyle revize edilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kozluk 1/5000-1/1000 212/5, 42/2 30 2023-05-11 279 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Sanayi Mahallesi, G23.c.02, G23.b.03, G23.c.24.c ve 04.b nazım, G23.b.24.c.03.a- 03.b- 03.c- 03.d, G23.c.04.b.02.a- 02.b uygulama imar planı paftalarında kalan 3414 ada 2 No’lu parsel ve kuzeyindeki tescil harici alan ile, 482 ada 7 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 12.01.2023 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Sanayi 1/25000-1/5000-1/1000 3414/2, 482/7 32 2023-05-11 281 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, İstasyon Mahallesi, Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum Bağlantı Yolu Projesinin planlara aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İstasyon 1/25000-1/5000-1/1000 34 2023-05-11 283 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G24d.01a-G24a.21d nazım, G24d.01a.2a - G24a.21d.3b uygulama imar planı paftaları, 751 ada 1 ve 918 ada 1 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 751/1, 918/1 36 2023-05-11 285 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Kartepe Belediyesi, Eşme Mahallesi, G24.d.05.b nazım imar planı paftaları, 137 ada 7 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eşme 1/5000 137/7 37 2023-05-11 286 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Güney Mahallesi, G23.c.21.c- 21.d nazım G23.b.21.d.03.b ve G23.b.21.c.04.a uygulama imar planı paftaları, 2654 ada ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Güney 1/5000-1/1000 41 2023-05-11 290 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Yeniköy Mahallesi, G23.c.03.c, G23.c.08.b nazım imar planı paftalarında kalan 405 ada 3, 4, 5, 6, 9 ve 10 parseller ile 453 ada 3 ve 4 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 16.02.2023 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Yeniköy 1/5000 405/3, 405/4, 405/5, 405/6, 405/9, 405/10, 453/3, 453/4 1 2023-05-17 297 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a.4.c uygulama imar planı paftaları, 728 ada 6 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 728/6 4 2023-05-17 300 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a.1.c uygulama imar planı paftası, 7180 ada 100 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 7180/100 7 2023-05-17 303 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Kulfallı Mahallesi, G23.b.23.b nazım G23.b.23.b.2.b imar planı paftası, 6036 ada 58 ve 59 No’lu parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kulfallı 1/1000 6036/58, 6036/59 10 2023-05-17 306 2023-06-21 2023-07-21 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım