İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, zemin etüt formasyon sınırlarının planlara aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.09.2021 tarih ve 430 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 nazım imar planı değişikliğine yasal askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000 12 2022-03-10 142 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.2.a uygulama imar planı paftası, 4012 ada 10 No’lu parsel ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/5000-1/1000 4012/10 20 2022-03-10 150 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23.a.11.a. - 11.b- 12.a nazım imar planı paftaları, GK10 Etaplama Bölgesi sınırları dahilinde imar uygulama sınırlarının ve plan kullanım kararlarının düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Denizli 1/5000 27 2022-03-10 156 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Ömerağa ve Erenler Mahalleleri, G23b.24c-24b nazım, G23b.24c.1d, G23b.24b.3d uygulama imar planı paftaları, 279 ada 11 No’lu parsel ve 5105 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ömerağa, Erenler 1/5000-1/1000 279/11, 5105/2 30 2022-03-10 159 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, G24a.15d. nazım imar planı paftası, Demirciler Pig - Adapazarı Pig Arası DGİBH ve Pazarcık Karadeniz-Ereğli Doğal Gaz İletim Boru Hattı (DGİBH)'nın koruma bandı genişliklerinin düzenlenmesi ile ilgili nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akmeşe Cumhuriyet 1/5000 32 2022-03-10 161 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, İnönü Mahallesi, G22.b.18.c nazım imar planı paftası, 1556 ada 2 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, İnönü 1/5000 1556/2 20 2022-04-14 190 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Şirintepe Mahallesi, G23.b.23.d.3.a uygulama imar planı paftası, 2818 ada 12 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirintepe 1/1000 2818/12 38 2022-04-14 208 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Nasuhlar Mahallesi, G23.b çevre düzeni ve G23.b.2 nazım imar planı paftaları, 113 ada 28 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/50.000 çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nasuhlar 1/50000-1/25000 113/28 41 2022-04-14 211 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Eşme Mahallesi, G24.d.05.a nazım imar planı paftası, 143 ada 99 ve 100 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Eşme 1/5000 143/99, 143/100 43 2022-04-14 213 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Piri Reis Mahallesi, G22.b.23.a nazım ve G22.b.23.a.3.a uygulama imar planı paftası, 995 ada 1 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pirireis 1/5000-1/1000 995/1 9 2022-04-19 224 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Kayacık ve Dereköy Mahalleleri, G24.d çevre düzeni, G23.d.1 ve G23.d.07.a nazım imar planı paftalarında yer alan koordinatlı alanda 1. derece arkeolojik sit sınırının işlenmesine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık ve Dereköy Mahalleleri 1/50000, 1/25000, 1/5000 7 2022-02-15 119 2022-06-16 2022-07-16 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Ovacık Mahallesi, G23b.25c nazım ve G23b.25c.4d uygulama imar planı paftaları, 251 ada 1, 4 ve 5 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ovacık 1/5000-1/1000 251/1, 251/4, 251/5 8 2022-04-19 223 2022-06-08 2022-07-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli-Kangıllı ve Tepemanayır Mahallelerine ait Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.01.2022 tarih ve 29 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Ovacık, Yağcılar, Mudarlı, Ahatlı, Duraklı, Hatipler, Melemezli, Kadıllı, Kargalı, Elbizli, Eleşli Kangıllı, Tepemanayır 1/5000 20 2022-05-24 267 2022-06-08 2022-07-08 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c.05c, G23c.05d, G23c.09b ve G23c.10a nazım imar planı paftaları, B12 No’lu Gelişme Bölgesi'nde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 20 2021-11-11 524 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Körfez, Halıdere ve Halıdere Yalı Mahalleleri, G23.c.01.d - G23.d.05.c nazım imar planı paftaları, 478,665.58 - 478,794.04 yatay; 4,509,040 - 4,508,429 dikey koordinatları arasında yer alan dere güzergâhına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Halıdere, Halıdere Yalı 1/5000 19 2022-02-11 97 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a.20.a nazım, G24.a.20.a.1.a uygulama imar planı paftası, 2252 ve 2253 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000-1/1000 0/2252, 0/2253 26 2022-02-11 104 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a.15.d –20.a nazım, G24.a.15.d.4.d ve G24.a.20.a.1a uygulama imar planı paftaları, 2105 ve 141 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000-1/1000 0/2105, 0/141 27 2022-02-11 105 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c.4.a uygulama imar planı paftası, 238 ada 1 ve 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/1000 238/1, 238/2 16 2022-04-14 186 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c. Nazım, G23.b.22.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 2753 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/1000 2753/1 22 2022-04-14 192 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.03.d-08.a nazım, G23.c.03.d.4.d-08.a.1.a uygulama imar plan paftası, 782 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000-1/1000 782/3 28 2022-04-14 198 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d.4.a-24.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 604 ada 5 ve 605 ada 27 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/1000 604/5, 605/27 35 2022-04-14 205 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a.04.c.ve 04.d uygulama imar planı paftaları, 334 ada 29 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşantepe 1/1000 334/29 36 2022-04-14 206 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde yer alan güncel Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırlarının İmar Planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 42 2022-04-14 212 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.22a nazım imar planı paftasında yer alan Gk-24 Etaplama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 14 2022-04-19 229 2022-05-26 2022-06-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım