İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze Gebze Belediyesi, Hacı Halil Mahallesi, G22.b.24.b nazım ve G22.b.24.b.01.b uygulama imar planı paftaları 667 ada 1 nolu, 666 ada 6 nolu ve 61 ada 32 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacı Halil 1/5000-1/1000 667/1, 666/6, 61/32 30 2018-11-15 587 2019-04-12 2019-05-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Yalı ve Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahalleleri, G23.d çevre düzeni planı G23.d2, G23.d.04.c-G23.d.09.b nazım imar planı paftaları dahilinde, 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı Yalı, Ulaşlı Yavuz Sultan Selim 1/50000-1/25000-1/5000 90 2019-02-14 73 2019-04-12 2019-05-12 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Hacıhalil Mahallesi, G22.b.24.b nazım, G22.b.24.b.1.a uygulama imar planı paftası, 348 ada 234 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhalil 1/5000-1/1000 348/234 28 2019-01-17 28 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "Sekapark-Plajyolu Tramvay Hattı" projesinin planlara aktarılmasına yönelik hazırlanan, Belediyemiz Meclisi'nin 14.12.2017 tarih ve 739 sayılı kararları ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/5000-1/1000 95 2019-02-14 76 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi, G23.b.23.b nazım imar planı paftası, 2047 nolu parselin doğusunda, tescil harici alanda yer alan çeşme yapısına ilişkin koruma alanı sınırının plan üzerine aktarılmasına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arızlı 1/5000 0/2047 65 2019-02-14 82 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Ereğli ve Tepeköy Mahalleleri, G23.d.08.b, G23.d.04d nazım ve G23.d.04.d.03.d, G23.d.08.b.02.b uygulama imar planı paftaları, 282 ada 23 nolu parsel ile 104 ada 24 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ereğli, Tepeköy 1/25000-1/5000 282/23, 104/24 67 2019-02-14 84 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Mehmetağa, Kullar Tepecik, Kullar Yakacık Mahalleleri ile çevresindeki alana ilişkin yoğunluk değerlerinin düzenlenmesine yönelik nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetağa, Kullar Tepecik, Kullar Yakacık 1/5000 58 2019-03-14 112 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 4584 ve 4585 nolu parsellerden geçen 20.00m.'lik imar yoluna ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000 0/4584, 0/4585 59 2019-03-14 116 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele, Kartepe Başiskele ve Kartepe Belediye sınırlarında yer alan Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye ve Pazarçayırı Mahallelerinde halihazır haritalar üzerinde belirlenen Meskun Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.10.2018 tarih ve 528 sayılı kararı ile onaylanan Nazım İmar Planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Servetiye Cami, Camidüzü, Kazandere, Aksığın, Tepecik, Serindere, Serinlik, Sultaniye, Pazarçayırı 1/25000 60 2019-03-14 117 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23c.05d nazım imar planı paftasında kalan 529, 530, 536 ve 5788 nolu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/529, 0/530, 0/536, 0/5788 92 2019-03-14 118 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23.a.12.a nazım, G23.a.12.a.3.d - 4.c uygulama imar planı paftaları, 224 ada 116 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 224/116 55 2019-03-14 120 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Muallimköy Mevkii, 845 nolu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Muallimköy 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 0/845 56 2019-03-14 121 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Tavşancıl Mahallesi,1/50000 ölçekli G23a Çevre Düzeni, 1/25000 ölçekli G23a4, G23.a.22.a ve G23.a.22.b nazım, imar planı paftaları dahilinde, Dİ-11, Dİ-12 bölgesi ile bu bölgenin doğusundaki Sanayi Alanında yapılması planlanan kadastro sınırlarına göre revize edilmesi kapsamında hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 15.11.2018 tarih ve 582 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliklerine yasal askı süresinde (20.12.2018-20.01.2019) yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Tavşancıl 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 62 2019-03-14 122 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık Yeni Mahallesi, G.23.c.03.d nazım, G.23.c.03.d.3.d uygulama imar planı paftası 216 ada 10 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık Yeni 1/1000 216/10 67 2019-03-14 127 2019-04-11 2019-05-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.a-2.b-2.c-2.d uygulama imar planı paftaları, 760 ada 2 nolu ve 212 ada 1 nolu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 760/2, 212/1 46 2018-11-15 603 2019-04-02 2019-05-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.2.d-1.c uygulama imar planı paftaları, 4591 ada 8 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000-1/1000 4591/8 91 2019-03-14 131 2019-03-28 2019-04-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Damlar ve Yeşilkent Mahalleleri, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 6377, 1086, 1098, 6551 nolu parseller ve 346 ada 1 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar, Yeşilkent 1/5000 346/1, 0/6377, 0/1086, 0/1098, 0/6551 46 2019-02-14 60 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, G22.b.24.a nazım G22.b.24.a.4.c uygulama imar plan paftası, 734 ada 12 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fevzi Çakmak 1/1000 734/12 52 2019-02-14 65 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23.a.12.c nazım, imar planı paftası, 274 ada 60 nolu parsel ile 276 ada 5 ve 6 nolu parseller ile 2315 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/5000 274/60, 276/5, 276/6 53 2019-02-14 66 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Mustafapaşa Mahallesi, G.22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4280 ada 2, 3, 4, 5, 6 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000 4280/2, 4280/3, 4280/4, 4280/5, 4280/6 83 2019-02-14 70 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi sınırları içerisinde yer alan "D605 Karayolu Solaklar Kavşağı - Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu" projesinin imar planlarına işlemesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 13.06.2018 tarih ve 341 sayılı kararı ile kabul edilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine yasal askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 70 2019-02-14 77 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi, G23.b.24.c nazım imar planı paftası, 465 ada 1, 2, 3, 4 ve 10 nolu parseller ile 484 ada 52 ve 58 nolu parsellerde KTVKK'nun 08.05.2018 tarih ve 3513 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Karabaş 1/5000 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 465/10, 484/52, 484/58 63 2019-02-14 80 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b çevre düzeni planı, G23b3-G23.b.19.c nazım imar planı paftaları, 2178 nolu parselde KTVKK'nun 29.05.2018 tarih ve 3529 sayılı kararının planlara aktarılması ile ilgili hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/25000-1/5000 0/2178 64 2019-02-14 81 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Bekirdere Mahallesi, G23.b.25.a, 24.b nazım, G23.b.25.a.4.d ve G23.b.24.b.3.c uygulama imar planı paftaları 312 ada 6, 9, 10 nolu parseller ile 3609 ada 4 nolu parselin bir kısmı ve 3611 ada bir kısmı ile kuzeyindeki tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bekirdere 1/1000 312/6, 312/9, 312/10, 3609/4, 3611 66 2019-02-14 83 2019-03-11 2019-04-11 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı