İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c.05c, G23c.05d, G23c.09b ve G23c.10a nazım imar planı paftaları, B12 No’lu Gelişme Bölgesi'nde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 20 2021-11-11 524 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Körfez, Halıdere ve Halıdere Yalı Mahalleleri, G23.c.01.d - G23.d.05.c nazım imar planı paftaları, 478,665.58 - 478,794.04 yatay; 4,509,040 - 4,508,429 dikey koordinatları arasında yer alan dere güzergâhına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez, Halıdere, Halıdere Yalı 1/5000 19 2022-02-11 97 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a.20.a nazım, G24.a.20.a.1.a uygulama imar planı paftası, 2252 ve 2253 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000-1/1000 0/2252, 0/2253 26 2022-02-11 104 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Atatürk Mahallesi, G24.a.15.d –20.a nazım, G24.a.15.d.4.d ve G24.a.20.a.1a uygulama imar planı paftaları, 2105 ve 141 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Atatürk 1/5000-1/1000 0/2105, 0/141 27 2022-02-11 105 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c.4.a uygulama imar planı paftası, 238 ada 1 ve 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/1000 238/1, 238/2 16 2022-04-14 186 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çınarlı Mahallesi, G23.b.22.c. Nazım, G23.b.22.c.2.a uygulama imar planı paftaları, 2753 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı 1/1000 2753/1 22 2022-04-14 192 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Hisareyn Mahallesi, G23.c.03.d-08.a nazım, G23.c.03.d.4.d-08.a.1.a uygulama imar plan paftası, 782 ada 3 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hisareyn 1/5000-1/1000 782/3 28 2022-04-14 198 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d.4.a-24.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 604 ada 5 ve 605 ada 27 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/1000 604/5, 605/27 35 2022-04-14 205 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Tavşantepe Mahallesi, G23.b.25.a.04.c.ve 04.d uygulama imar planı paftaları, 334 ada 29 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tavşantepe 1/1000 334/29 36 2022-04-14 206 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde yer alan güncel Askeri Güvenlik Bölgesi Sınırlarının İmar Planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/50000 çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 42 2022-04-14 212 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22b.22a nazım imar planı paftasında yer alan Gk-24 Etaplama Bölgesinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 14 2022-04-19 229 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Karamürsel Karamürsel Belediyesi, Tabakhane Mahallesi, G23d.08b.1d uygulama imar planı paftası, 140 ada 64 parsel No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tabakhane 1/1000 140/64 18 2022-04-19 233 2022-05-26 2022-06-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yenimahalle Mahallesi G23.b.23.c.01.c- 01.d uygulama imar planı paftası 1003 ada 51 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenimahalle 1/1000 1003/51 11 2021-11-25 561 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Denizli Mahallesi, G23a çevre düzeni, G23.a1, G23.a.07.d ve G23a.12a nazım imar planı paftaları, Denizli Göleti'nin koruma alanında yer alan planlı sahalara ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Denizli 1/50000-1/25000-1/5000 30 2022-01-13 30 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi, G23.b.25.a-G23.b.20.c nazım, G23.b.25.a.2.d-3.a ve G23.b.20.c.4.d uygulama imar planı paftaları, 157 ada 6 No’lu parsel,172 ada 1 No’lu parsel ile 173 ada 1 No’lu parsel ve aralarında kalan tescil harici alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilova 1/5000-1/1000 157/6, 172/1, 173/1 46 2022-01-13 45 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan 3. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 13 2022-03-10 143 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Uzuntarla ve İbrikdere Mahalleleri, G24.d çevre düzeni, G24.d.2 nazım, G24.d.03.b-04.a nazım, G24d.03b.3a-3b, G24d.04a.4a- 4b uygulama imar planı paftaları, Uzuntarla ve Kızılcıklı Deresine ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla, İbrikdere 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 36 2022-03-10 165 2022-04-28 2022-05-28 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, G23c.05c, G23c.10b, G24d.01a ve G24d.01d nazım imar planı paftaları, B5, B6 ve B10 No’lu Gelişme Bölgeleri'nde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 21 2021-11-11 525 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, 1/25.000 ölçekli G24.d.02 nazım, 1/5.000 ölçekli G24.d.09.a, G24.d.03.c ve G24.d.04.d nazım, G24.d.09.a.01.c, G24.d.03.c.03.c ve G24.d.04.d.04.d uygulama imar planı paftaları, 254 ada 78 No’lu parselin batısından başlayarak 314 ada 2 No’lu parselin batısında son bulan Paçacık (Dağ) Deresinin bir kısmı ve civarına ilişkin hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000-1/1000 254/78, 314/2 52 2022-01-13 51 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi G22.b.19.d nazım imar planı paftası, 2040 ada 7, 8, 9, 10 ve 11 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akse 1/5000 2040/7, 2040/8, 2040/9, 2040/10, 2040/11 15 2022-03-10 145 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi G22.b.23.d nazım imar planı paftası, 1883 ada 1 ve 2 No’lu parseller ile 1898 ada 1 No’lu parsel ve civarında yer alan doğalgaz boru hatlarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000 1883/1, 1883/2, 1898/1 18 2022-03-10 148 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Abdi İpekçi Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.03.d uygulama imar planı paftası, 1011 ada 1 parsel ile 1009 ada 6 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Abdi İpekçi 1/5000-1/1000 1011/1, 1009/6 19 2022-03-10 149 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.19.b nazım imar planı paftası, 329 ada 6 No’lu parsel ile 325 ada 7 ve 8 (eski 1719) No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000 329/6, 325/7, 325/8 24 2022-03-10 153 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G22.b.15.d nazım, G22.b.15.d.1.d uygulama imar planı paftası, 223 ada 4, 6 ve 9 No’lu parseller ile tescil harici alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000-1/1000 223/4, 223/6, 223/9 25 2022-03-10 154 2022-04-13 2022-05-13 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım