İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gebze, Kandıra, Gölcük, İzmit Merkez Planlama Bölgesi, Gebze Planlama Bölgesi, Kandıra Planlama Bölgesi ve Gölcük Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli nazım imar planı hükümleri ile İzmit Planlama Bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı hükümlerinde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000 33 2021-06-17 306 2021-09-23 2021-10-23 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Ataevler Mahallesi, G24.d.01.b nazım imar plan paftası, 5433 nolu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ataevler 1/5000 0/5433 36 2021-08-12 400 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.a.4.d uygulama imar planı paftası, 2720 ada 2 nolu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/1000 2720/2 38 2021-08-12 402 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Deniz Mahallesi, G23.b.23.d nazım imar planı paftası, 5111, 5112, 5113, 5118, 5119, 5120, 5121 ve 5122 nolu imar adaları ve civarında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Deniz 1/25000-1/5000 22 2021-08-12 388 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.14b nazım imar planı paftası, Gk2 etaplama bölgesi 179 ada 1,2,3,4 ve 5 nolu parseller ile 226 ada 152 nolu parsele ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/50000-1/25000-1/5000 179/1, 179/2, 179/3, 179/4, 179/5, 226/152 25 2021-08-12 390 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Atatürk, Emek, Özgürlük Mahalleleri, G22b.18.a-18.b-18.c nazım imar planı paftaları, 1728 ada 13 No’lu parsel, 1265 ada 9 No’lu parsel ve 1987 adada hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 11.03.2021 tarih ve 125 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Atatürk, Emek, Özgürlük 1/5000 1728/13, 1265/9 20 2021-07-12 339 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Köseler Mahallesi, G23a çevre düzeni planı paftası, G23a.1 ve G23a.4 1/25000 nazım imar planı paftası, G23a.11c, G23a.12a, G23a.12b, G23a.12c ve G23a.12d 1/5000 nazım imar planı paftalarında kalan KOBİ OSB'ye ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Köseler 1/50000-1/25000-1/5000 23 2021-07-12 342 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Pelitli Mahallesi, G.22.b3 ve G22.b.19.b nazım imar planı paftası dâhilinde, Gebze Plastikçiler OSB sınırında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Pelitli 1/5000-1/1000 32 2021-07-12 351 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c. nazım ve G23.c.04.c.04.c- 04.d uygulama imar planı paftaları, Yavuz Sultan Selim- Kahramanlar Caddesi Kesişimi Kavşağı Projesi' nin imar planlarına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli nazım ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000-1/1000 18 2021-08-12 384 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c.05.d.4.b uygulama imar plan paftası, 626 ada 6 nolu parsel ve tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/1000 626/6 19 2021-08-12 385 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeşilkent Mahallesi, G23.c.09.b nazım imar planı paftası, 336 ada 2 nolu parsel ve doğusunda bulunan park alanına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilkent 1/5000 336/2 20 2021-08-12 386 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Demirciler Mahallesi, G23.a.17.a nazım imar planı paftası, 223 ada 27 nolu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 223/27 23 2021-08-12 389 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Gültepe Mahallesi, G23.b.24.d.01.c uygulama imar planı paftası, 4410 ada 1 ve 2 nolu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Gültepe 1/1000 4410/1, 4410/2 30 2021-08-12 395 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1.c uygulama imar planı paftası, 450 ada 1, 2 ve 9 nolu, 454 ada 21, 23, 25 nolu, 452 ada 8 nolu, 816 ada 3, 8, 11 nolu, 449 ada 14, 19, 21, 23, 58, 62, 63, 71 nolu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/5000 450, 454, 452, 816, 449 31 2021-08-12 396 2021-09-14 2021-10-14 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 4.518,760-4.517,940 yatay, 478.660-480.040 düşey koordinatları arasında kalan alanın “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 46 2021-07-12 364 2021-08-27 2021-09-27 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Şevkatiye ve Çepni Mahalleleri, G24.d1 ve G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b2.a, 2.c, 2.d uygulama imar planı paftaları, Küçüksu Dere ve Gücük Dere Islah Projelerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şevkatiye, Çepni 1/25000-1/5000-1/1000 60 2021-05-24 253 2021-08-26 2021-09-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi'ne ilişikin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 8 2021-06-17 282 2021-08-26 2021-09-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi sınırları dahilinde "Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgesi Sınırı"nda yapılan düzenlemeler sonucu güvenlik bölgesi sınırının yeniden düzenlenerek güvenlik sınırı dışında kalan bölgeye ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 30 2021-06-17 303 2021-08-24 2021-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 1865 ada 2 No’lu parsel ve 1858 ada 18 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 1865/2, 1858/18 39 2021-07-12 358 2021-08-24 2021-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarının, plan notlarının ve lejant paftasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 22 2021-04-15 173 2021-08-20 2021-09-20 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Çayırova Çayırova Belediyesi, Akse Mahallesi G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 569, 568, 572, 573, 5603, 585 No’lu adalar ile 587 ada 20 No’lu parsel ve 569 ada 1 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan, 735 ada 3 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alan, 587 ada 20 No’lu parsel ve 585 ada 2 No’lu parsel arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi’nin 12.11.2020 tarih, 436 sayılı kararı ile kabul edilen nazım imar planına yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Akse 1/5000 587/20, 569/1, 735/3, 587/20, 585/2 19 2021-04-15 170 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Mimar Sinan, Barbaros ve Güney Mahalleleri dahilinde Tüpraş Özel Güvenlik Bölgesi sınırının kurum görüşü doğrultusunda güncellenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan, Barbaros, Güney 1/25000-1/5000 38 2021-04-15 189 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yazlık, Karaköprü ve Hisareyn Mahalleleri, G23.c.08.a nazım, G23.c.08.a.1.c, 2.a, 2.b, 2.d uygulama imar planı paftaları, Karınca Dere Islah Projesi'nin imar planlarına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yazlık, Karaköprü, Hisareyn 1/5000-1/1000 43 2021-05-24 236 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yunusemre Mahallesi G23.c.02.d nazım, G23.c.02.d.04.c uygulama imar planı paftası 292 No’lu parselin doğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yunus Emre 1/1000 0/292 44 2021-05-24 237 2021-08-19 2021-09-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım