İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Gölcük Gölcük Belediyesi, Piyalepaşa Mahallesi, G23.c.02.c nazım, G23.c.02.c.3.a uygulama imar planı paftası, 159, 160, 161 ve 168 No’lu adaların bulunduğu bölgede hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Piyalepaşa 1/5000-1/1000 30 2021-11-11 534 2022-01-19 2022-02-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Cebeci Mahallesi, F24.c çevre düzeni, F24.c.01, F.24.c.06.a nazım imar planı paftaları 185 ada 1,2,3,4,5 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 1/25.000 ve 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Cebeci 1/50000-1/25000-1/5000 185/1, 185/2, 185/3, 185/4, 185/5 33 2021-12-16 614 2022-01-19 2022-02-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b. nazım, G22.b.23.b.4.a uygulama imar plan paftası, 1628 ada 7 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/1000 1628/7 3 2021-12-21 621 2022-01-19 2022-02-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Arapçeşme Mahallesi G22.b.19.c nazım imar planı paftası 3673 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arapçeşme 1/5000 3673/1 28 2021-12-16 609 2022-01-19 2022-02-19 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Sanayi Mahallesi, G23.c.04.b-04.c nazım imar planı paftaları, 1157 ada, 7 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Sanayi 1/5000 1157/7 32 2021-12-16 613 2022-01-11 2022-02-10 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.19c nazım imar planı paftası, 371 ada 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000 371/6, 371/7 30 2021-12-16 611 2022-01-07 2022-02-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi sınırları dahilinde güncel zemin etütlerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/5000 16 2021-09-16 430 2021-12-31 2022-01-31 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Balaban, Ağaçağıl, Nasuhlar ve Mancarlar mahalleleri, G23.b, F.24.d çevre düzeni ve G23.b.2, F24.d.3-4 nazım imar planı paftaları, 113 ada 28 No’lu parsel, 174 ada 1 No’lu parsel ve 133 ada 34, 35 ve 71 No’lu parsellerin sınırları dahilinde hazırlanan 1/50.000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balaban, Ağaçağıl, Nasuhlar, Mancarlar 1/50000-1/25000 113/28, 174/1, 133/34, 133/35, 133/71 11 2021-08-17 413 2021-12-29 2022-01-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Servetiye Karşı, Kılıçaslan Mahalleleri G23.c.08.c.- 09.d nazım imar planı paftaları, 132 ada 1, 2, 3, 4,12 No’lu, 1820 ada 1 No’lu, 1808 ada 25, 26, 37, 38 No’lu, 1821 ada 12, 13, 20 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Servetiye Karşı, Kılıçaslan 1/5000 132/1, 132/2, 132/3, 132/4, 132/12, 1820/1, 1808/25, 1808/26, 1808/37, 1808/38, 1821/12, 1821/13, 1821/20 18 2021-11-11 522 2021-12-29 2022-01-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Mehmet Ali Paşa ve Körfez Mahalleleri, G23.b.24.c, 25.d nazım, G23.b.24.c.02.c- 02.d ve G23.b.25.d.01.d uygulama imar planı paftaları, 5017 ada 4 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alan ile 695, 696 ve 697 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetalipaşa, Körfez 1/5000-1/1000 5017/4 35 2021-11-11 539 2021-12-29 2022-01-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Nene Hatun Mahallesi, G22.b.23.b nazım imar planı paftası, 306 ada 8 No’lu parsel ile 1540 ve 1541 No’lu adaların kuzeyindeki tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Nenehatun 1/5000 306/8 4 2021-11-25 554 2021-12-29 2022-01-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kocaeli Kocaeli İli sınırları içerisinde yer alan muhtelif mahallelerin Meskûn Konut Alanı (Kırsal Nitelikli) sınırlarının revize edilmesi ve yapılan düzenlemenin 1/25000 ölçekli nazım imar planına işlenmesi ile ilgili hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 15.10.2020 tarih ve 403 sayılı meclis kararı ile onaylanan plan değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000 35 2021-10-14 494 2021-12-29 2022-01-29 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi'ne ilişkin hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.03.2021 tarih ve 120 sayılı kararı ile onaylanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan 2. itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 11 2021-11-11 515 2021-12-24 2022-01-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Cami Mahallesi, G22.b.23.d nazım, G22.b.23.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1905 ada 1 No’lu parselin batısında kalan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cami 1/5000-1/1000 1905/1 19 2021-10-14 478 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a uygulama imar planı paftası, 4794 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 4794/1 24 2021-10-14 483 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi, G22b.23c nazım ve G22b.23c.1b-2a uygulama imar planı paftaları, 192 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kazım Karabekir 1/1000 192/1 25 2021-11-11 529 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Doğan Mahallesi, G23.b.23.c nazım, G23.b.23.c.1.d uygulama imar planı paftası, 2105 ada 11 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğan 1/5000-1/1000 2105/11 31 2021-11-11 535 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Yahyakaptan Mahallesi, G23.b.25.c nazım imar planı paftası, 3049 ada 1 No’lu parsel ile tescil harici alanda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yahyakaptan 1/5000 3049/1 32 2021-11-11 536 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Körfez Mahallesi, G23.b.25.d nazım imar planı paftası, 1865 ada 2 No’lu parsel ve 1858 ada 18 No’lu parsele ilişkin hazırlanarak Belediyemiz Meclisinin 12.07.2021 tarih ve 358 sayılı kararı ile onaylanan nazım ve uygulama imar planlarına yapılan itiraz ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 1865/2, 1858/18 33 2021-11-11 537 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Acısu Mahallesi, G24.d.03.d.2.c uygulama imar planı paftası, 153 ada 20 No’lu parselin güneyinden geçen 41-27 K.K. No’lu il yolunun 7+960 km'sindeki bölgede hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Acısu 1/1000 153/20 41 2021-11-11 544 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Şevkatiye ve Çepni Mahalleleri, G24.d1 ve G24.d.06.b nazım, G24.d.06.b2.a, 2.c, 2.d uygulama imar planı paftaları, Küçüksu Dere ve Gücük Dere Islah Projelerinin planlara işlenmesine yönelik hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 24.05.2021 tarih ve 253 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Şevkatiye, Çepni 1/25000-1/5000-1/1000 42 2021-11-11 545 2021-12-23 2022-01-23 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Bağlarbaşı Mahallesi, G.22.b.23.c nazım ve G.22.b.23.c.3.a-3.b uygulama imar plan paftaları, 2603 ada 2 No’lu parselin bir kısmında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Bağlarbaşı 1/5000-1/1000 2603/2 5 2021-11-25 555 2021-12-17 2022-01-17 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit, Başiskele İzmit ve Başiskele Belediyeleri, muhtelif mahalleler içerisinde yer alan, 1/50000 ölçekli G23.b, G23.c Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli G23.b3, G23.c2 ve 1/5000 ölçekli G23.b.23.b-23.c-24.a-24.b-24.c-25.a-25.b-25.c, G23.c.04.b-04.c-04.d-05.b-05.c-05.d-09.a nazım imar plan paftaları, İzmit Körfezi Sulak Alanı kapsamında 490500-500200 yatay ve 4505900-4517000 dikey koordinatları arasında hazırlanan 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve lejant paftaları ile plan hükümleri değişikliği ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000-1/5000 28 2021-09-16 442 2021-11-29 2021-12-29 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi, 4.518,760- 4.517,940 yatay, 478.660-480.040 düşey koordinatları arasında kalan alanın “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesini içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, İlimtepe 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 46 2021-11-11 549 2021-11-26 2021-12-27 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım