İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Çayırova Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b Çevre Düzeni Planı, G22.b.3 ve G22.b.13.c nazım imar planı paftaları, 639 ada 15, 19 ve 20 No’lu parseller, 815 ada 5 No’lu parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/50000-1/25000-1/5000 639/15, 639/19, 639/20, 815/5 26 2024-01-18 26 2024-02-27 2024-03-27 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım imarplanı paftası, 158 ada, 19 No’lu parsel ve batısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 158/19 97 2024-02-15 107 2024-02-27 2024-03-27 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.03.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000-1/1000 649/1 20 2024-01-18 20 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23c.09.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1538 ada 29 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/1000 1538/29 21 2024-01-18 21 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Demirciler Mahallesi, G23.a.16.b nazım imar planı paftası, 368 ada 4 ve 6 parseller ile 369 ada 15 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 368/4, 368/6 33 2024-01-18 33 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c.4c uygulama imar planı paftası, 164 ada, 1 No’lu parselin doğusundaki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanşlı 1/1000 164/1 36 2024-01-18 36 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.a uygulama imar planı paftası, 3005 ada 23 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 3005/23 39 2024-01-18 39 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mahalleleri, koruma amaçlı uygulama imar planı lejant paftasında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çukurbağ, Terzibayırı, Orhan 1/1000 45 2024-01-18 45 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4274 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Turgut 1/5000-1/1000 4274/12 47 2024-01-18 47 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi G24.b.24.c nazım, G24.b.24.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 478 ada 65 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 478/65 48 2024-01-18 48 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/50000-1/25000-1/5000 50 2024-01-18 50 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Çepni Mahallesi, G.24.d.06.b nazım imar planı paftası, 203 ada 19 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/5000 203/19 51 2024-01-18 51 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım imar planı paftası, 151 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000 151/1 52 2024-01-18 52 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri sınırları içerisinde Teleferik Hattı başlangıç noktası ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Derbent, Şirinsulhiye 1/5000 53 2024-01-18 53 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Mahallesi, G24.d.07.b nazım, G24.d.07.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 131 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinsulhiye 1/5000 108/22 57 2024-01-18 57 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, G24.d.03.b nazım, G24.d.03.b.3.a, G24.d.03.b.3.b uygulama imar planı paftaları, Firuze Caddesi ile Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/5000-1/1000 58 2024-01-18 58 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Elmacık Mahallesi, G23.a.3 nazım imar planı paftası, 2468 ada, 80 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Elmacık 1/25000 2468/80 59 2024-01-18 59 2024-02-22 2024-03-22 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi sınırları dahilinde imar yollarının uygulama projeleri kapsamında hazırlanan plan kararları ve ulaşım güzergahlarına ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2023 tarih ve 473 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 38 2024-01-18 38 2024-02-12 2024-03-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet ve Beylikbağı Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Osmangazi ve Sırasöğütler Mahalleleri, G22.b.18.d-23.b nazım, G22.b.18.d.3.a-3.b-4.a, G22.b.23.b.1.b-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları ile sınırlı alanda Belediyemizce yapılacak muhtelif ulaşım projelerinin planlara aktarılmasını içeren 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Beylikbağı 1/25000-1/5000-1/1000 62 2024-01-18 62 2024-02-12 2024-03-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.4.a uygulama imar plan paftası, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde, 600 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/1000 600/1 63 2024-01-18 63 2024-02-07 2024-03-07 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4270 ada 1 No’lu parsele ilişkin nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Güzeller 1/5000 4270/1 37 2024-01-18 37 2024-02-02 2024-03-02 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Hacıhasan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d,2.c uygulama imar planı paftası, 388 ada 40 No’lu parselde hazırlanan koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhasan 1/1000 388/40 18 2023-08-15 451 2024-01-19 2024-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.4.c.4.b, uygulama imar planı paftası, 267 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/1000 267/1 8 2023-12-14 637 2024-01-19 2024-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G24.c.10.a nazım imar planı paftası, 520 ada 7 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 520/7 9 2023-12-14 638 2024-01-19 2024-02-19 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım