İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy ve Kılıçaslan Mahalleleri, G23c08b, G23c09a nazım imar planı paftalarını kapsayan alanda hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklikleri ile ilgili raporu, Yeniköy, Kılıçaslan 1/25000-1/5000 6 2021-03-11 124 2021-04-08 2021-05-08 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra ilçesinde yer alan, Kandıra Rüzgar Enerji Santraline ilişkin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun onayı ile tadil edilmesinin uygun bulunması üzerine, Kandıra Rüzgar Enerji Santrali Projesinin 2. etabına yönelik hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Kültür Turizm Bakanlığı tarafından onaylanması ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 2021-03-23 2021-04-08 2021-05-08 Askıda İmar Planı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d.2 ve G24.d.03.c nazım imar planı paftaları, 217 ada 1, 3, 4 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/25000-1/5000 217/1, 217/3, 217/4, 217/5 18 2021-03-11 135 2021-04-06 2021-05-06 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Beylikbağı Mahallesi, G22.b.18.c nazım, G22.b.18.c.3.d uygulama imar planı paftası 4888 ada 4 ve 5 No’lu parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Beylikbağı 1/5000-1/1000 4888/4, 4888/5 5 2020-11-26 476 2021-04-02 2021-05-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kandıra Kandıra Belediyesi, Kurtyeri Mahallesi, F24.d.10.c-10.d nazım imar planı paftaları, 268 ada 1 No’lu parsel, 270 ada 3 No’lu parsel, 134 ada 1 No’lu parsel ve parsellerin etrafında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kurtyeri 1/5000 268/1, 270/3, 134/1 39 2021-01-14 39 2021-04-02 2021-05-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G24.a.21.a.1.b - 1.c – 2.a – 2.d uygulama imar planı paftaları, 9256, 9257, 9685, 9696, 9697 No’lu parsellerde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 0/9256, 0/9257, 0/9685, 0/9696, 0/9697 35 2021-02-11 95 2021-04-02 2021-05-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Köşklüçeşme Mahallesi, G22.b.24.a nazım, G22.b.24.a.1.a uygulama imar planı paftası, 1838 ada 6 ve 7 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köşklüçeşme 1/5000 1838/6, 1838/7 14 2021-02-16 116 2021-04-02 2021-05-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Kartepe Kartepe Belediyesi, Maşukiye Mahallesi, G24.d.08.b nazım imar planı paftası, 3966, 3967, 3970 ve 3493 No’lu parsellerde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Maşukiye 1/5000 0/3966, 0/3967, 0/3970, 0/3493 41 2021-01-14 41 2021-04-02 2021-05-02 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi, G23c ve G24d çevre düzeni planı paftası, G23c.2, G24d.1, G23c.05c, G23c.10a, G23c.10b, G24d.01d, G24d.06a nazım imar planı paftaları sınırları içeresinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Doğantepe 1/50000-1/25000-1/5000 2 2021-03-11 120 2021-03-31 2021-04-30 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ulaşlı Mahallesi, G23.d çevre düzeni, G23.d.2 ve G23.d.05.c nazım imar planı paftaları, Manastır Tepe mevkiinde bulunan alanda hazırlanan 1/50000 çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ulaşlı 1/50000-1/25000-1/5000 34 2020-10-15 388 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez Belediyesi, Hacıosman Mahallesi, G23.a.25.b nazım, G23.a.25.b.3.d-4.c uygulama imar planı paftaları, 307 ada 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıosman 1/1000 307/1 13 2020-11-26 484 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası Belediyesi, Orhangazi Mahallesi, G23.a.21.b nazım, G23.a.21.b.3.a-3.d uygulama imar planı paftaları, 40 ada 1 No’lu parsel ve 58 ada 5 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhangazi 1/5000-1/1000 40/1, 58/5 20 2020-12-17 518 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Barbaros Mahallesi, G23.c.04.c nazım imar planı paftası,168 ve 169 No’lu adaların arasındaki tescil harici alan ve 187 ada 4 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros 1/5000 187/4 20 2021-01-14 20 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Fatih Mahallesi, G23.c05.c- d, G23c.10.a-b nazım imar planı paftaları, 1051 No’lu parsel ve 1116 ada 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 0/1051, 1116/1 13 2021-02-11 75 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Serdar Mahallesi, G23.c.04.c nazım, G23.c.04.c.3.a-3.b uygulama imar plan paftaları, 304 ada 1 No’lu parsel ve parselin güneydoğusunda kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Serdar 1/5000 304/1 14 2021-02-11 76 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Çiftlik Mahallesi, G23.c.02.c nazım imar planı paftası, 96 ada 11 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çiftlik 1/5000 96/11 30 2021-02-11 90 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Akmeşe Cumhuriyet ve Atatürk Mahalleleri, G24a çevre düzeni, G24a3 ve G24a.14c, G24a.15d, G24a.19b, G24a.20a nazım imar planı paftaları, Akmeşe Bölgesi Mevcut ve İ-3 Gelişme Konut Bölgesi dahilinde alınan ve yenilenen kurum görüşleri ve yapılan analitik etüt çalışmaları kapsamında hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Akmeşe Cumhuriyet, Atatürk 1/50000-1/25000-1/5000 34 2021-02-11 94 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Darıca Darıca Belediyesi, Osmangazi Mahallesi, G22.b.23.b nazım, G22.b.23.b.1.d uygulama imar planı paftası, 1453 ada 6 No’lu parsel ve civarında hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmangazi 1/1000 1453/6 13 2021-02-16 115 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi, G23.b.25.b nazım G23.b.25.b.4.c uygulama imar planı paftaları, 193 ada 5 No’lu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Durhasan 1/1000 193/5 16 2021-02-16 118 2021-03-26 2021-04-26 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gölcük Gölcük Belediyesi, Ümmiye Mahallesi, G23.c.1 nazım, G23.c.12.b.1.b uygulama imar planı paftası, 127 ada 9,10 No’lu, 126 ada 1 ve 4 No’lu parseller ile parseller arasında kalan tescil harici alanda hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Ümmiye 1/1000 127/9, 127/10, 126/1, 126/4 31 2021-02-11 91 2021-03-24 2021-04-24 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince Belediyesi, Çenedağ Mahallesi, G23.b.4 ve G23.b.22.c nazım, G.23.b.22.c.1.b – 1.c – 2.d uygulama imar planı paftaları, 259, 262, 263, 270 ve 2404 No’lu parseller ile söz konusu parseller arasında kalan tescil harici alanlarda hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çenedağ 1/25000-1/5000-1/1000 40 2020-11-12 444 2021-03-17 2021-04-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze Belediyesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 1 ada 1674 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 48 2020-11-12 452 2021-03-17 2021-04-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Orhan Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.b uygulama imar planı paftası, 989 ada 24 No’lu parsel ve çevresinde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 55 2020-11-12 459 2021-03-17 2021-04-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele Belediyesi, Yeniköy mevkii, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan ve Şehit Ekrem Mahallelerinin bir kısmını kapsayan, B-1 ve B2 Gelişme Konut Bölgesi olarak tanımlı alanlarda hazırlanan ve Belediyemiz Meclisinin 16.07.2020 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edilen 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Havuzlubahçe, Yeniköy Merkez, Kılıçaslan, Şehitekrem 1/50000-1/25000-1/5000 17 2020-12-17 515 2021-03-17 2021-04-17 Askıda İmar Planı Meclis Kararı