İMAR PLANI İLANLARI

a a a
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan Ölçeği Ada / Parsel Gündem No Meclis Karar Tarihi Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi Askı Durumu
Başiskele Başiskele İlçesi, Yeşilkent Mahallesi, G23.c.9.b nazım imar planı paftası 1580 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yeşilkent 1/5000 1580/1 7 2023-08-10 427 2023-09-20 2023-10-21 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Barış, Güzeller, Balçık, Tatlıkuyu, Gaziler, İstasyon, Arapçeşme ve Ulus Mahalleleri, G22.b.24.a-24.b-19.c-19.d-14.b-18.c nazım imar planı paftaları, 1089 ada, 18 No’lu parselin kuzeyi ve batısı, 33 ada, 209 No’lu parsel ve civarı, 464 ada, 7 No’lu parselin doğusu, 877 ada, 11 No’lu parselin kuzeyi, 2942 adanın kuzeyindeki tescil harici alan, 1287 ada, 10 No’lu parselin güneyi ve batısı, 5950 ada, 14 No’lu parselin güneyindeki tescil harici alan, 4233 ada, 15 No’lu parsel, 875 ada, 13 No’lu parselin kuzeyi, 1093 ada, 1 No’lu parsel, 812 ada, 1 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alan, 1682 ada, 8, 9 ve 10 No’lu parseller ile 4624 ada, 9 No’lu parsel, 877 ada, 12 No’lu parsel, 464 ada, 21 No’lu parsel, 1286 ada, 1, 2 ve 16 parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Barış, Güzeller, Balçık, Tatlıkuyu, Gaziler, İstasyon, Arapçeşme, Ulus 1/5000 1089/18, 33/209, 464/7, 877/11, 1287/10, 5590/14, 4233/15, 875/13, 1093/1, 812/1, 1682/8, 1682/9, 1682/10, 4624/9, 877/12, 464/21, 1286/1, 1286/2, 1286/16 10 2023-08-10 430 2023-09-20 2023-10-21 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit Belediyesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.3.a / 4.b / 2.d / 1.d, G23.b.23.c.3b uygulama imar planı paftaları, 212 ada, 5 No’lu (eski 42 ada, 2 parsel) parsel ile Yenidoğan Mahallesi, 808 ada, 6 No’lu parsele ilişkin Kocaeli KVKBK'nun14.06.2023 tarih ve 6568 sayılı kararı ve eki paftada gösterildiği şekliyle revize edilmesine ve 2 adet üstgeçidin işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı nazım, Uygulama İmar Planı Değişikliği ile ilgili raporu, Kozluk 1/5000-1/1000 212/5, 808/6, 42/2 19 2023-08-15 452 2023-09-20 2023-10-21 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun, Başiskele Belediyesi, Doğantepe Mahallesi sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu Doğantepe 5 2023-03-21 201 2023-09-12 2023-10-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Hacı Akif Mahallesi, G23.a.23.a nazım imar planı paftası, 3314 ada 1 numaralı parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan koruma amaçlı nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacı Akif 1/5000 3314/1 42 2023-05-11 291 2023-09-12 2023-10-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Denizli Göletinin koruma alanında yer alan planlı alana ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, 1/1000 27 2023-07-13 381 2023-09-12 2023-10-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, G23.c.4.d, G23.c.3.c nazım G23.c.4.d.4.a, G23.c.3.c.3.b uygulama imar planı paftaları,1858 ada 14 No’lu parsel ile 161 ada 1 No’lu parsel ve Sepetlipınar Mahallesi, G23.c.3.d nazım G23.c.3.d.2.d uygulama imar planı paftası, 800 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/5000-1/1000 1858/14, 161/1, 800/2 10 2023-07-18 414 2023-09-12 2023-10-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Körfez Körfez İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi G23.b.21.d nazım ve G23.b.21.d.01.b uygulama imar planı paftası 317 ile 1000 No’lu adalar ve civarına ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000-1/1000 16 2023-07-18 420 2023-09-12 2023-10-12 Askıda İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Barbaros ve Seymen Mahalleri, 1/50000 ölçekli G23.c Çevre Düzeni, 1/25000 ölçekli G23.c.2 ve 1/5000 ölçekli G23.c.04.d / 04.c / 09.a nazım, G23.c.04.d.3.a / 3.b / 3.c / 3.d /4.a / 4.b / 4.c / 4.d, G23.c.04.c.4.a / 4.d ve G23.c.2.b uygulama imar plan paftaları, 491550-494194 yatay, 4508652-4506565 dikey koordinatları arasında kalan bölgede, “Seymen Millet Bahçesi Projesi” ve “Seymen Millet Bahçesi Çevre Yolları Düzenleme Projesi” nin planlara aktarılması ile Belediyemiz İtfaiye Daire Başkanlığının Başiskele Bölgesindeki taleplerinin karşılanmasını içeren 1/50000 ölçekli Çevre Düzeni, 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile plan notu değişikliği ile ilgili raporu, Barbaros, Seymen 1/50000-1/25000-1/5000-1/1000 48 2023-07-13 402 2023-08-28 2023-09-26 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Beşkayalar Tabiat Parkı Mevkii, G23.c.3 nazım imar planı paftası dahilinde, Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Kesin Korunacak Hassas Alan sınırlarının çevre düzeni ve 1/25000 ölçekli nazım imar planlarına aktarılması ile ilgili raporu, 1/25000 17 2023-05-11 268 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Kadıllı Mahallesi, (GK3) plan bölgesinde hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 31 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Kadıllı 1/5000 23 2023-05-11 272 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Deniz Mahallesi, "İzmit - Derince İlçeleri Limanyolu Alternatif Karayolu Bağlantıları Projesi"nin planlara aktarılması amacıyla hazırlanan ve Belediyemiz Meclisi'nin 11.11.2022 tarih ve 616 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliklerine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Deniz 1/25000-1/5000-1/1000 20 2023-06-15 333 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Kılıçarslan Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar paftası, 1734 ada 36 No’lu parsele ilişkin hazırlanan jeolojik etüt değişikliğinin nazım imar planlarına aktarılması ile ilgili raporu, Kılıçarslan 1/5000 1734/36 13 2023-07-13 367 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Başiskele Başiskele İlçesi, Mehmetağa ve Kullar Tepecik Mahallesi, G23.c.05c. nazım imar planı paftası, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 393 ve 945 No’lu adalara ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Mehmetağa, Kullar Tepecik 1/5000 14 2023-07-13 368 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Çınarlı ve Fatih Sultan Mahalleleri, G23.b.22.c nazım, G23.b.22.c.1.a ve G23.b.22.c.1.b uygulama imar planı paftaları, Semih Sokak'ta hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çınarlı, Fatih Sultan 1/5000-1/1000 18 2023-07-13 372 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Sırrıpaşa Mahallesi, G.23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.3.b uygulama imar planı paftaları, 4479 ada 5 No’lu parsel ve 976 adaya ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Sırrıpaşa 1/5000-1/1000 4479/5 19 2023-07-13 373 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Derince Derince İlçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi, G23.b.22.d nazım, G23.b.22.d.4.a / 4.b /4.d, uygulama imar planı paftalarında yer alan kaşkal derenin yan kolunda hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yavuz Sultan Selim 1/5000-1/1000 20 2023-07-13 374 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Köseler Mahallesi, G23a.4, G23a.12c-12d nazım imar ve G23a.12c.4a, G23a.12d.3b uygulama imar planı paftaları sınırları içerisinde, 173.819,69 metrekarelik ormanlık alanda Sakarya Orman Genel Müdürlüğü’nün 18.03.2023 tarih ve 7583308 sayılı oluru ile alınan “Ulaşım Yolu” izni kapsamında ulaşım güzergahının aktarılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseler 1/25000-1/5000-1/1000 22 2023-07-13 376 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Dilovası Dilovası İlçesi, Mimar Sinan Mahallesi, G23.a.21.b nazım imar plan paftası, 134 ada, 1 No’lu parselin kuzeyi ve 58 ada, 5 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Mimar Sinan 1/5000 134/1, 58/5 23 2023-07-13 377 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, G22.b.24.a. nazım imar planı paftası, 2738 ada 6 No’lu, 2469 ada 4 No’lu, 2749 ada 7 No’lu, 2748 ada 2, 3, 4, 5 ve 7 No’lu parseller ve civarına ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Osmanyılmaz 1/5000 2738/6, 2469/4, 2749/7, 2748/2, 2748/3, 2748/4, 2748/5, 2748/7 24 2023-07-13 378 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
Gebze Gebze İlçesi, Balçık Mahallesi, G22.b.14.b nazım imar planı paftası, 313 ada 19 No’lu parselin kuzeyindeki tescil harici alan ve 325 ada 11 No’lu parselde hazırlanan, Belediyemiz Meclisinin 12.01.2023 tarih ve 44 sayılı kararı ile onaylanan nazım imar planına yasal askı süreci içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Balçık 1/5000 313/19, 325/11 25 2023-07-13 379 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Cedit Mahallesi, G23.b.24.b.04.b uygulama imar planı paftası, 4051 ada 1 No’lu parselin batısında kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Cedit 1/1000 4051/1 33 2023-07-13 387 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi, G23.b.24.c.02.d uygulama imar planı paftası, 7931 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/1000 7931/1 35 2023-07-13 389 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı
İzmit İzmit İlçesi, Orhan Mahallesi, G24.d.15.d nazım G24.d.15.d.2.b uygulama imar planı paftası, 345 ada 7 No’lu parsel üzerindeki 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının planlara işlenmesine yönelik hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Orhan 1/5000-1/1000 345/7 36 2023-07-13 390 2023-08-24 2023-09-24 Askı Süresi Dolmuş İmar Planı Meclis Kararı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım