İMAR PLANLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Planları

İlçe / Mahalle Kandıra / Topluca
Plan Konusu Kandıra İlçesi, Topluca Mahallesi, G24.a.3.d nazım imar planı paftası, 107 ada 2166 (eski 1972) No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 107/2166
Gündem Numarası 20
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-03-14 / 154
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-28 / 2024-04-28
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Kabaoğlu
Plan Konusu İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24.b nazım, G23b.24.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 212 ada 1 ve 3 No’lu parsellere lişkin hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 212/1, 212/3
Gündem Numarası 13
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-20 / 130
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-28 / 2024-04-28
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Derince /
Plan Konusu Derince İlçesi, Derince sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisinin 09.11.2023 tarih 593 sayılı kararı ile onaylanan Derince Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/50000-1/25000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 13
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-03-14 / 147
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-22 / 2024-04-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Köseköy
Plan Konusu Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d.01.a nazım imar planı paftası, 621 ada 1 No’lu parsele (eski 626 parsel) ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 621/1
Gündem Numarası 16
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-20 / 133
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-22 / 2024-04-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Hacıhızır
Plan Konusu İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23.b.24.c nazım ve G23.b.24.c.1.d.uygulama imar planı paftası, 405 ada 84 ve 72 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 405/84, 405/72
Gündem Numarası 12
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-20 / 129
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-22 / 2024-04-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gölcük / Yüzbaşılar
Plan Konusu Gölcük Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23c.01.c.2.b uygulama imar planı paftası, 595 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 595/2
Gündem Numarası 10
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-20 / 127
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-22 / 2024-04-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Karamürsel / Kayacık
Plan Konusu Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a Nazım İmar Planı paftası 199 ada 86 No’lu parselde yer alan Tuğla Örgülü Yapı Kalıntısına ilişkin koruma alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 199/86
Gündem Numarası 33
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 112
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-21 / 2024-04-21
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Ayazma
Plan Konusu İzmit İlçesi, Ayazma Mahallesi, G23.b.20.d nazım, G23.b.20.d.3.d / 4.c uygulama imar planı paftası 726 ada 1 No’lu parsele ile çevresine ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 726/1
Gündem Numarası 27
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 106
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-21 / 2024-04-21
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze /
Plan Konusu 12/11/2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Teknololoji Geliştirme Bölgesi alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu onaylanmak üzere ilgide kayıtlı yazı ile sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişildiği ve imar planı açıklama raporu Bakanlığımızca incelenerek uygun görülmüş olup, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4 üncü maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine istinaden onaylanmıştır.
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-03-15 /
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Çayırköy
Plan Konusu İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, G24.a.4 nazım, G24.a.16.d nazım, G24.a.16.d.4.d uygulama imar planı paftası, 6626 ada 9 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/25000-1/5000-1/1000
Ada / Parsel 6626/9
Gündem Numarası 29
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 108
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Fatih Sultan Mehmet
Plan Konusu Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (Tapuda: Ş.Köseköy), G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.d-3.a uygulama imar plan paftaları, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dâhilindeki 160 ada 1 No’lu ve 161 ada 1 No’lu parseller ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 160/1, 161/1
Gündem Numarası 37
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 116
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Kozluk
Plan Konusu İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d nazım ve G23.b.24.d.2.d uygulama imar planı paftası, 209 ada 23 numaralı parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 209/23
Gündem Numarası 31
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 110
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Kabaoğlu
Plan Konusu İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım imar planı paftası, 516 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7
Gündem Numarası 25
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 104
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gölcük /
Plan Konusu Gölcük İlçesi sınırları içerisinde Gölcük planlama bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alan donatı tablolarının kaldırılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda donatıların aktarılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 22
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 101
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Yenikent
Plan Konusu Gebze İlçesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 514, 513, 512 ve 508 adalar ve çevresini kapsayan bölgeye ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 20
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 99
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Tepecik
Plan Konusu İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2c uygulama imar planı paftası, 228 ada 41 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 228/41
Gündem Numarası 14
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-23 / 77
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Tepecik
Plan Konusu İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d, G23.b.24.c Nazım İmar Planı paftaları; 1024 ada 9 No’lu parselde yer alan Halkevi Binası ile 240 ada 2 No’lu parselde yer alan Fevziye Camii koruma alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 1024/9, 240/2
Gündem Numarası 13
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-23 / 76
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gölcük / Cumhuriyet
Plan Konusu Gölcük İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01.d nazım, G23c.01d.2d- 3a-4b uygulama imar plan paftalarında, Ekşi Dere’ye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım,1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 32
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-11-09 / 600
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-15 / 2024-04-15
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Çepni
Plan Konusu Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.02.d nazım, G24.d.02.d.1.b uygulama imar planı paftası, 111 ada 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17
Gündem Numarası 15
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-23 / 78
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-04 / 2024-04-04
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Dilovası / Diliskelesi
Plan Konusu Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mahallesi sınırları içerinde yer alan karayolları kamulaştırma sınırı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/50000-1/25000-1/5000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 32
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 32
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-03-04 / 2024-04-04
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Çayırköy
Plan Konusu İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım imarplanı paftası, 158 ada, 19 No’lu parsel ve batısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 158/19
Gündem Numarası 97
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-02-15 / 107
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-27 / 2024-03-27
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Çayırova / Şekerpınar
Plan Konusu Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b Çevre Düzeni Planı, G22.b.3 ve G22.b.13.c nazım imar planı paftaları, 639 ada 15, 19 ve 20 No’lu parseller, 815 ada 5 No’lu parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/50000-1/25000-1/5000
Ada / Parsel 639/15, 639/19, 639/20, 815/5
Gündem Numarası 26
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 26
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-27 / 2024-03-27
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Körfez / Elmacık
Plan Konusu Körfez İlçesi, Elmacık Mahallesi, G23.a.3 nazım imar planı paftası, 2468 ada, 80 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/25000
Ada / Parsel 2468/80
Gündem Numarası 59
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 59
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Uzuntarla
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, G24.d.03.b nazım, G24.d.03.b.3.a, G24.d.03.b.3.b uygulama imar planı paftaları, Firuze Caddesi ile Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 58
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 58
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Şirinsulhiye
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Mahallesi, G24.d.07.b nazım, G24.d.07.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 131 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 108/22
Gündem Numarası 57
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 57
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Derbent, Şirinsulhiye
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri sınırları içerisinde Teleferik Hattı başlangıç noktası ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 53
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 53
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Derbent
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım imar planı paftası, 151 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 151/1
Gündem Numarası 52
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 52
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Çepni
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Çepni Mahallesi, G.24.d.06.b nazım imar planı paftası, 203 ada 19 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 203/19
Gündem Numarası 51
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 51
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Arslanbey
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/50000-1/25000-1/5000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 50
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 50
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Körfez
Plan Konusu İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi G24.b.24.c nazım, G24.b.24.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 478 ada 65 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 478/65
Gündem Numarası 48
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 48
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Turgut
Plan Konusu İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4274 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 4274/12
Gündem Numarası 47
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 47
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Çukurbağ, Terzibayırı, Orhan
Plan Konusu İzmit İlçesi, Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mahalleleri, koruma amaçlı uygulama imar planı lejant paftasında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 45
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 45
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Mustafapaşa
Plan Konusu Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.a uygulama imar planı paftası, 3005 ada 23 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 3005/23
Gündem Numarası 39
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 39
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Tavşanşlı
Plan Konusu Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c.4c uygulama imar planı paftası, 164 ada, 1 No’lu parselin doğusundaki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 164/1
Gündem Numarası 36
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 36
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Dilovası / Demirciler
Plan Konusu Dilovası İlçesi, Demirciler Mahallesi, G23.a.16.b nazım imar planı paftası, 368 ada 4 ve 6 parseller ile 369 ada 15 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 368/4, 368/6
Gündem Numarası 33
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 33
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Başiskele / Damlar
Plan Konusu Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23c.09.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1538 ada 29 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 1538/29
Gündem Numarası 21
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 21
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Başiskele / Damlar
Plan Konusu Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.03.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 649/1
Gündem Numarası 20
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 20
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-22 / 2024-03-22
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Cumhuriyet, Beylikbağı
Plan Konusu Gebze Belediyesi, Cumhuriyet ve Beylikbağı Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Osmangazi ve Sırasöğütler Mahalleleri, G22.b.18.d-23.b nazım, G22.b.18.d.3.a-3.b-4.a, G22.b.23.b.1.b-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları ile sınırlı alanda Belediyemizce yapılacak muhtelif ulaşım projelerinin planlara aktarılmasını içeren 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/25000-1/5000-1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 62
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 62
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-12 / 2024-03-12
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze /
Plan Konusu Gebze İlçesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi sınırları dahilinde imar yollarının uygulama projeleri kapsamında hazırlanan plan kararları ve ulaşım güzergahlarına ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2023 tarih ve 473 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/25000-1/5000-1/1000
Ada / Parsel
Gündem Numarası 38
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 38
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-12 / 2024-03-12
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Fatih Sultan Mehmet
Plan Konusu Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.4.a uygulama imar plan paftası, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde, 600 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 600/1
Gündem Numarası 63
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 63
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-07 / 2024-03-07
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Güzeller
Plan Konusu Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4270 ada 1 No’lu parsele ilişkin nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 4270/1
Gündem Numarası 37
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2024-01-18 / 37
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-02-02 / 2024-03-02
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Fatih Sultan Mehmet
Plan Konusu Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.3.b uygulama imar plan paftaları, 659 ada 3 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 659/3
Gündem Numarası 27
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 655
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Körfez / Kutluca
Plan Konusu Körfez İlçesi, Kutluca Mahallesi, G23.A.2 nazım imar planı paftası, 2001 ada 1 No’lu parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/25000
Ada / Parsel 2001/1
Gündem Numarası 26
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 654
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Körfez / İlimtepe
Plan Konusu Körfez İlçesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.c nazım ve G23.b.16.c.4.d uygulama imar planı paftası, 2040 ada 23 No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 2040/23
Gündem Numarası 25
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 653
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Kartepe / Dumlupınar
Plan Konusu Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 371 ada 9 No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 371/9
Gündem Numarası 21
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 649
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle İzmit / Çukurbağ
Plan Konusu İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1c uygulama imar planı paftası, 417 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31 No’lu parsellere ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000-1/1000
Ada / Parsel 417/9, 417/10, 417/11, 417/12, 417/13, 417/14, 417/30, 417/31
Gündem Numarası 20
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 648
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Gebze / Cumaköy
Plan Konusu Gebze İlçesi, Cumaköy Mahallesi G23.a.1 nazım imar planı paftası 221 ada 31 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan kamu yararı alınması ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği
Ada / Parsel 221/31
Gündem Numarası 15
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 644
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Başiskele / Seymen
Plan Konusu Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 669 ada 1 No’lu parsel ve 670 ada 1 No’lu parsele ile çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 669/1, 670/1
Gündem Numarası 11
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 640
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Başiskele / Paşadağ
Plan Konusu Başiskele İlçesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1077 ada 1 No’lu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/1000
Ada / Parsel 1077/1
Gündem Numarası 10
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 639
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe / Mahalle Başiskele / Fatih
Plan Konusu Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G24.c.10.a nazım imar planı paftası, 520 ada 7 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu,
Plan Ölçeği 1/5000
Ada / Parsel 520/7
Gündem Numarası 9
Meclis Karar Tarihi / Numarası 2023-12-14 / 638
Askı Çıkış / İniş Tarihi 2024-01-19 / 2024-02-19
Dosyalar Plan / Karar
İlçe Plan Konusu Mahalle Plan/Ölçeği Ada/Parsel Gündem No Meclis Karar Tar. Karar No Askı Çıkış Tarihi Askı İniş Tarihi
Kandıra Kandıra İlçesi, Topluca Mahallesi, G24.a.3.d nazım imar planı paftası, 107 ada 2166 (eski 1972) No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Topluca 1/5000 107/2166 20 2024-03-14 154 2024-03-28 2024-04-28 Plan Karar
İzmit İzmit Belediyesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23b.24.b nazım, G23b.24.b.4.a uygulama imar planı paftaları, 212 ada 1 ve 3 No’lu parsellere lişkin hazırlanan koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000-1/1000 212/1, 212/3 13 2024-02-20 130 2024-03-28 2024-04-28 Plan Karar
Derince Derince İlçesi, Derince sınırları içerisinde Belediyemiz Meclisinin 09.11.2023 tarih 593 sayılı kararı ile onaylanan Derince Çevre Düzeni ve Nazım İmar Planı Revizyonuna yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili raporu, 1/50000-1/25000 13 2024-03-14 147 2024-03-22 2024-04-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe Belediyesi, Köseköy Mahallesi, G24d.01.a nazım imar planı paftası, 621 ada 1 No’lu parsele (eski 626 parsel) ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Köseköy 1/5000 621/1 16 2024-02-20 133 2024-03-22 2024-04-22 Plan Karar
İzmit İzmit Belediyesi, Hacıhızır Mahallesi, G23.b.24.c nazım ve G23.b.24.c.1.d.uygulama imar planı paftası, 405 ada 84 ve 72 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Hacıhızır 1/1000 405/84, 405/72 12 2024-02-20 129 2024-03-22 2024-04-22 Plan Karar
Gölcük Gölcük Belediyesi, Yüzbaşılar Mahallesi, G23.c.01.c nazım, G23c.01.c.2.b uygulama imar planı paftası, 595 ada 2 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Yüzbaşılar 1/1000 595/2 10 2024-02-20 127 2024-03-22 2024-04-22 Plan Karar
Karamürsel Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, G23.d.08.a Nazım İmar Planı paftası 199 ada 86 No’lu parselde yer alan Tuğla Örgülü Yapı Kalıntısına ilişkin koruma alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kayacık 1/5000 199/86 33 2024-02-15 112 2024-03-21 2024-04-21 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Ayazma Mahallesi, G23.b.20.d nazım, G23.b.20.d.3.d / 4.c uygulama imar planı paftası 726 ada 1 No’lu parsele ile çevresine ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Ayazma 1/5000-1/1000 726/1 27 2024-02-15 106 2024-03-21 2024-04-21 Plan Karar
Gebze 12/11/2002 tarih ve 24934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi statüsü kazanan Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Teknopark Teknololoji Geliştirme Bölgesi alanına ait 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu onaylanmak üzere ilgide kayıtlı yazı ile sunulmuştur. Söz konusu imar planı değişildiği ve imar planı açıklama raporu Bakanlığımızca incelenerek uygun görülmüş olup, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4 üncü maddesi ve Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesine istinaden onaylanmıştır. 1/5000-1/1000 2024-03-15 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, G24.a.4 nazım, G24.a.16.d nazım, G24.a.16.d.4.d uygulama imar planı paftası, 6626 ada 9 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/25000-1/5000-1/1000 6626/9 29 2024-02-15 108 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi (Tapuda: Ş.Köseköy), G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.2.d-3.a uygulama imar plan paftaları, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları dâhilindeki 160 ada 1 No’lu ve 161 ada 1 No’lu parseller ve civarında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 160/1, 161/1 37 2024-02-15 116 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Kozluk Mahallesi, G23.b.24.d nazım ve G23.b.24.d.2.d uygulama imar planı paftası, 209 ada 23 numaralı parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kozluk 1/5000 209/23 31 2024-02-15 110 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mahallesi, G23.b.19.c nazım imar planı paftası, 516 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kabaoğlu 1/5000 516/1, 516/2, 516/3, 516/4, 516/5, 516/6, 516/7 25 2024-02-15 104 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
Gölcük Gölcük İlçesi sınırları içerisinde Gölcük planlama bölgesi 1/5000 ölçekli nazım imar planında yer alan donatı tablolarının kaldırılması ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda donatıların aktarılmasına yönelik hazırlanan nazım imar planı değişikliği ilgili raporu, 1/1000 22 2024-02-15 101 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Yenikent Mahallesi, G22.b.19.a nazım imar planı paftası, 514, 513, 512 ve 508 adalar ve çevresini kapsayan bölgeye ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Yenikent 1/5000 20 2024-02-15 99 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2c uygulama imar planı paftası, 228 ada 41 nolu parselde hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000-1/1000 228/41 14 2024-01-23 77 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
İzmit İzmit Belediyesi, Tepecik Mahallesi, G23.b.24.d, G23.b.24.c Nazım İmar Planı paftaları; 1024 ada 9 No’lu parselde yer alan Halkevi Binası ile 240 ada 2 No’lu parselde yer alan Fevziye Camii koruma alan sınırının işlenmesine yönelik hazırlanan Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili raporu, Tepecik 1/5000 1024/9, 240/2 13 2024-01-23 76 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
Gölcük Gölcük İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, G23c.01.d nazım, G23c.01d.2d- 3a-4b uygulama imar plan paftalarında, Ekşi Dere’ye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım,1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Cumhuriyet 1/5000-1/1000 32 2023-11-09 600 2024-03-15 2024-04-15 Plan Karar
Kartepe Kartepe Belediyesi, Çepni Mahallesi, G24.d.02.d nazım, G24.d.02.d.1.b uygulama imar planı paftası, 111 ada 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/5000-1/1000 111/12, 111/13, 111/14, 111/15, 111/16, 111/17 15 2024-01-23 78 2024-03-04 2024-04-04 Plan Karar
Dilovası Dilovası İlçesi, Diliskelesi Mahallesi sınırları içerinde yer alan karayolları kamulaştırma sınırı içerisinde hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni ve 1/25000 ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Diliskelesi 1/50000-1/25000-1/5000 32 2024-01-18 32 2024-03-04 2024-04-04 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Çayırköy Mahallesi, G23.b.20.c nazım imarplanı paftası, 158 ada, 19 No’lu parsel ve batısına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çayırköy 1/1000 158/19 97 2024-02-15 107 2024-02-27 2024-03-27 Plan Karar
Çayırova Çayırova İlçesi, Şekerpınar Mahallesi, G22.b Çevre Düzeni Planı, G22.b.3 ve G22.b.13.c nazım imar planı paftaları, 639 ada 15, 19 ve 20 No’lu parseller, 815 ada 5 No’lu parsel ve bir kısım tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/50000 ölçekli çevre düzeni planı, 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şekerpınar 1/50000-1/25000-1/5000 639/15, 639/19, 639/20, 815/5 26 2024-01-18 26 2024-02-27 2024-03-27 Plan Karar
Körfez Körfez İlçesi, Elmacık Mahallesi, G23.a.3 nazım imar planı paftası, 2468 ada, 80 No’lu parselin batısında yer alan tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Elmacık 1/25000 2468/80 59 2024-01-18 59 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Uzuntarla Mahallesi, G24.d.03.b nazım, G24.d.03.b.3.a, G24.d.03.b.3.b uygulama imar planı paftaları, Firuze Caddesi ile Sultan Beyazıt Caddesi kesişimindeki imar yoluna ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Uzuntarla 1/5000-1/1000 58 2024-01-18 58 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Şirinsulhiye Mahallesi, G24.d.07.b nazım, G24.d.07.b.2.b uygulama imar planı paftaları, 131 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Şirinsulhiye 1/5000 108/22 57 2024-01-18 57 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent ve Şirinsulhiye Mahalleleri sınırları içerisinde Teleferik Hattı başlangıç noktası ve çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar planı ile ilgili raporu, Derbent, Şirinsulhiye 1/5000 53 2024-01-18 53 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Derbent Mahallesi, G24.d.03.d nazım imar planı paftası, 151 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Derbent 1/5000 151/1 52 2024-01-18 52 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Çepni Mahallesi, G.24.d.06.b nazım imar planı paftası, 203 ada 19 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çepni 1/5000 203/19 51 2024-01-18 51 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Sınırlarının planlara işlenmesini içeren 1/50.000 ölçekli çevre düzeni, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Arslanbey 1/50000-1/25000-1/5000 50 2024-01-18 50 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Körfez Mahallesi G24.b.24.c nazım, G24.b.24.c.3.b uygulama imar planı paftaları, 478 ada 65 No’lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Körfez 1/5000-1/1000 478/65 48 2024-01-18 48 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Turgut Mahallesi, G23.b.24.d nazım, G23.b.24.d.2.a uygulama imar planı paftası, 4274 ada 12 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Turgut 1/5000-1/1000 4274/12 47 2024-01-18 47 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Çukurbağ, Terzibayırı ve Orhan Mahalleleri, koruma amaçlı uygulama imar planı lejant paftasında değişiklik yapılması amacıyla hazırlanan koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çukurbağ, Terzibayırı, Orhan 1/1000 45 2024-01-18 45 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Mustafapaşa Mahallesi, G22.b.19.c nazım, G22.b.19.c.4.a uygulama imar planı paftası, 3005 ada 23 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Mustafapaşa 1/5000-1/1000 3005/23 39 2024-01-18 39 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, G22.b.20.c.4c uygulama imar planı paftası, 164 ada, 1 No’lu parselin doğusundaki alana ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Tavşanşlı 1/1000 164/1 36 2024-01-18 36 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Dilovası Dilovası İlçesi, Demirciler Mahallesi, G23.a.16.b nazım imar planı paftası, 368 ada 4 ve 6 parseller ile 369 ada 15 No’lu parsellere ilişkin hazırlanan nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Demirciler 1/5000 368/4, 368/6 33 2024-01-18 33 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Başiskele Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23c.09.a.2.a uygulama imar planı paftası, 1538 ada 29 No’lu parsele ilişkin hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/1000 1538/29 21 2024-01-18 21 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Başiskele Başiskele İlçesi, Damlar Mahallesi, G23.c.04.d nazım, G23.c.04.d.03.c uygulama imar planı paftası, 649 ada 1 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Damlar 1/5000-1/1000 649/1 20 2024-01-18 20 2024-02-22 2024-03-22 Plan Karar
Gebze Gebze Belediyesi, Cumhuriyet ve Beylikbağı Mahalleleri, Darıca Belediyesi, Osmangazi ve Sırasöğütler Mahalleleri, G22.b.18.d-23.b nazım, G22.b.18.d.3.a-3.b-4.a, G22.b.23.b.1.b-1.c-1.d uygulama imar plan paftaları ile sınırlı alanda Belediyemizce yapılacak muhtelif ulaşım projelerinin planlara aktarılmasını içeren 1/25000, 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Cumhuriyet, Beylikbağı 1/25000-1/5000-1/1000 62 2024-01-18 62 2024-02-12 2024-03-12 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Gebze Otoyol Kuzeyi Planlama Bölgesi sınırları dahilinde imar yollarının uygulama projeleri kapsamında hazırlanan plan kararları ve ulaşım güzergahlarına ilişkin Belediyemiz Meclisi'nin 14.09.2023 tarih ve 473 sayılı kararı ile onaylanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi ile ilgili raporu, 1/25000-1/5000-1/1000 38 2024-01-18 38 2024-02-12 2024-03-12 Plan Karar
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.b nazım, G24.d.01.b.4.a uygulama imar plan paftası, “Kartepe Kent Merkezi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” sınırları içerisinde, 600 ada, 1 No’lu parselde hazırlanan uygulama imar planı değişikliğine yasal askı süresi içerisinde yapılan itirazın değerlendirilmesi ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/1000 600/1 63 2024-01-18 63 2024-02-07 2024-03-07 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Güzeller Mahallesi, G22.b.19.c nazım imar planı paftası, 4270 ada 1 No’lu parsele ilişkin nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Güzeller 1/5000 4270/1 37 2024-01-18 37 2024-02-02 2024-03-02 Plan Karar
Kartepe Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, G24.d.01.a nazım, G24.d.01.a.3.b uygulama imar plan paftaları, 659 ada 3 No’lu parselde hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Fatih Sultan Mehmet 1/5000-1/1000 659/3 27 2023-12-14 655 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Körfez Körfez İlçesi, Kutluca Mahallesi, G23.A.2 nazım imar planı paftası, 2001 ada 1 No’lu parsele ilişkin 1/25000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Kutluca 1/25000 2001/1 26 2023-12-14 654 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Körfez Körfez İlçesi, İlimtepe Mahallesi, G23.b.16.c nazım ve G23.b.16.c.4.d uygulama imar planı paftası, 2040 ada 23 No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, İlimtepe 1/5000 2040/23 25 2023-12-14 653 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Kartepe Kartepe İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, G24.a.21.d nazım imar planı paftası, 371 ada 9 No’lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Dumlupınar 1/5000 371/9 21 2023-12-14 649 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
İzmit İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi, G23.b.24.c nazım, G23.b.24.c.1c uygulama imar planı paftası, 417 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 30, 31 No’lu parsellere ilişkin koruma amaçlı nazım ve uygulama imar planı değişikliği ile ilgili raporu, Çukurbağ 1/5000-1/1000 417/9, 417/10, 417/11, 417/12, 417/13, 417/14, 417/30, 417/31 20 2023-12-14 648 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Gebze Gebze İlçesi, Cumaköy Mahallesi G23.a.1 nazım imar planı paftası 221 ada 31 No’lu parsel ve civarına ilişkin hazırlanan kamu yararı alınması ile ilgili raporu, Cumaköy 221/31 15 2023-12-14 644 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Başiskele Başiskele İlçesi, Seymen Mahallesi, G23.c.09.a nazım imar planı paftası, 669 ada 1 No’lu parsel ve 670 ada 1 No’lu parsele ile çevresine ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Seymen 1/5000 669/1, 670/1 11 2023-12-14 640 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Başiskele Başiskele İlçesi, Paşadağ Mahallesi, G23.c.05.d.3.b uygulama imar planı paftası, 1077 ada 1 No’lu parselin kuzeyinde kalan tescil harici alana ilişkin hazırlanan uygulama imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Paşadağ 1/1000 1077/1 10 2023-12-14 639 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar
Başiskele Başiskele İlçesi, Fatih Mahallesi, G24.c.10.a nazım imar planı paftası, 520 ada 7 No’lu parsele ilişkin hazırlanan nazım imar plan değişikliği ile ilgili raporu, Fatih 1/5000 520/7 9 2023-12-14 638 2024-01-19 2024-02-19 Plan Karar