SAĞLIK
Bu bölümde yaşlı, engelli, hasta, kadın ve çalışanlara yönelik sağlık hizmetleri yer almaktadır.