İLETİŞİM

ADRES
Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli
TELEFON
153 veya 0262 318 10 00
E-POSTA
buyuksehir153@kocaeli.bel.tr
KEP ADRESİ
kocaelibuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr

Karabaş Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:80 41040 İzmit / Kocaeli

Tepecik V.D Vergi No: 4840021517

Birim / Departman Telefon 1 Telefon 2 Fax
Genel Sekreterlik 0262 318 10 00 0262 318 10 38
Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. Hasan AYDINLIK
0262 318 10 00
Genel Sekreter Yardımcısı
Sadık UYSAL
0262 318 10 00
Genel Sekreter Yardımcısı
Gökmen MENGÜÇ
0262 318 10 00 0262 332 43 77
Genel Sekreter Yardımcısı
Ali Haydar BULUT
0262 318 10 00
Özel Kalem Müdürlüğü 0262 318 10 00
Birinci Hukuk Müşavirliği 0262 318 10 00
Teftiş Kurulu Başkanlığı 0262 318 10 00
İSU Genel Müdürlüğü 0262 317 30 00 185 0262 317 30 46
AYKOME 0262 324 24 98
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı 0262 318 10 00
Risk Belirleme ve Önlem Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Afetlere Müdahale Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı 0262 318 16 00
Basın Yayın Şube Müdürlüğü 0262 318 28 63 0262 318 2857 0262 317 25 91
Dijital İletişim Şube Müdürlüğü 0262 318 16 40 0262 318 16 41
Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 5600 0262 317 25 92
Tören ve Organizasyon Şube Müdürlüğü 0262 324 21 72
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 0262 318 11 00 0262 318 11 01 0262 317 25 21
Akıllı Şehirler ve Kent Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 0262 318 11 85 0262 318 11 84
Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 0262 318 11 61 0262 318 11 01
Bilişim Teknolojileri Şube Müdürlüğü 0262 318 11 53 0262 318 11 01
Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 0262 331 83 91 0262 332 14 35
Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü 0262 331 83 91
Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü 0262 331 83 91
Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 331 83 91
Ruhsat ve Denetim Şube Müdürlüğü 0262 332 31 34
Sıfır Atık Şube Müdürlüğü 0262 331 83 91
Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 0262 318 14 00 0262 318 14 01 0262 317 25 50
İdari İşler Şube Müdürlüğü 0262 318 14 25 0262 318 14 45
İhale İşleri Şube Müdürlüğü 0262 318 14 91
Satınalma Şube Müdürlüğü 0262 318 14 70 0262 318 14 99
Taşınır Mal Ve Ambarlar Şube Müdürlüğü 0262 318 14 29 0262 318 14 29 0262 317 25 53
Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı 0262 318 19 00 0262 318 19 01
Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 0 262 318 10 00 0262 317 25 16
Kamulaştırma Şube Müdürlüğü 0262 318 19 08
Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğü 0262 318 19 29 0262 318 19 30
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 0262 324 24 98 0262 317 26 02
Aykome Şube Müdürlüğü 0262 324 24 98
Asfalt Üretim ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü 0262 332 29 42 0262 322 65 02 0262 317 26 21
Fen İşleri İdare Şube Müdürlüğü 0262 318 14 40
İhale İşleri Kesin Hesap Şube Müdürlüğü 0262 324 24 98 0262 324 22 60
Makina İkmal Şube Müdürlüğü 0262 322 65 02
Yol Bakım, Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü 0262 324 22 60
Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü 0262 324 05 10
Yol, Köprü, Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü
Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 0262 331 13 88 0262 317 26 35
Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü 0262 317 26 48
Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 331 13 88 0262 317 26 47
Gençlik ve Spor Hizmetleri İdare Şube Müdürlüğü
Spor Şube Müdürlüğü 0262 335 51 88 0262 317 26 46
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 0262 318 18 00 0262 318 18 01
Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü 0262 318 22 52
Harita Şube Müdürlüğü 0262 318 18 59 0262 318 18 60
İmar İşleri Şube Müdürlüğü 0262 318 18 17
Şehir Planlama Şube Müdürlüğü 0262 318 18 31 0262 318 18 32
Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü 0262 318 21 73 0 262 331 04 08
İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 0262 318 12 00 0262 318 12 01 0262 318 12 01
Bordro ve Tahakkuk Şube Müdürlüğü 0262 318 12 40
Eğitim Şube Müdürlüğü 0262 318 12 60 0262 318 12 61
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 0262 318 12 10 0262 318 12 38 0262 317 25 33
İtfaiye Dairesi Başkanlığı 0262 318 28 00 0262 318 28 00 0262 335 46 14
İtfaiye İdare Şube Müdürlüğü 0262 318 28 00 0262 335 46 14
İtfaiye Müdahale Şube Müdürlüğü 0262 318 28 00 02 0262 335 46 14
İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü 0262 318 28 00
Kaynak Geliştirme Ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 0262 318 22 00 0262 318 22 07
Haller Şube Müdürlüğü 0262 335 08 78 0262 355 13 75 0262 335 45 81
İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğü 0262 318 22 28 0262 318 22 29
Terminaller Şube Müdürlüğü 0262 311 10 11 0262 311 10 11 0262 317 25 09
Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı 0262 270 01 00
Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürlüğü 0262 270 01 00 0358 0262 317 25 85
Veri Analizi ve İstatistik Şube Müdürlüğü 0262 318 27 02 2702
Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı 0262 318 21 00
Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü 0262 318 21 12
Tarihi Mekanlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü 0262 318 21 09 0262 318 18 95
Uygulama Şube Müdürlüğü 0262 318 21 02
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 0262 318 23 10
Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürlüğü 0262 322 18 74 0262 322 66 38 0262 322 18 74
Müzeler Şube Müdürlüğü 0262 332 06 36
Şehir Tiyatroları Şube Müdürlüğü 0262 311 59 01 0262 311 23 00
Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü 0262 226 95 58
Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü 0262 331 93 59 0262 321 24 21
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 0262 318 17 00 0262 318 17 01
Bütçe Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 6400
Gelir Şube Müdürlüğü 0262 318 17 50
İcra ve Takip Şube Müdürlüğü 0262 318 17 10
Muhasebe Şube Müdürlüğü 0262 318 17 30
Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü 0262 318 17 50
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 2185 0262 317 25 85
Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı 0262 318 10 00 0278
Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 0231
Muhtarlık İşleri İdare Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 0200
Muhtarlıklar Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 0214
Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 0234
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı 0262 325 60 91 0262 325 61 77
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü 0262 332 28 66 0262 511 25 43
Park Bahçeler Bakım Şube Müdürlüğü 0262 325 60 91
Park Bahçeler Etüt Proje Şube Müdürlüğü 0262 325 60 91
Park Bahçeler İdare Şube Müdürlüğü 0262 325 60 91
Park Bahçeler Yapım Şube Müdürlüğü 0262 325 60 91
Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı 0262 318 10 00
Raylı Sistem Etüt Proje Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Raylı Sistem İşletme ve İdare Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Raylı Sistem Yapım Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 0262 331 36 84 0262 331 38 00
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 318 38 09
Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 318 27 25 0262 317 26 49
Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 3840
Sağlık ve Sosyal Hizmetler İdare Şube Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 0262 331 36 84
Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 331 36 84
Sivil Toplum Kuruluşları İle İlişkiler Dairesi Başkanlığı
AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü 0262 318 16 43 0262 318 16 48 0262 317 25 85
Esnaf ve Sanatkar İşleri Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00
Sivil Toplum Kuruluşları Şube Müdürlüğü 0262 323 71 14 0262 323 71 16 0262 317 25 95
Ulaşım Dairesi Başkanlığı 0262 321 68 09 0262 322 15 15
Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım Sistemleri Şube Müdürlüğü
Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü 0262 321 24 29
Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü 0262 321 68 09
Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü 0262 321 68 09
Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü 0262 321 68 09
UKOME Şube Müdürlüğü 0262 321 68 09 0262 322 15 15
Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü
Ulaşım Ruhsat ve İdare Şube Müdürlüğü 0262 321 68 09 0262 322 15 15
Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı 0262 318 10 00 2596
Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 2630
Etüt ve Proje Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 2690
Tesisler Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 2661
Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü 0262 318 10 00 2572
Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 0262 318 13 00 0262 318 13 01 0262 318 13 05
Arşiv Şube Müdürlüğü 0262 324 71 58
Encümen Şube Müdürlüğü 0262 318 13 50
Meclis Şube Müdürlüğü 0262 318 13 12 0262 318 13 14 0262 317 25 43
Yazı İşleri Şube Müdürlüğü 0262 318 13 32 0262 317 25 42
Zabıta Dairesi Başkanlığı 0262 325 86 25 0262 325 86 25
Güvenlik Şube Müdürlüğü 0262 318 15 12 0262 318 37 04
Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü 0262 325 86 25
Zabıta Şube Müdürlüğü 0262 318 15 07 0262 318 15 08