9 KASIM 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 28 Ekim, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

S.

No

İhale Saati

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Kira Süresi

Geçici/İştirak Teminatı

İhale Usulü

1

11:00

Gebze-Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1A, (Büfe yeri,) (37m²)

1.800,00TL+KDV

3 Yıl

1.944,00TL/ 6.000,00TL

Açık Teklif

2

11:03

İzmit-M.Alipaşa Mah. Bağdat Cad. Doğu Kışla Gençlik Parkı,

No:114/33, 33 nolu İşyeri (Kafeterya Fast Food) (55m²)

1,580.00TL+KDV

3 Yıl

1.706,40TL/

4.000,00TL

3

11:06

No:114/34, 34 nolu İşyeri

(Kafeterya Fast Food) (55m²)

1,580.00-TL+KDV

3 Yıl

4

11:09

No:114/35, 35 nolu İşyeri

(Kafeterya Fast Food) (55m²)

1,580.00TL+KDV

3 Yıl

5

11:12

Başiskele- Ovacık Mah. Kullar Cad. No: 224 / Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Distilasyon Tesisi, (5.024,00m²)

60.000,00TL+KDV

10 (on) Yıl

216.000,00TL/-

Kapalı Teklif

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 9 KASIM 2022 tarihinde belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK belirtilen hüküm ve usulü ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım