7 EYLÜL 2022 KİRALAMA İHALALERİ

Tarih: 26 Ağustos, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Kiralama Süresi

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale

Saati

1

Gölcük İlçesi, Donanma Mh. Gazi Osman Paşa Cd. No:2 Gölcük Şehiriçi Otobüs Terminali Hizmet Binası Kat:, Kooperatif Hizmet Birimi Yeri, 138m2

1.250,00 TL +KDV

5 (Beş) Yıl

2.250,00-TL

4.000,00-TL

11:00

2

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 03 No’lu Yazıhane,16 m2

900,00-TL+KDV

3 (Üç) Yıl

972,00-TL

3.000,00-TL

11:03

3

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 04 No’lu Yazıhane,32 m2

1.200,00-TL+KDV

3 (Üç) Yıl

1.296,00-TL

3.500,00-TL

11:06

4

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 05-06 No’lu Yazıhane, 64m2

2.400,00-TL+KDV

3 (Üç) Yıl

2.592,00-TL

7.000,00-TL

11:09

5

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 07 No’lu Çay Ocağı, 24 m2

1.000,00 TL+KDV

3 (Üç) Yıl

1.080,00-TL

3.000,00-TL

11:12

6

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 9-10 No’lu Yazıhane, 64 m2

2.400,00-TL+KDV

3 (Üç) Yıl

2.592,00-TL

7.000,00-TL

11:15

7

Kandıra İlçesi, Çarşı Mh. Garaj Cad. No:17 Kandıra Otobüs Terminali, 13 No’lu Büfe, 15 m2

1.500,00 TL+KDV

3 (Üç) Yıl

1.620,00-TL

4.500,00-TL

11:18

8

12adet Elektrikli Araç Şarj Ünitesi (Darıca Millet Bahçesi – 1, Darıca Millet Bahçesi – 2, İzmit-KBB Kongre Merkezi Otoparkı ,İzmit KBB Sahil Otoparkı, İzmit-Sekapark Otoparkı, Gölcük-Değirmendere Katlı Otopark) 300 m2

900,00-TL+KDV

3 (Üç) Yıl

972,00-TL

3.000,00-TL

11:21

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 7 EYLÜL 2022 tarihinde ilanda belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım