26 Aralık 2018 Kiralama İhaleleri

Tarih: 7 Aralık, 2018
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Mevkii / (No/Nevi)

Süre (Yıl)

Aylık Muh. Kira Bedeli

Geçici Tem. (TL)

İştirak Tem. (TL)

Tarih

Saati

1

Kandıra İlçesi, Kefken Mah. Mert. Sk. No:29 (Büfe)

5

145,00

550,00 TL+KDV

990,00

2.000,00

26.12.2018

10:30

2

Kandıra Kefken Mah. Şen Sk. No: 35 (Kefeterya)

5

271,00

1.500,00 TL+KDV

2.700,00

5.000,00

26.12.2018

10:33

3

Kandıra Şehirlerarası Otobüs Terminali (01 Nolu (Büfe)

3

14,84

750,00-TL+KDV

810,00

3.500,00

26.12.2018

10:36

4

Gölcük-Şirinköy-279 ada,1 prs İş merk. 5, 7, 13, 14, 15, 16 nolu işy. (müşterek)

3

180,00

1.650,00

TL+KDV

1.782,00

5.000,00

26.12.2018

10:39

5

Gölcük-Saraylı-197 ada,1prs, 08 nolu işy.

3

30,00

275,00

TL+KDV

297,00

1.000,00

26.12.2018

10:42

6

İzmit-Cedit Mah.Bahariye Cad.No:6 (Bay-Bayan Wc)

3

85,00

580

TL+KDV

626,40

1.750,00

26.12.2018

10:45

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz(KBB. Emlak ve İst. Da. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak),

2- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3- İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi,

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl. ve Kar. Dai. Başk. Encümen Şb. Müd. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.