22 ŞUBAT 2023 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 14 Şubat, 2023
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /İştirak Teminatı

1

İzmit, Şirintepe Mah. Cahide Sok. No:1 Olimpik Buz Sporları Salonu Kafeterya (134m²)

750,00-TL+KDV

810,00-TL

2.000,00-TL

2

İzmit, Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:74/10 Elektrikli Şarj Ünitesi Yeri (25 m²)

160,00-TL+KDV

172,80-TL

2.500,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 22 Şubat 2023 tarihinde sırasıyla 11:00 ve 11:03 saatlerinde ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresinde ki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza Beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye),

3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2- Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım