20 EKİM 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 8 Ekim, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı) - Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

1

Gölcük-Merkez Mah. Atatürk Bulv. No:123 (81 Ada, 124 parsel Çarşı Kal. İş Merkezi)

94 Nolu İş Yeri, 30m²

215,00-TL+KDV

232,20-/1.000,00-

2

105 Nolu İş Yeri, 30m²

215,00- TL+KDV

232,20-/1.000,00-

3

139 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL+KDV

221,40- /1.000,00-

4

147 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL+KDV

221,40- /1.000,00-

5

155 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL+KDV

221,40- /1.000,00-

6

161 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL+KDV

221,40- /1.000,00-

7

İzmit-Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:46/C (Sekapark Çim Kafeler yanı), Depo, 93m²

950,00- TL+KDV

1.026,00-/2.200,00-

8

İzmit- Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Sok. No:15 (Plajyolu Romano Kafe önü), Arsa, 106 m²

680,00- TL+KDV

734,40-/2.000,00-

9

4 Temmuz Mah. Amiral Cad.Karamürsel Otobüs Terminali,

04-05 Nolu, Yazıhane, 46 m²

1.100,00- TL+KDV

1.188,00- / 3.500,00-

10

08 Nolu, Yazıhane, 17,20 m²

450,00- TL+KDV

486,00- / 1.500,00-

11

07 Nolu, Yazıhane, 33,80 m²

850,00- TL+KDV

918,00- / 3.000,00-

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 20 EKİM 2021 tarihinde, saat 11:00’da başlamak üzere sırasıyla 3’er dakika arayla ve ilanda belirtilen şartlarda 3(üç) yıl süre ile işletilmek üzere KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım