17 KASIM 2021 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 5 Kasım, 2021
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALE İLANI

S

N

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Toplam Kullanım Alanı) - Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Geçici / İştirak Teminatı (TL)

İhale Tarih Saat

1

Gölcük-Merkez Mah. Atatürk Bulv. No:123 (81 Ada, 124 parsel Çarşı Kal. İş Merkezi)

94 Nolu İş Yeri, 30m²

215,00-TL

232,20-TL/

1.000,00-TL

17.11.2021

11:00

2

147 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL

221,40-TL/

1.000,00-TL

17.11.2021

11:03

3

161 Nolu İş Yeri, 30m²

205,00- TL

221,40-TL/

1.000,00-TL

17.11.2021

11:06

4

Gebze İlçesi, Tatlıkuyu Mah. Güney yanyol Cad. No:290 (Gebze Sporcu Eğitim Merkezi) Zemin Kat Büfe Kantin, 162,21 m2

2.000,00-TL

2.160,00-TL/

5.000,00-TL

17.11.2021

11:09

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar ilanda belirtilen tarih, saat ve şartlarda 3(üç) yıl süre ile işletilmek üzere KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Mad. Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet),

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Evrak Kayıt Birimine verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım