Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı

Doç. Dr. Ali YEŞİLDAL
0262 270 01 00 aliyesildal@kocaeli.bel.tr Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İzmit / Kocaeli

Özgeçmiş
Doç Dr Ali Yeşildal(Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları)
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı
Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı
KBB Kağıtspor Kulüp Başkanı
Tel:0530 4696867
aliyesildal@gmail.com

1972 Yılında Trabzon Araklı ilçesinde doğdu. Araklı İmam Hatip Lisesini bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun oldu. Daha sonra MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sinema Televizyon dalında yüksek lisans programını tamamladı. Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi doktora programını bitirdi. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları alanında yaptığı çalışmalarla Doçentlik ünvanını kazandı. İngilizce bilen Yeşildal evli ve 4 çocuk babası. Yeşildal Kocaeli/Kartepe ilçesinde ikamet ediyor.

Çalıştığı Kurumlar 
1- Üsküdar Fm
2- Anadolu Ajansı
3- Marmara İletişim Fakültesi(MİHA)Haber Ajansı
4- TRT İstanbul Televizyonu
5- Üsküdar Belediyesi(Basın Danışmanı)
6- Üsküdar Belediyesi(Basın-Yayın Halkla İlişkiler Müdürü)
8- Maltepe Belediyesi(Kültür-Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler Müdürü)
9-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanı
10-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı
11-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı
12-KBB Sekapark A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi(Devam)
13-KBB Kağıtspor Kulübü Başkanı(Devam)
14-Kocaeli BŞB Kent Tarihi ve Tanıtımı Daire Başkanı(Devam)
15-Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi(iki yıl)
(Yerel yönetimlerde; Halkla İlişkiler, İletişim, Organizasyonlar, 
Kültür-Sanat Haberciliği)
16-Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi(ŞURA) Başkanı(Devam)


Önemli Projeler
1-Üsküdar Sempozyumları
2-Ramazan Çadırları(Türkiye’de ilk)
3-Kocaeli Klavuz Gençlik Projesi(Türiye’nin 1.lik ödülü)
4-Kocaeli Spor Okulları projesi
5-Kocaeli Uluslararası Çocuk Festivali
6-Koaeli Sempozyumları
7-Kocaeli Bilim Merkezi
8-Kocaeli Seka Kağıt Müzesi
9-Uluslararası Roman Festivali ve Roman Açılımı Projesi
10-Uluslararası Kartepe Zirvesi(1,2)
11-Kocaeli Kitap Fuarı
12-Şura Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Kuruluşu
13-Kocaeli Turizm Master Planı
14-Turizm, Tarım, Çevre, Akıllı Şehirler, Gençlik, Engelli, Kadın ve Aile ve Spor Şura ve Çalıştayları ve sonuç raporları
15-Şura Akademi Uluslararası Hakemli Şehir Dergisi

STK    
1-Türkiye İletişim Platformu(Kurucu Genel Başkanı) ve İstişare Kurulu Başkanı
2-Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Kocaeli Şube Başkanı(2010-2021)
3-KBB Kağıtspor Kulüp Başkanı
4-Kartal İHL Okul Aile Birliği Üyesi(2015-2020)
5-Cihannüma Genel Merkez Komisyon Üyesi
6-Evrensel Değerler Platformu Yönetim Kurulu Üyesi
 
Hobiler
Spor, kitap okuma, gezi, müzik.

Akademik Çalışmalar
Kitaplar
1-Küreselleşme Sürecinde Akıllı Şehirler(Uluslararası)
2-Küresel Şehirler(Uluslararası)
3-Kent Konseyleri(Ulusal)
4- Transversal Studies In Management and Finance
(Kitap Bölümü. Uluslararası)
5- A Critical Review of Social Sciences: Contemporary Issues
(Kitap Bölümü. Uluslararası)


Uluslararası Bildiriler
1-Local Development Through Good Governance
ATLAS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
2- Role of Social Media in Local Development
ATLAS II. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ
3- Benefits of Using Social Media for Local Governments
4th International Management and Social Research Conference

Makaleler
1-Sosyal Politika Anlayışında ve Uygulamalarında Dönüşüm
Sosyal Belediyecilik ve Dezavantajlı Gruplar
2- Yerel Yönetimlerin Yoksullukla Mücadeledeki Yeri 
Küresel Düzeyden Yerel Düzeye Yeni Yönelimler.
3- Yerel Yönetimlerde Karar Verme Süreçleri ve Adem-i Merkezileşme
4- Yerel Yönetimlerde Kamu Hizmetlerinin Sunumunda 
Katılımcı Yönetişimin Rolü.
5- Küreselleşme Sürecinde Yerel Kalkınma ve Yerel Yönetimlerin 
Değişen İşlevleri Üzerine Bir Değerlendirme.
6-2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi ve 
Kentsel Gelişim Sorunlar, Zorluklar ve Fırsatlar
7-Sivil Toplum ve Yerel Yönetimlerde Katılım
Yönetişim Temelli Bir Yaklaşım
8- Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınmanın Politik Ekonomisi; 
Yerel Yönetimler ve Çok Düzeyli Yönetişim.
9-Doğal Afetlerle Mücadelede Yerel Yönetimlerin Rolü ve 
Kapasite Sorunları Esnek Şehir Uygulaması
10- Endüstri 4.0, İnovasyon ve Sürdürülebilir Şehirler 
Yerel Yönetimler Açısından Bir Değerlendirme.
11- Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim 
Bilgi Çağında Belediyeler için Yeni Stratejiler.

Diğer Çalışmalar
1-Turizm, Tarım, Çevre, Akıllı Şehirler, Gençlik, Engelli, 
Kadın ve Aile ve Spor Şura ve Çalıştayları
2-Şura Akademi Uluslararası Hakemli Şehir Dergisi