“Çevre Master Planı katılımcı anlayışla yapılacak”

Kocaeli Çevre Master Planı çalışmaları kapsamında Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

  “Çevre Master Planı katılımcı anlayışla yapılacak”

Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) öncülüğünde hayata geçilmesi hedeflenen “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Proje kapsamındaki tüm paydaşların temsilcileri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun katıldığı ŞURA bünyesindeki Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, Kocaeli Çevre Master Planının şeffaf ve katılımcı bir anlayışla sürdürülerek uygulanacağını ifade etti.

ŞURA ÇEVRE ŞEHİRCİLİK POLİTİKA KURULU

Antikkapı’da gerçekleşen toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ali Yeşildal, İZAYDAŞ Genel Müdür Yardımcısı İsmail Uludağ, UlaşımPark Genel Müdür Yardımcısı Övünç Yılmaz, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şenay Çetin Doğruparmak, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Tayfun Salihoğlu, Kocaeli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Öztürk, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Koç, MARKA’dan Fatma Avşar ve Yasemin Dilek, Kent Konseyi’nden Sedat Köse ve Nevin Öz, Kocaeli Sanayi Odası’ndan Aynur Hacıfettahoğlu ve Abdurrahman Çuhadar, Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Ayhan Varol, ARUP Şehir Enerji Sistemleri Küresel Lideri Stephen Cook, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, şube müdürleri ile diğer paydaş kurumlardan yönetici ve uzmanlar katıldı.

“KENT İÇİN ÖNCELİKLER BELİRLENMELİ”

Toplantıda konuşan Genel Sekreter Gündoğdu, “Öncelikle merkezi yönetimin politikalarına bakılarak yapacağımız master planı, bu plan ve politikalar ile uyumlu olarak düzenlenmelidir. İkincisi yapacağımız Çevre Master Planında yetkilerin araştırılması lazım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ölçeğinde, görev ve yetki alanındaki konuların neler olacağı, ilçe belediyelerinin görev ve yetki çerçevesinde neler olacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının görev ve yetki alanlarının iyi tespit edilerek Master Planı çerçevesinin doğru şekilde oluşturulması gerekir. Üçüncü konu bu master planda belirlenen projelerin bütçesel anlamda çok iyi tespitlerinin yapılması, altından kalkılamaz bütçeler ile projeler üretilirse o projelerin uygulanması mümkün olmayacaktır. Bu kent için öncelikler belirlenip, en önce halledilmesi gereken konular belirlenip ona göre ne gibi eylem planları yapılacak onların tespit edilmesi gerekir” dedi.

ARUP DİREKTÖRÜ COOK’TAN YOL HARİTASI

Kocaeli Çevre Master Planı kapsamında yapılan çalıştaylarda belirlenen hedeflerin ve sürecin, daha etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi için ARUP firması ile anlaşma sağlandı. Kamu kurum/kuruluşlarından, belediye bünyesindeki şirketlerden ve iştiraklerden çevre hususunda veri ve bilgi talebi gerçekleştirilmiş olup,  bu kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılarak “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışması sürdürülecek. ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesinde bulunan Çevre Şehircilik Politika Kurulu toplantısında politika kurul üyelerine, “Kocaeli Çevre Master Planı”  kapsamında ARUP Şehir Enerji Sistemleri Küresel Lideri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Yeşil Şehirler Direktörü Stephen Cook tarafından yol haritası ve bugüne kadar yapılanlar sunuldu. Daha sonra ise Çevre ve Şehircilik Politika Kurulu üyeleri Kocaeli Çevre Master Planı hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

 

HEDEFLER BELİRLENDİ

ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi öncülüğünde; Valilik, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi işbirliği ile çevre adına tüm paydaşların katıldığı Kocaeli Çevre Şurası ve Çalıştayı, 02 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup Kocaeli Çevre Şurası Sonuç Raporu tamamlanmıştı. Çalıştay sonuç raporu doğrultusunda, “Kocaeli Çevre Master Planı” hazırlanmasına yönelik çalışmalar başlatıldı ve söz konusu planda; Arazi Kullanımı, Biyoçeşitlilik ve Ekosistem, Hava Kalitesi, Su ve Atık Su, Toprak, Yeşil Alanlar, İklim Değişikliği Azaltım ve Uyum, Katı Atık konularının, Binalar, Enerji, Endüstri ve Ulaşım sektöründeki mevcut durumu, geçmiş deneyimleri, gelecek planlamaları ve iyi uygulamaları yönünden irdelenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda; sürecin etkin ve verimli olarak sürdürülebilmesi için ARUP firması ile anlaşma sağlanarak, Kamu kurum/kuruluşlarından, belediye bünyesindeki şirketlerden ve iştiraklerden çevre hususunda veri ve bilgi talebi gerçekleştirildi. Bu kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılarak “Kocaeli Çevre Master Planı” çalışması sürdürülecek.

Bu içerik 05-11-2023 10:30'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!