Şura Akademi Kocaeli Kent Araştırmaları Dergisi

Türkiye’nin ilk hakemli bilimsel şehir dergisi olan ve akademisyenler açısından büyük önem taşıyan “Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi” yayın hayatına başladı

Şura Akademi Kocaeli Kent Araştırmaları Dergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Araştırmaları ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi’nin yeni bilimsel yayını ‘’Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi’’nin birinci sayısı yayınlandı. Türkiye’nin ilk hakemli kent dergisi olma özelliği taşıyan Şura Akademi,  kentsel yaşam kalitesi standartlarının iyileştirilmesine yönelik uygulanabilir, sürdürülebilir model projelere kaynak olacak, ortak akıl içerikleri destekleyen bilimsel bir yayın niteliği taşıyor. Bilimin Kentle Buluştuğu “Şura Akademi Hakemli Bilim Dergisi”nin ilk sayısına Kocaeli’nin turizm potansiyeli ele alındı.  

YEREL YÖNETİMLERE MODEL OLACAK

Yerel yönetimler tarafından hakemli dergi statüsünde ilk olma özelliği taşıyan Şura Akademi dergisinin turizm temalı ilk yayınında Prof. Dr. Ayşe Çalık Ross, Kocaeli’nin kültürel varlıkları, arkeolojik yüzey araştırmaları ve verilerini kapsayan nitelikli bir içerik sunuyor. Prof. Dr. Gökalp Selçuk ise kentleşmenin ve kent yaşamının getirdiği yükü hafifletebilmek için doğa temelli turizm anlayışını değerlendiriyor. Doç. Dr. Tülay Polat Üzümcü, Kocaeli’nin deniz turizmi potansiyelini sürdürülebilirlik ekseninde aktarırken,  Prof. Dr. Erkan Sağlık ve Dr. Fatma Hastaoğlu ise ortak kaleme aldıkları makalelerinde medikal ve termal turizm kavramlarıyla desteklenmiş sağlık turizmini masaya yatırıyor.

‘’MUTLU EDEN ŞEHİR KOCAELİ’’

Kocaeli’nin geleceğine dair önemli katkılar sunacak derginin ilk sayısında ayrıca Doç. Dr. Bilsen Bilgili iş turizmi amaçlı ziyaretlerin kentin diğer turizm çeşitlerine yönlendirilmesine dair strateji önerilerini sunuyor. Prof. Dr. Alpaslan Yüce, şehir marka imajı ve kimliği gibi marka bileşenlerinin daha etkin kullanılması gerektiğini vurguluyor. Dr. Nihan Akdemir gastronominin özgünlük arayışında olan tüketiciler için önemli bir turizm pazarı olduğunu belirterek, farklılaşan isteklerin karşılanmasının markalaşma stratejilerine özgün bir yerel kimlik kazandıracağına değiniyor. Kocaeli’nin mevcut konumu ve doğal zenginliğine dair çeşitlilik ise Dr. Cem Kaba tarafından doğası ile ‘’mutlu eden şehir Kocaeli’’ başlığıyla ele alınıyor.

KOCAELİ’NİN ORTAK AKLI “ŞURA”

Kent yaşamına dair başarılı örneklerin incelenmesi, eğilim ve trendlerin analizi, odak konulara yönelik stratejilerin güncel verilerle daha anlaşılır hale getirilerek master planlarına dönüşmesini hedefleyen Kent Politikaları ve Araştırma Merkezi ŞURA; bilim ve danışma heyetinin yanı sıra 7 farklı alanda ihtisaslaşmış politika kurulları ile birlikte faaliyetlerini sürdürüyor. Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kent Konseyi üst yönetim üyelerinin katılımında bilim dünyası, yerel yönetimler ve vatandaşlar, ŞURA ortak akıl etkinlikleri ve çalıştay masalarında bir araya gelerek, tecrübe paylaşımında bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin strateji planı kapsamında, kentimiz için yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine rehberlik etmek, vizyoner arayışların takipçisi olarak koordinasyon etkinlikleri icra etmek için kurulan Şura Kent Araştırmaları Merkezi, çalıştay ve yeni hakemli derginin yanı sıra bilimsel araştırma, saha incelemesi, literatür taraması, proje geliştirme, danışmanlık, rapor hazırlama alanlarına ‘Lisansüstü Destekleme Programı’ ile katkı sunuyor.

İLK SAYI TURİZM İÇERİKLİ

Kent Araştırmaları Merkezi Şura bir yıllık faaliyet döneminde Kocaeli Kongre Merkezi’nde geniş katılımlarla düzenlediği Turizm, Spor, Çevre, Tarım, Akıllı Şehirler, Kadın ve Aile, Engelsiz Şehir Şura ve çalıştaylarında derlediği bilgileri, bilim ve danışma kurulunun genel değerlendirmeleri ile profesyonel editörlük süreçlerine dahil ederek, sonuç raporları ve master planlarına dönüştürüyor. Şura Akademi Kent Araştırmaları Dergisi ise tüm bu etkinliklerde ifade edilen bilgi birikimini hakemli dergi statüsüyle alanında uzman bilim insanlarının katkılarıyla kalıcı hale getiriyor. Derginin içerikleri çalıştayların konularına göre belirleniyor.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!