Kocaeli’de “Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı” düzenlenecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi tarafından Kadın ve Aile Şura ve Çalıştayı gerçekleştirilecek

Kocaeli’de “Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı” düzenlenecek

Yerel yönetimler ve halkın katılımıyla meydana gelecek ortak akılla, Kocaeli’ni ulusal ve uluslararası arenada marka ve mutlu şehir hedefine ulaştıracak; model, etkin ve sürdürülebilir projeler ortaya koymak amacıyla çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA), Kocaeli Sürdürülebilir Kadın ve Aile Eylem Planı çalışmaları kapsamında Kadın ve Aile Şûrası ve Çalıştayını 8 Mart Salı günü saat 11.00’de Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirecek.

ECE ÜNER KONUŞMACI OLARAK KATILACAK
Kocaeli’nin farklı konularda eylem planlarını hazırlamak için bu zamana kadar 5 çalıştay düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi (ŞURA) 6. çalıştayında toplumun temel taşı olan aile ve hayatın her alanında yer alan kadını ele alacak. Ailede ve Toplumda Sosyal Statüler, Eğitim ve Kadın başta olmak üzere farklı konu başlıklarında odak çalışma gruplarının oluşturulacağı çalıştaya gazeteci-sunucu Ece Üner, konuşmacı olarak katılacak. 

7 KONU BAŞLIĞI KONUŞULACAK
Kadın ve aile konularında faaliyet gösteren tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örneklerinin konuşulacağı çalıştay kapsamında sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerilerinin tüm boyutlarıyla masaya yatırılacağı 7 ayrı konu başlığı işlenecek.  

3500 KADINLA ANKET YAPILDI
Kocaeli Kadın ve Aile Şura ve Çalıştayı / Eylem Planı hazırlıkları kapsamında mevcut durum ile algı ve beklenti araştırmaları yapılarak, Kocaeli’de kadın profilinin çıkarılması, sorunlarının tespit edilmesi, ihtiyaç ve taleplerinin belirlenmesi için Kocaeli’de ikamet eden 18 yaş ve üzeri 3500 kadın ile yüz yüze anket tekniği kullanılarak görüşmeler gerçekleşti. 100 kadın ile derinlemesine görüşme yapılarak bu araştırmada kadınların kendilerine ait sorunları, toplumda gördükleri sorunlar ve Kocaeli’nde gördükleri sorunlar gibi kategoriler belirlendi. “Pandemi Döneminde Çalışan Kadın” anketi online olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kadın personeline uygulandı. Eğitim, nüfus ve demografi, il bazlı istihdam verileri, ŞÖNİM, Kadın Konukevleri ve kadına yönelik diğer hizmetler hakkında ilgili kurumlardan veri toplanarak Kocaeli kadına yönelik veri tabanı oluşturma çalışmaları tamamlandı.

HANGİ KONULAR MASAYA YATIRILACAK
Kocaeli Kadın ve Aile Şurası ve Çalıştayı’nda Ailede ve Toplumda Sosyal Statüler, Eğitim ve Kadın, Girişimcilik ve İş Yaşamında Kadın, Sağlık ve Sporda Kadın, Kültür ve Sanatta Kadın, Medya ve Kadın, Toplumsal Şiddet konulu 7 başlık masaya yatırılacak. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR KADIN VE AİLE EYLEM PLANI HAZIRLANACAK
Paydaş değerlendirmeler devamında gelinen noktanın ve strateji çerçevesinin sunulması ve bu çerçevenin uygulanmasına yönelik eylemlerin ortak akılla tanımlanması amacı ile Kocaeli Kadın ve Aile Şura ve Çalıştayı gerçekleştirilecek. Şura ve çalıştaydan sonra elde edilen veriler; uzman bilim insanlarıyla eylem planına dönüşecek. Kocaeli’nin Sürdürülebilir Kadın ve Aile Eylem Planı hazırlanacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öte yandan daha önce Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi bünyesinde Turizm, Spor, Tarım, Çevre ve Akıllı Şehirler Şurası düzenlemişti.

Bu içerik 02-03-2022 08:39'da eklendi.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!