BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

TEBLİĞ NO

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ KONUSU

TEBLİĞ YAYIMLAYAN BİRİM

DEĞİŞTİREN VEYA İPTAL EDEN TEBLİĞ

2010/01

01.04.2010

Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/10

2010/02

09.04.2010

Kartlı Geçiş Sistemi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2010/03

13.04.2010

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2013/03

2010/04

14.04.2010

Encümen Toplantıları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

2010/05

05.04.2010

Resmi Yazışma Kuralları Uygulama Talimatı

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/10

2010/06

27.04.2010

Kurumsal Yapının Kamuoyuna Doğru Yansıtılması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2010/07

27.04.2010

Tören ve Organizasyonlar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2010/08

27.04.2010

İhaleli İşlerden Temin Edilen Araçlarınn Kullanımı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

2016/05

2010/09

29.04.2010

Sit Alanları ve Tarihsel Mirasımız

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2010/10

11.05.2010

İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/08

2010/11

18.05.2010

İş Göremezlik Bildirimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2010/12

24.05.2010

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2015/01

2010/13

24.05.2010

İhale Hazırlık İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2013/02

2020/03

2010/14

24.05.2010

Tesislerin Kullanımı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2015/02

2010/15

24.05.2010

Araçların Kullanımı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2016/05

2010/16

24.05.2010

Satınalma

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2010/17

24.05.2010

Meclis Gündemi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/01

2010/18

05.07.2010

Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Yönerge

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı

2015/02

2010/19

08.07.2010

Yönetmeliklerin İlanı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2010/20

09.07.2010

Yönetmeliklerin İlanı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2010/21

04.08.2010

Belediye Birimleri ve İştirakler

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

2020/02

2010/22

09.11.2010

Yatırım Programı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2010/23

31.12.2010

Gelen Evrakın Havalesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/01

30.03.2011

Normal Çalışma Yapılmayan İşyerleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2011/02

04.04.2011

Kurum Arşivinden Evrak Talebi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/03

09.08.2011

Kimlik Paylaşım Sistemi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/04

09.08.2011

Kamu Hizmet Standardı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/05

11.08.2011

Encümen Toplantısı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

2011/06

11.08.2011

Toner Kullanımı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/07

01.12.2011

Bilişim Malzemesi Alımı Prosedürü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/08

21.12.2011

İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/09

2012/01

08.03.2012

Standart Dosya Planı'nın Uygulanması

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/02

02.02.2012

Merkezi Kontrollü Dokümantasyon Yönetimi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/03

12.05.2012

Yönetim Bilgi Sistemleri Güncelleme ve Standartları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/04

22.05.2012

Personel İzin Yönergesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2013/01

08.01.2013

İl Sınırında Büyükşehir Model

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2013/02

14.05.2013

Başkanlık Tebliği Değişikliği (2010-13 Nolu Tebliğ)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2013/03

14.05.2013

Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2017/02

2014/01

05.09.2014

Soru Önergelerine Verilecek Cevaplar

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2015/01

03.02.2015

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2015/02

10.04.2015

Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Tebliğ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2016/01

25.02.2016

Personel İzin İşlemleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2016/02

19.02.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Komisyonu Teşekkülü ve Çalışma Usul ve Esasları

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/03

28.03.2016

Etik İlkeler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2016/04

16.03.2016

Protokol, Sözleşme ve Taahhütlerin Hazırlanması ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/05

29.03.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2018/02

2016/06

30.06.2016

Herkes İçin Erişilebir Kocaeli

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2016/07

07.09.2016

Kamu İştiraklerindeki İşçiler

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

09.11.2016

Encümen Toplantıları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/09

14.12.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2018/06

2016/10

14.12.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/02

2017/01

18.08.2017

İç Genelge (Personel Hizmet Alım İhaleleri)

Birinci Hukuk Müşavirliği

2022/01

2017/02

04.12.2017

KBB Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2018/01

12.02.2018

Kurum İçi Evrak Dağıtımı Tebliği

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/02

2018/02

01.08.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2019/01

2018/03

23.01.2018

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2018/04

01.02.2018

Kiralamalarda Yapım İşleri

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

2018/05

12.02.2018

Kartlı Geçiş Sistemi

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

2018/06

30.07.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başkanlık Tebliğ

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2018/07

03.12.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar İle Bunların Görevleri Hakkında Yönerge

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2019/01

08.08.2019

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2021/02

2019/02

28.08.2019

Protokollerin İncelenmesi ve Arşivlenmesi Hakkında Tebliğ

Birinci Hukuk Müşavirliği

2019/03

30.09.2019

İhalelerin Elektronik Ortamda İnternet Aracılığı İle Canlı Olarak Yayınlanması Hakkında Genelge

Birinci Hukuk Müşavirliği

2020/01 06.07.2020 Meclis Gündemi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2020/02 27.07.2020 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2020/03 23.11.2020

Harcama Yetkilisi ihale İş ve İşlemleri ile İlgili Genelge

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2021/01
2021/01 13.09.2021

Harcama Yetkilisi, İhale İş ve İşlemleri İle İlgili Genelge

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı NOT: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.02.2022 tarihli ve 1949551 sayılı yazıları ile EK-2.c, EK-3.c EK-4.c formlarda değişiklik yapılmıştır.
2021/02 24.09.2021

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2021/03 21.12.2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2022/01 11.02.2022

Doğrudan Temin Yoluyla Personel Çalıştırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar

Birinci Hukuk Müşavirliği
2022/02 05.04.2022 Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 29.09.2011 tarihli Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
2022/03 04.11.2022 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım