BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

TEBLİĞ NO

TEBLİĞ TARİHİ

TEBLİĞ KONUSU

TEBLİĞ YAYIMLAYAN BİRİM

DEĞİŞTİREN VEYA İPTAL EDEN TEBLİĞ

2010/01

01.04.2010

Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/10

2010/02

09.04.2010

Kartlı Geçiş Sistemi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2010/03

13.04.2010

Müfettişlerin Görev ve Yetkileri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2013/03

2010/04

14.04.2010

Encümen Toplantıları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

2010/05

05.04.2010

Resmi Yazışma Kuralları Uygulama Talimatı

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/10

2010/06

27.04.2010

Kurumsal Yapının Kamuoyuna Doğru Yansıtılması

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2010/07

27.04.2010

Tören ve Organizasyonlar

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2010/08

27.04.2010

İhaleli İşlerden Temin Edilen Araçlarınn Kullanımı

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

2016/05

2010/09

29.04.2010

Sit Alanları ve Tarihsel Mirasımız

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı

2010/10

11.05.2010

İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/08

2010/11

18.05.2010

İş Göremezlik Bildirimi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2010/12

24.05.2010

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2015/01

2010/13

24.05.2010

İhale Hazırlık İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2013/02

2020/03

2010/14

24.05.2010

Tesislerin Kullanımı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2015/02

2010/15

24.05.2010

Araçların Kullanımı

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2016/05

2010/16

24.05.2010

Satınalma

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2010/17

24.05.2010

Meclis Gündemi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/01

2010/18

05.07.2010

Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Yönerge

Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı

2015/02

2010/19

08.07.2010

Yönetmeliklerin İlanı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2010/20

09.07.2010

Yönetmeliklerin İlanı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2010/21

04.08.2010

Belediye Birimleri ve İştirakler

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı

2020/02

2010/22

09.11.2010

Yatırım Programı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2010/23

31.12.2010

Gelen Evrakın Havalesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/01

30.03.2011

Normal Çalışma Yapılmayan İşyerleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2011/02

04.04.2011

Kurum Arşivinden Evrak Talebi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2011/03

09.08.2011

Kimlik Paylaşım Sistemi

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/04

09.08.2011

Kamu Hizmet Standardı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/05

11.08.2011

Encümen Toplantısı

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

2011/06

11.08.2011

Toner Kullanımı

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/07

01.12.2011

Bilişim Malzemesi Alımı Prosedürü

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2011/08

21.12.2011

İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/09

2012/01

08.03.2012

Standart Dosya Planı'nın Uygulanması

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/02

02.02.2012

Merkezi Kontrollü Dokümantasyon Yönetimi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/03

12.05.2012

Yönetim Bilgi Sistemleri Güncelleme ve Standartları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2012/04

22.05.2012

Personel İzin Yönergesi

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2013/01

08.01.2013

İl Sınırında Büyükşehir Model

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

2013/02

14.05.2013

Başkanlık Tebliği Değişikliği (2010-13 Nolu Tebliğ)

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2013/03

14.05.2013

Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2017/02

2014/01

05.09.2014

Soru Önergelerine Verilecek Cevaplar

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2015/01

03.02.2015

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2015/02

10.04.2015

Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Tebliğ

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı

2016/01

25.02.2016

Personel İzin İşlemleri

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2016/02

19.02.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Komisyonu Teşekkülü ve Çalışma Usul ve Esasları

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/03

28.03.2016

Etik İlkeler

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

2016/04

16.03.2016

Protokol, Sözleşme ve Taahhütlerin Hazırlanması ile İlgili Dikkat Edilecek Hususlar

Birinci Hukuk Müşavirliği

2016/05

29.03.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2018/02

2016/06

30.06.2016

Herkes İçin Erişilebir Kocaeli

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı

2016/07

07.09.2016

Kamu İştiraklerindeki İşçiler

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/08

09.11.2016

Encümen Toplantıları

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2016/09

14.12.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2018/06

2016/10

14.12.2016

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/02

2017/01

18.08.2017

İç Genelge (Personel Hizmet Alım İhaleleri)

Birinci Hukuk Müşavirliği

2022/01

2017/02

04.12.2017

KBB Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri

Teftiş Kurulu Başkanlığı

2018/01

12.02.2018

Kurum İçi Evrak Dağıtımı Tebliği

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2020/02

2018/02

01.08.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2019/01

2018/03

23.01.2018

Harcama Yetkilisi, İhale Yetkilisi ve İhale İşlemleri

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2020/03

2018/04

01.02.2018

Kiralamalarda Yapım İşleri

Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı

2018/05

12.02.2018

Kartlı Geçiş Sistemi

İnsan Kaynakları ve Eğitim
Dairesi Başkanlığı

2018/06

30.07.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Devri ve İmza Yetkileri Yönergesi’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Başkanlık Tebliğ

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2018/07

03.12.2018

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar İle Bunların Görevleri Hakkında Yönerge

Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı

2019/01

08.08.2019

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

2021/02

2019/02

28.08.2019

Protokollerin İncelenmesi ve Arşivlenmesi Hakkında Tebliğ

Birinci Hukuk Müşavirliği

2019/03

30.09.2019

İhalelerin Elektronik Ortamda İnternet Aracılığı İle Canlı Olarak Yayınlanması Hakkında Genelge

Birinci Hukuk Müşavirliği

2020/01 06.07.2020 Meclis Gündemi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2020/02 27.07.2020 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2020/03 23.11.2020

Harcama Yetkilisi ihale İş ve İşlemleri ile İlgili Genelge

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2021/01
2021/01 13.09.2021

Harcama Yetkilisi, İhale İş ve İşlemleri İle İlgili Genelge

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı NOT: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 01.02.2022 tarihli ve 1949551 sayılı yazıları ile EK-2.c, EK-3.c EK-4.c formlarda değişiklik yapılmıştır.
2021/02 24.09.2021

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2021/03 21.12.2021 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2022/01 11.02.2022

Doğrudan Temin Yoluyla Personel Çalıştırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar

Birinci Hukuk Müşavirliği
2022/02 05.04.2022 Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı 29.09.2011 tarihli Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım