BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIK TEBLİĞLERİ

TEBLİĞ NO TEBLİĞ TARİHİ TEBLİĞ KONUSU TEBLİĞ YAYIMLAYAN BİRİM

DEĞİŞTİREN VEYA İPTAL EDEN TEBLİĞ

2010/06 27.04.2010 Kurumsal Yapının Kamuoyuna Doğru Yansıtılması Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2010/07 27.04.2010 Tören ve Organizasyonlar Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
2010/09 29.04.2010 Sit Alanları ve Tarihsel Mirasımız İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2010/11 18.05.2010 İş Göremezlik Bildirimi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2010/16 24.05.2010 Satınalma Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2010/19 8.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2010/20 9.07.2010 Yönetmeliklerin İlanı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2010/22 9.11.2010 Yatırım Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/01 30.03.2011 Normal Çalışma Yapılmayan İşyerleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2011/02 4.04.2011 Kurum Arşivinden Evrak Talebi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2011/03 9.08.2011 Kimlik Paylaşım Sistemi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/04 9.08.2011 Kamu Hizmet Standardı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/06 11.08.2011 Toner Kullanımı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2011/07 1.12.2011 Bilişim Malzemesi Alımı Prosedürü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı
2012/02 2.02.2012 Merkezi Kontrollü Dokümantasyon Yönetimi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2012/03 12.05.2012 Yönetim Bilgi Sistemleri Güncelleme ve Standartları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2012/04 22.05.2012 Personel İzin Yönergesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2014/01 5.09.2014 Soru Önergelerine Verilecek Cevaplar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2015/02 10.04.2015 Belediyemize ait Bina ve Tesislerin Kullanımı ve Görev Dağılımı ile ilgili Tebliğ Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
2016/01 25.02.2016 Personel İzin İşlemleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2016/02 19.02.2016 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Enerji Komisyonu Teşekkülü ve Çalışma Usul ve Esasları Birinci Hukuk Müşavirliği
2016/03 28.03.2016 Etik İlkeler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı
2016/06 30.06.2016 Herkes İçin Erişilebir Kocaeli Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
2016/07 7.09.2016 Kamu İştiraklerindeki İşçiler Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2016/08 9.11.2016 Encümen Toplantıları Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2017/02 4.12.2017 KBB Müfettişlerinin Yetkileri ve Teftişe Tabi Olanların Yükümlülükleri Teftiş Kurulu Başkanlığı
2018/04 1.02.2018 Kiralamalarda Yapım İşleri Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı
2019/02 28.08.2019 Protokollerin İncelenmesi ve Arşivlenmesi Hakkında Tebliğ Birinci Hukuk Müşavirliği
2019/03 30.09.2019 İhalelerin Elektronik Ortamda İnternet Aracılığı İle Canlı Olarak Yayınlanması Hakkında Genelge Birinci Hukuk Müşavirliği
2020/01 6.07.2020 Meclis Gündemi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2020/02 27.07.2020 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
2021/02 24.09.2021

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Taşıt Yönergesi

EKLER

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
2022/01 11.02.2022 Doğrudan Temin Yoluyla Personel Çalıştırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar Birinci Hukuk Müşavirliği
2022/02 5.04.2022 Rehabilitasyon ve Geçici Depolama Amaçlı Oluşturulacak Alanlara İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2022/03 4.11.2022 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Yönetim Sistemi Yönergesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
2023/01 10.04.2023 Baca Temizleme ve Denetim Yönergesinin Yayınlanması İtfaiye Dairesi Başkanlığı
2023/02 16.06.2023

Harcama Yetkilisi, İhale İş ve İşlemleri İle İlgili Genelge

EKLER

Özel Kalem Müdürlüğü
2023/03 19.06.2023 Kartlı Geçiş Sistemi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Not: Bu alanda sadece yürürlükteki Genelge ve Yönergeler yayımlanmaktadır. Yürüklükten kaldırılan Genelge ve Yönergeler için Yazı İşleri Şube Müdürlüğü ile iletişime geçilmelidir.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım