KURUÇEŞME MERKEZ ESKİ CAMİİ VE KANDIRA ESKİ MEZBAHANE YIKIMI

Tarih: 17 Kasım, 2023
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

İzmit İlçesi Kuruçeşme Mahallesi 2114 ada 21 nolu parselde bulunan toplamda yaklaşık 1.500 m² Kuruçeşme Merkez eski Cami ile Kandıra İlçesi Orhan Mahallesi 196 ada 7 nolu parseldeki toplamda yaklaşık 450 m² eski mezbahane binasının yıkılması, enkazının taşınması, binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. malzemelerin ve İzmit İlçesi Solaklar şantiyesi sahasındaki beton üst geçit ayaklarının kırdırılarak satılması. İhalesi 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 29.11.2023 Çarşamba günü saat 11.00’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.000 TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen Bedel 39.000 TL + % 20 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 20.670 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat ve 150.000 TL Güvence Teminatı alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 28.11.2023 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18-20

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (20.670 TL)
  5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (1.000 TL)
  6. Yer görme belgesi
  7. Sayfaları imzalı şartname
  8. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
  9. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Belediyemizce Aslı Görüldü kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım