Yağmur Suyu

Son yıllardaki iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan aşırı ve düzensiz yağışlar nedeniyle yağmur sularının kanalizasyon şebekelerine karışması arıtma tesislerinin işletilmesinde verimliliği aşağı çeken bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yağmur Suyu

Bu problemin önüne geçmek adına kanalizasyon hattından bağımsız yağmur suyu sistemleri inşa edilmektedir.  Bu bağlamda Kocaeli genelinde 2019 yılında 646.047 metre olan yağmur suyu hat uzunluğu 2020 yılında 678.049 metreye, 2021 yılında 767.828 metreye, 2022 yılında 898.009 metreye ve 2023 yılında 1.021.67 metreye çıkartılmıştır. Böylece olası taşkınlar önlenmiş ve atık su arıtma tesislerindeki yük azaltılmış olmaktadır. Yine atık su yönetimi konusunda suya ikinci görev olarak nitelendirdiğimiz Geri Kazanım Suyu ile atık su arıtma deşarj suyuna ilave proses uygulanarak sanayide kullanılması sağlanmakta, içme suyu tüketimi azaltılmaktadır.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!