Atık Su Arıtma

İSU Genel Müdürlüğü olarak şehrin ihtiyaç duyduğu suyu kesintisiz biçimde temin ederken oluşan atık suların alıcı ortama ve çevreye zarar vermeyecek hale getirilerek deşarj parametrelerine indirilmesi diğer asli görevlerimizdendir.

Atık Su Arıtma

Oluşturduğumuz atık su arıtma stratejimiz sayesinde; İzmit Körfezi ve sahip olduğumuz tüm doğal güzelliklerin atık sular ile kirletilmesini önleyerek koruma altına almayı ve bu sürecin sürdürülebilir hale getirilmesini sağlamaktayız. Özellikle İzmit Körfezi açısından bakıldığında; sanayileşme ve nüfus yoğunluğu sebebiyle uzun yıllar körfezin kontrolsüzce kirletilmesi sebebiyle kokusundan yanına bile yaklaşılamaz durumdayken, ortaya koyduğumuz atık su arıtma stratejimiz doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz sayısız yatırımlar sayesinde bugün içindeki canlı çeşitliliğinin arttığı ve yüzme yarışları dâhil birçok su sporu türünün gerçekleştirildiği güzel bir deniz haline dönüşmüştür.

Yaptığımız tüm işlerde yüksek teknolojiyi iş süreçlerimize dâhil etmeyi özellikle önemsiyoruz. Körfezin temizliğinin korunması noktasında da Türkiye’de ilk olarak uygulamaya aldığımız Atık Su SCADA sistemi sayesinde ileri teknoloji yardımı ile atık suların kontrol altında tutulması sağlanmıştır. 2019 yılında 5.784.570 metre olan işletilen atık su hat uzunluğumuzu 2020 yılında 5.855.008 metreye, 2021 yılında 5.951.900 metreye, 2022 yılında 6.186.591 metreye ve 2023 yılında 6.407.285 metreye çıkartmış bulunmaktayız.

Karadeniz sahil şeridi ve İzmit Körfezi boyunca yapılan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinden, kırsal alanlarda hizmet veren modüler atık su artıma tesislerine kadar doğal kaynaklarımızın korunması konusunda mücadele edilmektedir. Bunun göstergesi olarak Avrupa Birliği müktesebatının öngördüğü tarihten çok önce Kocaeli’nin atık sularının tümü biyolojik olarak arıtılır hale gelmiş ve %100 biyolojik atık su arıtma oranına ulaşılmıştır.

2019 yılında 17 adedi biyolojik, 6 adedi ileri biyolojik olan tesislerimizi 2021 yılında 13 adet biyolojik 9 adet ileri biyolojik seviyesine, 2023 yılında ise 2 adet biyolojik 21 adet ileri biyolojik tesis seviyesine çıkartmış bulunmaktayız.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!