İçme Suyu Arıtma

Yeni ve mevcut arıtma tesislerimizin revizyonlarıyla biyolojik atık su arıtma kapasitemizi geliştirdik.

İçme Suyu Arıtma

Şehrin ihtiyaç duyduğu su, kaynağından temin edilmesinin ardından, dünya standartlarında arıtma işlemi gerçekleştiren içme suyu arıtma tesislerimizde işlenmekte ve sonrasında şebekeye verilmektedir. Kocaeli’nin en büyük su kaynağı Yuvacık Barajıdır. Baraj suları Yuvacık İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde arıtılmakta ve Kocaeli’nin çok büyük bir bölümüne ulaştırılmaktadır. Bu arıtma tesisi aynı zamanda Baraj suyunun yetersiz kalması durumunda Sapanca Gölü’nden özel hatla terfi edilen suları da arıtma görevini yerine getirmektedir.

Şehrin ana su sağlayıcısı olan Yuvacık Barajı suyunun Kocaeli’nin her noktasına ulaştırılması gerek Yuvacık Barajı’nın efektif kullanım imkânının sınırlı olması, gerekse maliyetlerin yüksekliği açısından sakıncalara sahiptir. Bu sebeple kaynak çeşitlendirmesi hem tek bir kaynağa olan bağımlılığı azaltmak hem de işletmecilik anlamında verimliliği yükseltmek için gerekli olan bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle projesinin ve mühendisliğinin Kurumumuza ait olduğu, Marmara Belediyeler Birliği tarafından jüri özel ödülü ile ödüllendirilen İSU-TİP içme suyu arıtma tesislerinin yapımı yıllara sari gerçekleştirilmiş, bu tesisler bugün Kocaeli’nin çeşitli noktalarında hizmet vermeye devam etmektedir.

İçme suyu arıtma tesislerinden Yuvacık Barajı 480.000 m³/gün olması nedeniyle birinci sırada yerini alır. 2024 yılında toplam 13 adet içme suyu arıtma tesisimiz bulunmaktadır.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!

Diğer İÇME SUYU VE ARITMA Hizmetlerimiz