Araç Satış İhalesi Yapılacaktır

Tarih: 17 Ağustos, 2018
a a a

Modeli

Plakası

Markası

Tipi

Cinsi

1

2007

41 NU 043

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

2

2005

41 AU 966

FORD

Transit 350 L Van

Kamyonet

3

2007

41 NU 044

FORD

Transit 350 L Van

Cenaze Nakil Aracı

4

2007

41 NU 048

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

5

2005

41 KU 485

FORD

Transit 350 L Van

Cenaze Nakil Aracı

6

2007

41 NU 049

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

7

2005

41 KZ 987

FORD

Transit 330 L Van

Cenaze Nakil Aracı

8

2005

41 KZ 870

FORD

Transit 350 L Van

Cenaze Nakil Aracı

9

2007

41 NU 046

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

10

2007

41 NU 051

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

11

2005

41 DL 285

FORD

Transit 350 L Van

Cenaze Nakil Aracı

12

2007

41 NU 047

FORD

Transit 350 L

Cenaze Nakil Aracı

13

1994

41 FV 552

LEVENT

1,8

Kamyonet

14

1998

41 FR 060

TOYOTA

Otomobil

Carina

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Büyükşehir belediyemize ait yukarıdaki listede belirtilen çekme belgeli toplam 14 adet aracın topluca satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine istinaden kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 05.09.2018 Çarşamba günü saat 10:30’ da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 150- TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 185.000- TL, geçici teminat 5.550-TL’dir.

Katılımcılardan istenen belgeler:

1-İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz aslı

2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı,

3-İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)

4-Vekâleten katılımda Noter tasdikli vekâletname ile vekilin noter imza beyanı

5-Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

6-Yer Görme Belgesi

Gerçek Kişilerden

1-Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

3-İkametgah Belgesi

Tüzel Kişilerden

1-Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri

2-Ticaret Sicil Gazetesi

3- Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

4-Tebligat için kanuni adresini belirten adres beyanı

Teklif zarflarının en geç 04/09/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.