29 MAYIS 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 17 Mayıs, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi (Kullanım Alanı)

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Geçici Teminat/ İştirak Teminatı

1

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Sekapark 1. Etap ,2 Nolu Bay-Bayan WC (56m²)

540,00 TL

583,20 TL/

2.000,00 TL

2

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Sekapark 2. Etap Seka Sahil Rest. Arkası,1 Nolu Bay Bayan WC (56m²)

475,00 TL

513,00 TL/

2.000,00 TL

3

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Kozluk Mah. Sekapark 1. Etap Seka Mescidi Yanı ,Bay-Bayan WC (56m²)

650,00 TL

702,00 TL/

2.000,00 TL

4

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Turgut Mah. Cami Sok. Çınar Altı Sosyal Tesisleri ,Spor Tesisleri (1690,69m² Açık Alan, 203,5m² Kapalı Alan)

940,00 TL

1.015,20 TL/

3.000,00 TL

5

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Güney Mah. Tütün Çiftlik Sahili İskele Üzeri ,Çay Bahçesi (300,00m² Açık Alan)

3.000,00 TL

1.350,00 TL/

3.000,00 TL

6

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Cumhuriyet Mah. Demokrasi Parkı İçi Plajyolu Mevkii ,Çocuk Trafik Pisti (20,00m² Karkas Bina 1.000m² Açık Alan)

2.230,00 TL

200,70 TL/

500,00 TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü, sırasıyla Saat: 10:30, 10:33, 10:36, 10:39 10:42 ve 10:45’de ilanda belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK. 45.Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak makbuz aslı dosyasına konulacak), 2-Geçici teminat yatırdığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,2-Şirketin Adres beyanı,3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.