GIDA KONTROL HİZMETLERİ

Tarih: 3 Ekim, 2017
a a a

GIDA KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli sınırları içerisinde üretimden tüketime kadar olan tüm süreçlerde güvenli gıda üretim ve tüketiminin sağlanması, dolayısıyla halk sağlığının korunmasına yönelik çalışmaların yapılması Gıda Kontrol Şube Müdürlüğünün öncelikli hedefimizdir.

Tüketime sunulan gıdaların sadece son noktada değil üretimine başlandığı andan itibaren hem üretim koşulları hem de üretilen gıda maddelerinin gıda güvenliği, güvenle tüketiciye ulaşması için denetimler yapılmakta, tüm tüketicilere yönelik eğitici çalışmalar yapılarak halkımızın bu konuda bilinçlenmesini sağlamak, halk sağlığını korunması, temel politikamızdır.

Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü bünyesinde Denetim Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri olmak üzere iki birim ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Denetim birimi görevleri:

  • Piyasada faaliyet gösterecek gıda ile ilgili işletmelerin, İlgili belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan faaliyet göstermesinin engellenmesi, tüm ilçe belediyelerimizde ruhsatlandırma işlemlerinde ve kontrollerde birlikteliğin sağlanması için, İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi aşamasında ilçe belediyelerine teknik personel desteği sağlayarak, faaliyete geçecek işletmelerin teknik ve hijyenik şartlarının iyileştirilmelerini sağlarız.

  • Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait, ruhsatlandırması tamamlanan gıda ile ilgili işyerlerini faaliyetleri süresince denetleyerek ruhsat koşullarının devamlılığını ve gıda güvenliğinin kontrol ederiz.

  • Gıda ile ilgili işyerlerinin Kocaeli Valiliğinin Olur’u ile gıda ve gıda ile temasta bulunan maddeleri üreten, satan ve toplu tüketime sunulan işyerlerinin denetimlerinin daha etkin olabilmesi için; denetçi unvanı olan Büyükşehir Belediyesi personeli ile Tarım İl / İlçe Müdürlüklerinde görev yapan denetçilerin oluşturdukları ekiplerce, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili ilçe Belediyesinin zabıta ekiplerinin katılımıyla denetimlerini yaparız, bu denetimler de analizleri yapılmak üzere gıda numuneleri alırız.

  • Gıda ile ilgili konularda faaliyet gösteren değişik branşlardaki işyerlerinin, teknik ve hijyenik koşullarındaki iyileştirmenin ve buna bağlı olarak gıda güvenliğinin maksimum düzeyde sağlanmasına yönelik olarak; işyerlerini teşvik edici projelerin hazırlanması, uygulanması, uygulattırılmasını sağlarız.
  • Büyükşehir Belediyesine ait mezbahalar, meyve-sebze halleri ve su ürünleri toptan satış yerleri, soğuk hava depolarının teknik ve hijyenik şartlarının kontrolü, buralarda bozulan ve imha edilecek gıda ile ilgili madde ve malzemelerin kontrol ederiz, tutanak ile raporlandırırız.

  • Gıda güvenliği ile ilgili olarak kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve halkımız arasında koordinasyon sağlayarak, işlerin etkili bir şekilde yürütülmesi, vatandaşların karşılaşacağı sorunların minimuma indirilmesi için toplantılar düzenlenmesi, gerektiğinde ilgili kurumlarla işbirliği yapılması, gelen şikâyetlerin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yaparız.
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gıda ile ilgili tüm faaliyetlerinde yer alınması, belediye tarafından satın alınan gıdaların ihale ve muayene komisyonlarında görev alarak, teknik şartnameleri hazırlarız.

Eğitim Biriminin görevleri:

  • Tüm tüketicilere yönelik olarak beslenme, güvenli gıda tüketimi ile ilgili olarak okullar, muhtarlıklar v.b. yerlerde eğitici çalışmalar yaparak halkımızın bilinçlenmesinin konusunda çalışmalar yaparız. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere konuyla ilgili afiş, broşür ve kitapçıklar bastırarak dağıtımını sağlarız.

-Yeterli ve Dengeli Beslenme (yetişkin ve çocuk eğitimi),

-Beslenme ve Obezite (yetişkin ve çocuk eğitimi),

-Yaşam Kalitesi ve Beslenme (yetişkin ve çocuk eğitimi),

-Anneler için Beslenme ve Besin Hazırlama Teknikleri konularında ilköğretim okullarında, KOMEK kurslarında ve Kuran kurslarında eğitim seminerleri vermekteyiz.

Eğitim almak isteyen Okullar, Halk Eğitim Merkezleri, Dernekler v.b. kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına istekleri doğrultusunda eğitimler verebiliriz.

İhbar, şikâyet ve eğitim talepleriniz için…

Halk sağlığının korunması, esnafın bilinçlendirilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, mevcut işyeri standartlarının iyileştirilmesi, tüm tüketicilere yönelik eğitici çalışmalar yapılması konusundaki ihbar, şikâyet ve talepleriniz için www.kocaeli.bel.tr internet adresinden ya da 444 11 41 telefon numarasından çözüm masası kanalıyla bize ulaşabilirsiniz.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım