Afet Eylem Planı

14 maddelik Afet Eylem Planımızı hayata geçirmek çalışmalara başladık. İnşaat Mühendisleri Odası ile protokol imzaladık. Kocaeli genelinde toplanma ve geçici barınma alanları belirledik, lojistik planlarımızı hazırladık.

Afet Eylem Planı

Dirençli kent kimliğimizi güçlendirmek adına afet öncesine dönük en önemli çalışmalardan biri Dirençli Şehir Kocaeli Eylem Planı çalışmasıdır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Kocaeli’deki üniversiteler, TMMOB il temsilcileri, TÜBİTAK MAM, Kocaeli İl AFAD Müdürlüğü, DSİ, İZAYDAŞ, İSU, Organize Sanayi Bölgeleri ve 12 ilçe belediyesinin katılımıyla 24 Şubat 2023 tarihinde Kocaeli Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Kurul, 14 eylem planı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

Dirençli Şehir Kocaeli Kapsamında Öncelikli Yapılacaklar Listesi:

1.Kocaeli Bilim Kurulu Kurulması
2.Deprem Hasar Riski Belirlenmesi
3.Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi
4.Deprem Riski Altındaki Altyapı/Ulaşım Yapıları Belirlenmesi
5.Deprem Riski Altındaki Taşınmaz Kültür Varlıklarının Belirlenmesi
6.Geçici Barınma Alanlarının Belirlenmesi
7.Lojistik Alanların Belirlenmesi
8.Çevresel Risklerin Belirlenmesi
9.Plana Esas Yersel Çalışmaların Yapılması
10.Plan/Plan Notu ve Yönetmelik Çalışmalarının Yapılması
11.Kentsel Yenileme/Dönüşüm Çalışmalarının Yapılması
12.Hukuksal/Finansal Çalışmaların Yapılması
13.Kesintisiz İletişim ve Haberleşme Çalışmalarının Yapılması  
14.Çalışmalar Paydaşlarla Paylaşılacaktır.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili Daire Başkanlıkları koordinasyonuyla 14 eylem planına ait çalışmalar sürdürülmektedir. 

İlimizde bulunan 313.635 binadan 1999 yılı öncesi yapılan 147.034 binanın bugün itibariyle %95‘inin taraması bitirilmiştir. 1999 yılı sonrası binaların hızlı tarama işlemlerine devam edilmesi planlanmaktadır.

2 ana lojistik deposu yer seçimi tamamlanmıştır. Ana lojistik merkezlerine gelen yardımların buralardan il genelinde belirlenen depolara ve oradan yerleşim birimlerine dağıtılması üzerinden senaryolar hazırlanmıştır.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında daha önce belirlenen 90 geçici barınma alanı yapılan çalışmalar sonucu 163’e çıkarılmıştır.

Bizi;
sosyal medyada takip edin!