Yıkım Karşılığı Malzeme Satışı

Tarih: 30 Ekim, 2019
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Sekapark Eski İskelesi ve Emniyet Lojmanları Binalarının yıkımı ve enkazın taşınması karşılığında içerisinde bulunan muhtelif metallerin ve Solaklar Şantiyesinde bulunan 25 adet metal tankın satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 06/11/2019 Çarşamba günü saat 10:36’da Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari Şartname 500-TL karşılığında Taşınır Mal ve Ambarlar Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Muhammen bedel 170.000-TL, Geçici Teminat 5.100-TL, Geçici Garanti Teminatı 51.000- TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanandan 400.000-TL Geçici Zarar Tazmin Bedeli alınacaktır.

Katılımcılardan istenen belgeler:

  1. Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
  5. Geçici Garanti Teminatının yatırıldığına dair makbuz
  6. İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
  7. Yer Görme Belgesi
  8. İdari Şartname ( Sayfaları İmzalı)
  9. Vekaleten katılma halinde Noter Tasdikli Vekaletname
  10. Ortak katılım olması halinde Noter Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

Teklif zarflarının en geç 05/11//2019 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. Not: Yıkılacak yapılar ilimizin farklı ilçelerinde bulunduğundan incelemesi zaman alacaktır. Bu sebeple katılımcıların son güne bırakmadan yapıları görüp incelemeleri kendi yararlarına olacaktır. Bilgi için: 0262 3181420

İlan Olunur.