FAALİYET RAPORLARI

Faaliyet raporu, üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, belirlenen stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerin planlandığı bir yönetim aracı olarak her yıl düzenli olarak hazırlanan rapordur.

Faaliyet raporu, genel ve özel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idarelerin bütçelerinde kendisine ödenek tahsis edilen harcama yetkilileri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarından oluşur.

Faaliyet raporu, kamu idarelerinin; stratejik plan ve performans programları uyarınca yürütülen faaliyetlerini, performans hedeflerine ulaşma düzeyini, performans göstergelerinin hedef ve gerçekleşme durumunu ve hedefe ulaşma düzeyini ve göstergelerin sağlanamaması halinde oluşan sapmaların nedenlerini açıklayan idare hakkındaki genel ve mali bilgileri içerir.

Kocaeli Belediyesi Faaliyet Raporlarını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi gereğince hazırlamaktadır.

2022 FAALİYET RAPORU | 2021 FAALİYET RAPORU | 2020 FAALİYET RAPORU | 2019 FAALİYET RAPORU

2018 FAALİYET RAPORU | 2017 FAALİYET RAPORU | 2016 FAALİYET RAPORU | 2015 FAALİYET RAPORU

2014 FAALİYET RAPORU | 2013 FAALİYET RAPORU | 2012 FAALİYET RAPORU | 2011 FAALİYET RAPORU

2010 FAALİYET RAPORU | 2009 FAALİYET RAPORU | 2008 FAALİYET RAPORU | 2007 FAALİYET RAPORU

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım