PERFORMANS PROGRAMLARI

Performans programı, bir mali yılda kamu idaresi tarafından hazırlanan stratejik planda yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda yürütmesi gereken faaliyetleri, bu faaliyetlerin kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren hedef kartlarını, idare bütçesinin ve idare faaliyet raporunun hazırlanmasına dayanak oluşturan programdır.

Performans programları stratejik planların yıllık uygulama dilimlerini oluşturur. Bütçeler performans programına uygun olarak hazırlanır. Programda bulunan hedef kartlarının yapısı:

  • Stratejik Amaç ve hedefler
  • Performans hedefleri
  • Performans göstergeleri
  • Faaliyet ve Projeler
  • Maliyetlendirme

aşamalarından oluşmaktadır.

Performans programları hazırlanırken, stratejik planla uyumlu olmasına, geçmiş yıllar performans programları ile karşılaştırılabilmesine, sade ve anlaşılır bir dille yazılmasına dikkat edilir.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Performans Programlarını, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi ile 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. Maddesi gereğince hazırlamaktadır.

2024 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2023 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2022 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2021 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2019 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2018 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2016 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2009 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI | 2007 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım