İstihdam Ofisi

2019 yılında başlatılan bu proje sürdürülebilir kalıcı şeffaf ve anlaşılabilir bir yerel istihdam modelidir.

İstihdam Ofisi

Uygulamanın ulusal istihdam stratejisine uygun yürütülmesini hedefleyen bir program olması, iş gücü arzının ve talebinin nitelikli ve uygun bir biçimde buluşmasını sağlamak özel sektörün sorunlarına çözüm getirecek, tedbirlerin yerinde ve zamanın da alınmasının sağlayacaktır.

Proje kapsamında Ulusal alanda belirlenen işgücü piyasası politikalarında yerelde belirleyici, işsizlikle mücadelede etkin ve yenilikçi, sürdürülebilir ve kapsayıcı tedbirlerle İl bazında istihdamı artıracak çalışmalar yapılmaktadır.

Yerel bazda uygulanan etkili bir işgücü piyasası bilgi sistemi aracılığıyla, piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda işgücü arz ve talebini eşleştirmek, işgücü programları yoluyla istihdamı kolaylaştırmak, korumak ve artırmak, mesleki becerileri gelişmiş bir istihdam gücünü sosyal diyalog içerisinde işveren ile buluşturulmaktadır.

Cumhurbaşkanlığımız uhdesinde başlatılan, Ulusal İstihdam Seferberliği ve işsizliğe çözüm yolunda, yerelde kamu ve özel sektör işbirliğini güçlendirmek, iş gücü arzına uygun nitelikli adaylarla istihdamın artırılmasını sağlayarak kamu üzerindeki yükü azaltmak projenin amaçları arasındadır.

T.C. vatandaşı herkes İstihdam Ofisi'ne başvuruda bulunabilir.

İstihdam Ofisi'nde özel sektörün talepleri doğrultusunda uygun adayların firmalarla görüşmesi ve işe alım sürecinin takibi sağlanmaktadır.

Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi No:44 İzmit/Kocaeli

 

Telefon: 0262 310 30 66

Whatsapp: 0530 710 69 21

Instagram

Bizi;
sosyal medyada takip edin!