Hat 41 Toplu Taşıma Yapılandırma Çalışması

Tarih: 27 Ocak, 2021
a a a
Ulaşım Yatırımları Kocaeli Genel

Hat 41 Toplu Taşıma Yapılandırma Çalışması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım çalışmaları kapsamında planlama çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda mevcut durumda:

 • 12 ilçe, yaklaşık 3,500 km2 Hizmet Alanı
 • 2,500’den fazla toplu taşıma aracı
 • Günlük 600.000 yolculuk
 • Kısıtlı aktarma seçenekleri bulunmaktadır.

Kocaeli il sınırları içerisinde 2500’den fazla toplu taşıma aracı ile günlük yaklaşık 600.000 yolcu taşınmaktadır.

Kocaeli’nin coğrafi ve fiziksel koşulları açısından lineer gelişmiş bir kenttir. Toplu taşıma hizmetlerinde lineer kent yapısının getirdiği bir takım zorluklar bulunmaktadır. Mevcut durumda; aktarmasız taşımacılık oranlarının yüksek olması, çoklu kooperatif yapısı, kamu ile özel kooperatif taşımacılığı arasında rekabet ortamına varan yapı v.b. sebeplerle verimsiz ve atıl kapasite doğuran bir toplu taşıma sistemi bulunmaktadır.

Kocaeli Ulaşım Ana Planı içerisinde Kısa-Orta-Uzun Vadeli Toplu Taşıma Dönüşümü senaryoları doğrultusunda kentin toplu taşıma sistemi için:

 • Aktarmalı taşımacılık tasarımı
 • Tek elden planlama
 • Omurga hatların oluşturulması
 • Aktarma Merkezlerinin oluşturulması
 • Ara hatlar ve besleme hatlarının oluşturulması gibi çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Nasıl Bir Toplu Taşıma Sistemi?

 • Yayaların erişim ve hareketliliğini merkeze alan
 • Toplu Taşıma Payının %16’dan %30’a çıkarılması
 • Raylı Sistem Payının %7’den %15’e çıkarılması
 • Bölgesel Havuz Sistemlerinin Oluşturulması
 • Aktarma Merkezleri ile Lastik Tekerlekli, Raylı Sistem ve Deniz Ulaşım Entegrasyonun Sağlanması
 • Aktarmalı taşımacılık sisteminin geliştirilmesi
 • Park et- Devam et sisteminin yaygınlaştırılması, yeni otopark alanları oluşturulması

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seçim Beyannamesinde mevcut toplu taşıma kullanım oranının arttırılması, özel araç trafiğinin azaltılması için özellikle aktarmalı sistem ve aktarma merkezleri oluşturulması, park+ride bölgelerinin arttırılarak yoğun koridorlarda toplu taşımayı teşvik eden uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda taşımacılığın en yoğun olduğu, Körfez-Derince-İzmit-Kartepe bölgelerini kapsayacak hat ve işletme yapılarının bütünleştirilmesi çalışmalarını kapsayacak şekilde planlama önerileri oluşturulmuştur. Körfez-Kartepe sınırları arasında oluşturulacak Hat 41 ve bu hatta bağlanacak ilçe hatları ile birlikte D100 Karayolu koridorunda yolcu taşımacılığında yaşanan kapasite sorunları ve trafik sıkışıklıklarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulacak ana ve ara transfer merkezleri ile desteklenecek toplu taşıma yapılandırma çalışması bölgeler arası rekabeti ortadan kaldırarak ortak çalışma sistemini ortaya koyacaktır.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım