“Cebimizden Harcıyoruz” cümlesi sporun gelişmesini engelliyor

Tarih: 10 Mart, 2019
a a a

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kent tarihine katkı sunmak amacıyla düzenlediği Milli Mücadelede Servetiye Cephesi ve Kocaeli Tarihi – Kültürü Sempozyumununda“Cumhuriyet’in kuruluşunda Kocaeli Basını” konuşuldu. Sempozyuma Kocaeli Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Şirin başkanlık yaptı. 1939-1944 yıllarını kapsayan çalışmasında Kocaeli’deki sporun çok önde olduğunu kaydeden Doç. Dr. Levent Atalı” Eski haberlere baktığımızda yöneticilerin, cebimizden ve vaktimizden harcayarak bu spor çalışmalarını yapıyoruz cümlesini görüyoruz. Bu cümleyi bugün de bazılarından duyuyoruz. Bu cümle sporun gelişmesine değil, gerilemesine katkı sağlar” dedi.

1939-1944 YILLARINDA KOCAELİ’DE SPOR
Sempozyuma Kocaeli Üniversitesi’nden katılan Doç. Dr. Levent Atalı, “Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi 1939-1944 içeriğinde Kocaeli’nde spor” konu başlığını ele aldı. 1939 yılında Baş Vekalet Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün fikirlerini yayınlamak üzere yayın hayatına başlayan Beden Terbiyesi ve Spor Dergisi içeriğinde Kocaeli ile ilgili spor haberlerini inceleyen Doç. Dr. Atalı; “Çalışma kapsamında dergilerin 1939 ilk sayısından 1944/46 sayısına kadar olan dergiler inceledik. Beden Terbiyesi ve Spor Dergisini oluşturan yazılar, haberler ve tüm sayfaları incelendiğinde Kocaeli, İzmit veya ilgili spor kulüplerinin, sporcuların, antrenörlerin, yöneticilerin adlarının geçtiği kısımlar belirlenmiştir. Kocaeli’nde spor o yıllarda çok önde. Ama Kocaeli spor tarihine sahip çıkan bir kent değil. O tarihlerde önemli dereceler elde eden sporcularımız var. O yıllarda sporun gelişmesi için İzmit önemli bir yer. İstanbul takımlarına kafa tutuyorsunuz. İstanbul’a yakın olmak avantajIı da fakat bazı alanlarda dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Eski haberlere baktığımızda yöneticilerin, cebimizden ve vaktimizden harcayarak bu spor çalışmalarını yapıyoruz cümlesini görüyoruz. Bu cümleyi bugün de bazılarından duyuyoruz. Bu cümle sporun gelişmesine değil, kişilerin gücü kadar ilerlemesi katkı sağlar” ifadesini kullandı.

CUMHURİYET DÖNEMİNİN İLK YEREL GAZETESİ HÜR FİKİR
Aksaray Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Oral, “Hür Fikir Gazetesinde Kılıçzade Hakkı’nın Seyahat yazıları” konu başlığı altında hazırladığı tebliğin sunumunu yaptı. 1924’te yayın hayatına başlayan Hür Fikir Gazetesi’nin Kocaeli’nde yayınlanan Cumhuriyet döneminin ilk gazetesi olduğunu belirten Prof. Dr. Oral; “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e uzanan süreçte Batılılaşmanın öncü isimlerindendir. Atatürk tarafından tanınan bir yazar ve Kocaelilidir. Bunun yanı sıra Kılıçzade Hakkı, 1917 yılında görev nedeniyle geldiği İzmit’te 1931 yılında milletvekili seçilene kadar yaşamıştır. 1922’de Mustafa Kemal’in İzmit’e gelişi ile Hür Fikir gazetesini kuruyor. Kılıçzade Hakkı, zaman ve ülke gündeminde tartışma yaratan yazılara da imza atmıştır” dedi.

CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA İZMİT BASINI
İstanbul Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sabahattin Özel, “Cumhuriyet’in ilk yıllarında İzmit Basınının yansımaları” konu başlığı altında hazırlanan tebliğin sunumunu yaptı. Bildiride cumhuriyetin ilk yıllarında İzmit’te yayımlanmakta olan Hür Fikir ve Kocaeli gazetelerinin mevcut sayılarından derlenen bilgiler eşliğinde değerlendirme yapan Prof. Dr. Özel; “Cumhuriyet’in kuruluşunda İzmit’in 3 yerel gazetesi vardı. 1924 yılından 1928 yılına kadar önemli haberlere yer verildi” ifadesini kullandı.

ANILAR UNUTULMAMAK İÇİN YAZILIR
Kocaeli Üniversitesinden Ayşegül Yılmaz, hazırladıkları tebliğde “Anıların İzinde Kocaeli’nin Milli Mücadele ve Sosyo – Kültürel Tarihini” ele aldı. Yılmaz; “Hatırat ya da anı yazmak, insanların, yaşadıklarını “unutmama” ve “unutulmamak” adına yapılmış bir eylemdir. Toplumsal olanın, yazan kişinin kimliği ve yazdıkları açısından tarihi ve sosyal bir değeri vardır. Sezar’ın Gaila Savaşı, Babür Şah’ın Babürname’si, Bilge Kağan’ın Göktürk Anıtları (Orhun Kitabeleri) siyasetname türünde en eski hatırat olarak değerlendirilebilir. Osmanlıdan Cumhuriyete uzanan süreçte de birçok hükümdar, devlet adamı ve asker hatırat yazmıştır. Hatıratların dönemlerine baktığımızda Meşrutiyet, İttihat ve Terakki, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yılları en fazla sayıda yazılan dönemler olmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk, Kazım Karabekir, Rıza Nur, Rahmi Apak, Celal Bayar vb. isimler başlıca örnek olarak verilebilir. Rıfat Yüce, Meşrutiyetten Cumhuriyet’e uzanan süreçte önemli bir rol almıştır. Türk Yolu adı altında bir gazete çıkarmış, anılarını bu gazetede kaleme almıştır” dedi.