ESKİ YURT BİNALARI YIKIM İHALESİ

Tarih: 19 Ocak, 2024
a a a

T.C.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

İHALE İLANI

Başiskele İlçesi, Bahçecik Mahallesi, 169 Ada 1 Numaralı parselde bulunan mülkiyeti hazineye ait 4’er katlı iki bloktan oluşan toplamda yaklaşık 2.800 m² eski yurt binalarının yıkılarak enkazının taşınması, binalardaki kapı, pencere, demir-çelik, moloz vb. malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

İhale 31.01.2024 Çarşamba günü saat 11:03’de Belediyemiz Encümen Toplantı Salonunda yapılacak olup, İdari şartname 1.000 TL karşılığında Lojistik Şube Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Muhammen Bedel 221.000 TL + % 20 K.D.V. olup ihale öncesi alınan Geçici Teminatlar toplamı 27.630 TL’dir. Ayrıca ihaleyi kazanan firmadan teklif ettiği bedelin % 6’sı kadar kesin teminat ve 170.000 TL Güvence Teminatı alınacaktır.

Teklif zarflarının en geç 30.01.2024 Salı günü saat 12:30’a kadar Belediyemiz Encümen Şube Müdürlüğü Kalemine teslim edilmesi gerekmektedir. Bilgi için 0262 318 14 18 - 20

Katılımcılardan istenen belgeler

  1. Noter tasdikli imza sirküleri
  2. Son bir yıla ait oda kayıt belgesi
  3. Tebligat için adres beyanı
  4. Geçici teminatların yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (27.630 TL)
  5. İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair Belediyemiz Muhasebe Müdürlüğünden alınan belge (1.000 TL)
  6. Yer görme belgesi
  7. Sayfaları imzalı şartname
  8. Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname
  9. Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

Belediyemizce Aslı Görüldü kaşesi yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir. Ancak, Aslı Görüldü belgesi yaptırmak isteyen firmalar belgelerinin fotokopilerini yanlarında getirecektir.

İlan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım