6-13 ARALIK 2023 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 29 Kasım, 2023
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KİRALAMA İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Kira Süresi

Aylık Muh.

Kira Bedeli + KDV

Geçici /İştirak Teminatı

İhale Tarih/ Saat

1

İzmit, Yahyakaptan Mah.Demokrasi Bulvarı No:3

Spor Tesisi (8.079,50 m²)

10 Yıl

50.000,00-TL

180.000,00-TL

-

06.12.2023

11:00

2

Başiskele, Ovacık Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:264/1, İç Kapı No:69

Unlu Mamüller Üretim ve Satış Yeri (109.15 m²)

3 Yıl

5.000,00-TL

5.400,00-TL

15.000,00-TL

13.12.2023

11:00

3

Başiskele, Ovacık Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:264/1, İç Kapı No:70

Lokanta

(102.5 m²)

3 Yıl

4.750,00-TL

5.130,00-TL

15.000,00-TL

13.12.2023

11:03

4

İzmit, Ömerağa Mah. Abdurrahman Yüksel Cad. No:5

Taksi Durak Yeri (14 m²)

3 Yıl

4.700,00-TL

5.076,00-TL

-

13.12.2023

11:06

5

İzmit, Cedit Mah. İnönü Cad. No:195

Taksi Durak Yeri (8 m²)

3 Yıl

2.700,00-TL

2.916,00-TL

-

13.12.2023

11:09

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile belirtilen süreler dahilinde işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı, GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım