28 ARALIK 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 16 Aralık, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Kira Süresi

Geçici /İştirak Teminatı

1

Karamürse,4 Temmuz Mah. Amiral Cad., No:121/1, (01 Nolu Büfe), (7m²)

1.600,00-TL

3 Yıl

1,728.00-TL

5,000.00-TL

2

İzmit M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114/20, 20 nolu iş yeri (Dernek Yeri), (23m²)

630,00-TL

3 Yıl

680,40-TL

1.000,00-TL

3

İzmit, Kozluk Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:44 Sekapark 1. Etap (Silo İskelesi Üzeri) (Kafeterya-Çay Bahçesi), (1.196,92m²)

20.000,00-TL

7 Yıl

50.400,00-TL

80.000,00-TL

4

İzmit Fevzi Çakmak Mah. Ali Vasfi Eefendi Cad. No:11 (Alikahya Mesire Alanı İçi), (Kafeterya-Çay Bahçesi), (966,53m²)

11.300,00-TL

10 Yıl

40.680,00-TL

55.000,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 28 Aralık 2022 tarihinde saat sırasıyla 11:00, 11:03, 11:06, 11:09’da belirtilen şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İlanı indirmek için tıklayınız

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım