2 KASIM 2022 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 24 Ekim, 2022
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

S.

No

İhale Saati

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli

Geçici /

İştirak Teminatı

1

11:00

Karamürsel-4 Temmuz Mah. Amiral Cad.No:129/B

Terminal 22 No'lu İşyeri (Çiğ Köfte Satış Yeri), (10,8m²)

750,00-TL+KDV

810,00-TL/

2.500,00-TL

2

11:03

Gebze-S.Orhan Mah.Eski Bağdat Cad. No:54/1 Gebze Hal Tesisleri 36 No'lu İşyeri (Çay Ocağı), (43m²)

3.050,00-TL +KDV

3.294,00-TL/

10.000,00-TL

3

11:06

İzmit-Körfez Mah., S.Dervişoğlu Cad.No:96/3

Yönlendirme Direği Yeri, (12m²)

2.550,00-TL+KDV

2754,00-TL/

8.000,00-TL

4

11:09

İzmit-M.Ali Paşa Mah. Bağdat Cad. No:114AF

22 nolu (Dernek yeri) (23m²)

350,00-TL+KDV

378,00-TL/

1.000,00-TL

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2 KASIM 2022 tarihinde belirtilen saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK Açık Teklif usulü ile 3 (üç) Yıl süre ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım