18 EYLÜL 2019 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 6 Eylül, 2019
a a a

Arşiv Niteliğindedir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi

Toplam Alan

Aylık Muh. Kira Bedeli +KDV

Geçici /

İştirak Teminatı

İhale Usulu

İhale

Saati

1

Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:76 -E / 04 Nolu Lokanta

723 m²

8.500,00-TL

9.180,00 TL

50.000,00 TL

2886 DİK 36. Ve 37. Mad. gereği Kapalı Teklif

10:30

2

Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:76-D / 05 Nolu Lokanta

646 m²

8.000,00-TL

8.640,00 TL

50.000,00 TL

2886 DİK 36. Ve 37. Mad. gereği Kapalı Teklif

10:33

3

Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:76 - C / 06 Nolu Lokanta

874 m²

10.000,00-TL

10.800,00 TL

50.000,00 TL

2886 DİK 36. Ve 37. Mad. gereği Kapalı Teklif

10:36

4

Ömerağa Mah. Salim Dervişoğlu Cad. No:76 -B / 07 Nolu Lokanta

870 m²

10.500,00-TL

11.340,00 TL

50.000,00 TL

2886 DİK 36. Ve 37. Mad. gereği Kapalı Teklif

10:39

5

Gebze İlçesi, Gebze Hal Tesisleri 36 Nolu İşyeri/ Çay Ocağı

43 m²

1.365,00-TL

1.474,20 TL

3.500,00 TL

2886 DİK 45. Mad. Gereği Açık Teklif

10:42

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 18 EYLÜL 2019 Tarihinde ilanda belirtilen şartlarda, KBB Encümen Toplantı Salonunda ve belirtilen hükümlerine göre 3(üç) yıl Kira Süresi olarak ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:
1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak, 2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı, 3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı, 4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN: 1-Noter tasdikli imza beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği, 3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi
* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.
* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım