15-22 MART 2023 KİRALAMA İHALELERİ

Tarih: 6 Mart, 2023
a a a

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İHALELERİ

S.

No

İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi,

Toplam Kullanım Alanı

Aylık Muh.

Kira Bedeli +KDV

Geçici /İştirak Teminatı

İhale Tarih/ Saat

1

Gölcük, Dumlupınar Mah. Adnan Menderes Bulvarı Gölcük Otobüs Terminali

No:90/14 ATM Yeri (6 m²)

2.500,00-TL

2.700,00-TL

-

15.03.2023

11:00

2

İzmit, Ömerağa Mahallesi, Salim Dervişoğlu Caddesi

No:74/10 Elektrikli Şarj Ünitesi Yeri (25 m²)

160,00-TL

172,80-TL

2.500,00-TL

15.03.2023

11:03

3

KBBAna Hizmet Binası ve Birimleri (7 Adet) ile Tramway Durakları (3 Adet)

KBBAna Hizmet Binası ve Muhtelif Yerlerde Bulunan 10 adet Yiyecek-İçecek Otomatı (20 m²)

3.300,00-TL

3.564,00-TL

5.000,00-TL

22.03.2023

11:00

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların belirtilen tarih saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı DİK 45. Madde Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile işletilmek üzere ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER: 1-İhale şartname bedeline ait makbuz aslı (Karabaş Mah. Ankara Karayolu Cad. NO:65/B İzmit/KOCAELİ adresindeki KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden bedeli karşılığı alınarak) dosyasına konulacak, 2-Geçici ve İhale İştirak teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi, 4-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı, 5-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı,

GERÇEK KİŞİLERDEN:1-Noter tasdikli imza Beyannamesi, 2-Nüfus Kayıt Örneği (Belediye), 3-İkametgâh Senedi, (Belediye/E-devlet), TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri, 2-Şirketin Adres beyanı, 3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi

* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce saat:12:30'a kadar KBB Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şube Müdürlüğüne verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.

* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

Sizlere en iyi bilgiyi sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. Anladım